23.02.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Elämäsi kuntaanKulttuuria arvostetaan kunnissa

 

Kulttuuri on kunnissa merkittävä voimavara ja vetovoimatekijä, vaikka kulttuuriin ei välttämättä satsata kunnissa rahaa. Yhä useammin kulttuurihankkeita kehitetäänkin yhteistyössä eri hallinnonalojen kesken. Kenties siiloajattelun ajoista on astuttu uudenlaisen yhteistyöhön.

Yhteenveto kysyi kymmenen suurimman kaupungin kulttuuritoimijoilta palveluiden riittävyydestä ja kehittämiskohteista. Vastaava kysely tehtiin myös kahdeksan vuotta sitten. Kuntien suora vertailu on hankalaa. Kaupungit ovat eri kokoisia, asukasluku, sosiaalinen rakenne ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat. Myös kulttuuripalvelujen rakenne on kunnissa omanlaisensa.

Vertailu edelliseen kyselyyn ei toimi esimerkiksi kuntaliitosten vuoksi. Kustannusten perusteella on kyseenalaista vetää suoria johtopäätöksiä palvelujen tarjonnasta, laadusta tai kalleudesta. Paljon on myös kuntalaisille rakasta kulttuuritoimintaa, jota kunta ei tue.

Tilastoja tutkimalla on silti muodostunut näppituntuma, että kulttuurin määrärahat ovat kaupungeissa supistuneet, ja että ne ovat uhanalaiset myös jatkossa. Samaan aikaan kulttuurin strateginen merkitys ymmärretään ehkä jopa paremmin kuin aikaisemmin. Tässä on ristiriita: juhlapuheissa nostetta, rahassa laskua.

Kunnissa ollaan realisteja!

 

Kunnissa ollaan realisteja: Jos talous mataa, on pärjättävä olemassa olevilla resursseilla. Paljon kunnissa myös saadaan aikaan, eikä vähiten uudenlaisen hallinnollisen ajattelun myötä. Sen sijaan, että eri hallinnonalat pitäisivät mustasukkaisesti kiinni omastaan, mietitäänkin yhdessä, mitä ja miten kehitetään, kuinka eri hankkeet hyödyntävät mutkankin kautta koko kuntaa ja elinkeinopolitiikkaa.

Kunnissa on opittu tekemään yhteistyötä! Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla kulttuuristrategia on rakennettu työpajamuotoisesti yhteistyöllä. Kulttuuripalveluja ja muita julkisia palveluja tuodaan saman katon alle kauppakeskuksiinkin. Innovatiiviset yritysyhteistyökuvioiden uskotaan tuovan kulttuurin ihmisten arkeen aiempaa monipuolisemmin. Toimialat ja tulosalueet ylittävällä yhteistyöllä saadaan enemmän aikaiseksi kuin yksinään tekemällä. Oulussa toivotaan, että kulttuuriin jopa panostettaisiin tulevina vuosina enemmän juuri erilaisten kumppanuussopimusten myötä.

Lapset ja nuoret framilla

Tulevaisuuteen kurottaminen on kulttuurille ominaista. Monen kunnan kulttuurisatsauksissa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Taidekasvatus on mukana perusopetuksen opetussuunnitelmassa muun muassa Vantaalla. Lahdessa peruskoululaiset pääsevät testaamaan taidetta ja tutuiksi tulevat museot, sinfoniaorkesterin konsertit ja teatteri. Porissa taidekasvatus aloitetaan jo vauvana. Lastenkulttuurikeskus on kehittänyt taide- ja kulttuuripainotteista neuvolatoimintaa ja Vauvojen värikylpy -metodin.

Alueellinen tasa-arvo on myös noussut esimerkiksi Helsingissä. Kolmen vuoden aikana viedään miljoonalla eurolla taidelaitoksia neljälle asuinalueelle keskustan ulkopuolella. Samoin taiteen perusopetuksen saatavuutta halutaan parantaa alueellisesti. Jyväskylässä puolestaan hyödynnetään uusien asuinalueiden rakentamisessa prosenttiperiaatetta, jonka perusteella prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen.

Monen kunnan vastauksissa korostuu ymmärrys taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista. Taide-elämykset tuovat vastapainoa hektiseen ja epävarmaankin arkeen. Kulttuuri edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Yhtä lailla kunnissa ymmärretään taiteen, taidelaitosten ja -tapahtumien merkitys koko alueen vetovoimatekijänä ja matkailukohteena. Tampereen Muumimuseoon odotetaan yli 100 000 kävijää vuodessa, Jyväskylässä annetaan arvoa Alvar Aallon rakennetun ympäristön perinteelle ja uskotaan sen vahvistavan edelleen myös kaupungin kansainvälisiä yhteyksiä.

Sompasauna näyttää mallia

Missään kunnassa kulttuurisatsaukset eivät ole ylimitoitettuja. Useat kunnat kertovat määrärahoja joko supistetun jo useampana vuonna peräkkäin tai niiden pysyneen suurin piirtein ennallaan. Juustohöylämallin lisäksi pelätään myös, että kulttuuriin osoitetaan muita palveluja vähemmän resursseja, jos taloudellinen tilanne huononee.

Valtionosuusuudistus herättää myös epävarmuutta ja sen pelätään vähentävän kulttuurin määrärahoja. Kuopiossa arvellaan kaupungin omavastuun kasvavan kulttuuripalvelujen tuottamisessa.

Kolmannen sektorin ja vapaiden taidelaitosten merkitys nähdäänkin monessa kunnassa merkittävänä. Sen sijaan kuntien vastauksissa ei kovin paljon tullut esiin pääkaupunkiseudulla yhä merkittävämmäksi noussut kansalaisaktiivisuus. Kaupungistuminen kiihtyy ja se näkyy myös kulttuurissa. Yhä useammin mielenkiintoiset ja elinvoimaisiksikin nousevat kaupunki- ja kulttuurihankkeet ovat kuntalaisten keksimiä ja kehittämiä.

Elämäsi kuntaanRiemukas esimerkki tästä on alun perin luvattomasti Helsingin kaupungin maille kerta toisensa jälkeen käyttäjiensä rakentama, kaikille yleinen sauna Sompasauna. Sittemmin sauna on saanut jopa kaupungin kulttuuripalkinnon ja tunnustusta kansainvälisesti. Yhtä lailla merkittävää kulttuurityötä on Helsingistä muuallekin maahan ja ulkomaille asti levinnyt Ravintolapäivä.

Kulttuuri onkin kehittynyt ja laventunut sitten kahdeksan vuoden takaisen kyselyn. Kuten Vantaa sanoo vastauksessaan, parhaimmillaan kulttuuri kohtauttaa ja mahdollistaa syviäkin ihmisyyden kokemuksia. Tulevaisuudessa kuntalaiset määrittelevät yhä enemmän itse tarpeensa ja toiveensa, eivätkä enää välttämättä tyydy perinteiseen kulttuuritarjontaan. Kunnilla onkin peiliinkatsomisen paikka, kun niissä mietitään tulevia kulttuurisatsauksia. Väestön ikääntyminen ja maahanmuutto lisäävät erityyppisten kulttuuripalvelujen tarvetta yhä enemmän.

Sote-uudistus sekä peruskunta-maakuntahallinto-keskustelu linkittyvät kuntien vastauksissamyös kulttuuriin. Jyväskylässä pohditaan, nouseeko sivistyspalveluitten arvo ja asema kunnan vastuiden muuttuessa. Kulttuurista halutaankin puhuttavan vahvemmin osana laajaa kaupunkien ja alueiden kehittämistä.

LUE MYÖS Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset

TEKSTI Leena Filpus

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
1/2017
1/2017
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
1/2017
1/2017
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
1/2017
1/2017
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
1/2017
1/2017
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
1/2017
1/2017
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Känny kiinni!
Känny kiinni!
1/2017
1/2017
Känny kiinni!
Rajat somepäivystykselle
Rajat somepäivystykselle
1/2017
1/2017
Rajat somepäivystykselle
Työaikalaki tähän päivään
Työaikalaki tähän päivään
1/2017
1/2017
Työaikalaki tähän päivään
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Etäjohtajan pitää innostaa
Etäjohtajan pitää innostaa
1/2017
1/2017
Etäjohtajan pitää innostaa
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
1/2017
1/2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
1/2017
1/2017
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
1/2017
1/2017
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
1/2017
1/2017
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
1/2017
1/2017
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
1/2017
1/2017
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
1/2017
1/2017
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
1/2017
1/2017
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
1/2017
1/2017
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi