23.02.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Vahva tuki kansalaisilta

LehtileikkeetHyvät kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat suomalaisille tärkeitä. Omalta kotikunnalta odotetaan kunnon panostusta näihin palveluihin.

Oman kotikunnan halutaan panostavan hyviin kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin. Tätä toivoo 83 % suomalaisista.

Suomalaiset mieltävät yhä vahvemmin kulttuurin olevan kansalaisen peruspalvelua. Näin katsoo 82 % suomalaisista, kun kaksi vuotta sitten lukema oli 71 %.

Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n tutkimuksesta, joka toteutettiin Akavan Erityisalojen toimeksiannosta tammikuussa liiton Elämäsi kuntaan -kuntavaalikampanjan aluksi.

Puoluekanta näkyy asenteissa

Hyviä kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluja arvostetaan tutkimuksen mukaan laajasti kautta Suomen, kaikissa ikäryhmissä ja toimiasemissa. Valtaosa suomalaisista kokee kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelujen lisäävän omaa hyvinvointiaan (79 %) ja oppimismahdollisuuksiaan (85 %). Nämä palvelut nähdään oman kotipaikkakunnan merkittävänä elinvoimatekijänä (84 %).

Puoluekanta erottelee jonkin verran vastaajia. Vihreät ovat kulttuurimyönteisimpiä. Perussuomalaiset eivät arvosta kulttuuria yhtä paljon kuin muiden puolueiden kannattajat. Kokoomuslaisista taas erottuu pieni vähemmistö, joka ei halua että kotikunta panostaisi kirjasto-, museo- ja kultturipalveluihin.

Kulttuuripalvelut nähdään kunnan elinvoimatekijöinä.

 

Varsin yksimielisiä suomalaiset ovat siitä, että kulttuuripalveluja on tuotettava tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. Tämän takana on 93 %. Valtaosa, 83 % katsoo myös, että kulttuuripalvelut ovat hyvä matkailullinen vetovoimatekijä.

Nuoriso- ja liikuntapalveluihin panostusta

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten nuoriso- ja liikuntapalveluja koskevia arvostuksia. Peräti 93 % suomalaisista katsoo, että nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä panostamalla nuorisopalveluihin.

Laadukkaisiin liikuntapalveluihin tulisi panostaa 88 prosentin mielestä. Merkittävä enemmistö, 81 %, haluaa liikuntapalveluille tukea verovaroista, jotta maksut pysyvät edullisina. Näin ajattelevia on vielä selvästi enemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin 72 % oli tätä mieltä.

Koulutuksen merkitys ymmärretään

Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että kulttuuripalvelujen laadun takeena ovat koulutetut asiantuntijat. Koulutuksen merkityksen ymmärtäviä on nyt jopa enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Samoin suomalaiset tuntuvat arvostavan entistä enemmän liikunta- ja nuorisoalan koulutusta. Nyt yli 80 % oli sitä mieltä, että laadukkaiden nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamisen edellytyksenä ovat koulutetut asiantuntijat. Kaksi vuotta sitten tätä mieltä oli hieman yli 70 %.

Graafit

Kulttuuripalveluihin liittyviä mielipiteitä (%)

Liikunta- ja nuorisopalveluihin liittyviä mielipiteitä 1/2 (%)

Kotipaikkakuntani on panostettava hyviin kirjasto-, museo- ja kultturipalveluihin (%)

Tutustu myös
ehdokkaina oleviin jäseniin

> Jäseniä kuntavaaliehdokkaina

 

Akavan Erityisalojen Elämäsi kuntaan -kampanjatilaisuuksista vuorossa ovat Oulu 1.3. ja Helsinki 29.3. Kiiinnostuitko vaikuttamisesta? Kampanjan yhteyshenkilö on asiamies Jaakko Korpisaari. Ota yhteyttä!

Lue koko tutkimusraportti: www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan


**********************************************************************

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup). Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 066 henkilöä 20. – 25.1.2017.

Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisten kulttuurinäkemyksiä on tutkittu vastaavalla menetelmällä edellisen kerran syksyllä 2015 ja sitä ennen vuosina 2012, 2011 sekä 2008.

Tutkimus toteutetaan Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

TEKSTI Anna Joutsenniemi

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
1/2017
1/2017
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
1/2017
1/2017
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
1/2017
1/2017
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
1/2017
1/2017
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
1/2017
1/2017
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Känny kiinni!
Känny kiinni!
1/2017
1/2017
Känny kiinni!
Rajat somepäivystykselle
Rajat somepäivystykselle
1/2017
1/2017
Rajat somepäivystykselle
Työaikalaki tähän päivään
Työaikalaki tähän päivään
1/2017
1/2017
Työaikalaki tähän päivään
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Etäjohtajan pitää innostaa
Etäjohtajan pitää innostaa
1/2017
1/2017
Etäjohtajan pitää innostaa
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
1/2017
1/2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
1/2017
1/2017
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
1/2017
1/2017
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
1/2017
1/2017
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
1/2017
1/2017
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
1/2017
1/2017
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
1/2017
1/2017
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
1/2017
1/2017
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
1/2017
1/2017
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi