23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Lauri Ihalainen

Asennemuutoksen aika

– Suomessa ei ole varaa siihen, että työelämä hylkii parhaassa työiässä olevia, totesi työministeri Lauri Ihalainen puhuessaan Hyvä työelämä 50+ -tilaisuudessa.

Lauri Ihalaisen mukaan ei ole täysin selvää ja yksiselitteistä vastausta siihen, sorsiiko työelämä erityisesti yli 50-vuotiaita. Tilanteesta kertovat luvutovat kuitenkin huolestuttavaa luettavaa. Maassamme on 323 000 työtöntä, ja heistä suuri osuus, 37 % on yli 50-vuotiaita.

– Avainasemassa on asennemuutos. Varttuneet työntekijät tulee nähdä voimavarana eikä kustannuseränä. Varttuneilla työntekijöillä on ”elämänkokemuksen reppu selässä” ja myös sitä kautta osaamista, jota ei kirjoista opita.

– Nykyisin ihmisten on työskenneltävä täysillä koko ajan tai he putoavat pois kyydistä kokonaan. Seniorityöntekijöille tulisi luoda esimerkiksi joustavia työaikaohjelmia. Vaihtoehdoiksi on kehitettävä lisää osa-aikatyötä, mahdollisuuksia osa-aikaeläkkeeseen tai joku kokonaan uusi konsepti. On mietittävä myös mahdollisuutta olla osittain työssä ja työkyvyttömyyseläkkeellä samaan aikaan.

– Nyt työelämästä lähdetään keskimäärin 61-vuotiaana. Suomalaisen työelämän laadussa on tapahduttava paljon, jotta todellinen työssäoloaika pitenee.

Pohjoismainen hyvinvointi on rakennettu korkean työllisyysasteen varaan, ja esimerkiksi Ruotsissa työllisyysasteet myös varttuneempien keskuudessa ovat paljon korkeammat.

Arvostusta ja vastavuoroisuutta

Lauri Ihalainen pitää työhyvinvointia edellytyksenä työelämän toimivuudelle ja yksilöiden jaksamiselle. Joka vuosi Suomessa jää noin 20 000 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle, keskimääräinen ikä tälle on 52 vuotta.

– Jos työuria halutaan meillä aidosti pidentää, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen täytyy vähentyä.

– Meidän on luotava työelämään lisää innostuneisuutta ja motivaation tunnetta; ne saavat viihtymään töissä.

Kynnys nousee

Kynnys päästä takaisin työmarkkinoille nousee selvästi iän karttuessa. Varttuneisuus ja pitkittynyt työttömyys ovat huono yhdistelmä.

Kun työttömyyden kestoa tarkastellaan eri ikäryhmissä, nuorilla työttömyyskausi on keskimäärin 11 viikkoa, yli 50- vuotiailla se on jo 73 viikkoa, ja yli 55-vuotiailla 85 viikkoa. Kaikki ikäryhmät huomioiden työttömyyden keston kes- kiarvo on 42 viikkoa. Suomessa on 87 000 yli vuoden työttömänä ollutta, ja heistä 60 % on yli 50-vuotiaita.

 

Ihalainen nimeää työhyvinvoinnin ensimmäiseksi perustekijäksi toisten arvostuksen ja huomioonottamisen. Tämä näkyy eri ikäryhmien tasapuolisessa kohtelussa, hyvässä johtamisessa ja työilmapiirissä sekä mahdollisuuksissa vaikuttaa omiin tehtäviin.

– On tärkeä huomata, että nämä ominaisuudet eivät ole raha-asioita, vaan tapa tehdä asioita toisin, Ihalainen alleviivasi.

– On myös hyväksyttävä, että ihmisellä on muutakin elämää kuin työelämä. Yritykset, jotka ymmärtävät tämän, menestyvät.

Ihalaisen mukaan toinen tärkeä kannustava ominaisuus on vastavuoroisuus; jos teen työni hyvin, odotan myös hyvää kohtelua. Onko tämä periaate nyt vaarallisella tavalla haurastumassa yhteiskunnassamme?

– Turvattomuuden ja tarpeettomuuden tunteet eivät ole hyvää matkaseuraa työssä. Hyvä työyhteisö pyrkii vaikuttamaan näihin asioihin. Ihmiset kaipaavat oikeudenmukaista johtamista; oikeudenmukaisuus on johtamisen tärkein ominaisuus.

Myös koulutuksella on suuri merkitys, sillä se on silta työpaikasta ja ammatista toiseen. Nykyihminen vaihtaa työtä ja ammattia keskimäärin 3–5 kertaa työhistoriansa aikana.

– Työelämässä muutoksen tulisi olla turvallisempi vaihtoehto kuin paikallaan pysymisen.

Teksti: Pirjo Leppänen

Kuva: Valtioneuvosto

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi