23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Haku päälle

Eero T. Anttila: Työttömäksi jääneen kannattaa aloittaa työnhaku heti, eikä viettää sapattia.

Asioi turvallisesti

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa suosittelee kassan jäsenten olevan yhteydessä asiakaspalveluun Erko-kassan extranetin kautta.

Miksi, Eero T. Anttila?

– Usein viesteissä käsitellään ihmisten henkilö- ja tilitietoja. Extranetin kautta tiedot kulkevat vahvasti suojattuina, eivätkä joudu ulkopuolisten käsiin. Tämä on myös viranomaisten suositus. Viimeaikaisten tietomurtojen vuoksi turvallisuusasioihin on syytä kiinnittää huomiota.

Onko extranetin käytöstä turvallisuuden lisäksi muuta hyötyä?

– Käsittelemme extranetin kautta lähetetyt viestit ja kysymykset asiakaspalvelulle nopeammin kuin sähköpostitse tulleet. Etenkin kesällä, kun päivärahahakemuksia on paljon, käsittelyaikojen ero voi olla merkittävä. Extrantistä voi myös itse seurata päivärahojen maksatusta, annettuja päätöksiä, päivittää yhteystietonsa ja pitää yhteyttä kassaan.

Eikö liitteiden lähettäminen ole kuitenkin helpointa sähköpostitse?

– Liitteet on yhtä yksinkertaista lähettää myös extranetin kautta. Siellä on myös kaikkeen asiointiin tarvittavat lomakkeet valmiina täytettäväksi. Ensimmäistä kertaa palvelua käyttävän pitää rekisteröityä pankkitunnuksin ja luotava käyttäjätunnus ja salasana. Sen jälkeen kirjautuminen ja palvelun käyttö on nopeaa ja yksinkertaista.

Käytän yhteydenpitoon iPadia ja puhelinta. Toimiiko palveluja myös niillä?

– Puhelimella extranet ei ihan vielä toimi, mutta järjestelmää kehitetään. Mac-maailmakin keskustelee järjestelmämme kanssa, mutta käyttäjän on muutettava laitteensa asetuksia. Lisätietoja tähän saa omalta palveluntarjoajalta.

 

TyöttömyysturvaTyöttömäksi jääminen on useimmille kova ko laus. Moni ottaa työttömyyskauden alkuun tuumaustauon. Se onkin hyvä hetki pohtia, mitä elämältään oikein haluaa. Ehkä lisäkouluttautuminen on paikallaan? Jollekulle työttömyys on sysäys toteuttaa haave ihan uudesta ammatistakin. Kovin pitkäksi tuumaustaukoa ei kuitenkaan kannatta venyttää.

– Tutkimusten mukaan jo kolmen kuukauden työttömyys heikentää selvästi työllistymisnäkymiä. Puolen vuoden kuluttua työn saanti on jo hyvin vaikeaa. Vaikka työttömäksi jääminen onkin valtaosalle kova kolaus, masennus ja järkytys pitäisi vain koettaa selättää ja olla aktiivinen heti työttömyyskauden alusta lukien, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon johtaja, varatuomari Eero T. Anttila sanoo.

Jos sopivaa koulutusta ei ole näköpiirissä, Anttila suosittelee hakeutumaan sellaiseenkin työhön, joka ei ole oman suosikkilistan kärjessä. Siitäkin huolimatta, että palkka olisi aiempaa alhaisempi.

– Työssä ollessaan on aina helpompi hakea töitä kuin työttömänä. Tärkeintä olisi, ettei status muutu kokonaan työttömäksi. Myös erilaisia tukipaketteja saaneiden kannattaa ottaa tämä huomioon. He saattavat ajatella levähtävänsä ensin kunnolla ja katselevansa töitä myöhemmin. Työnantajan silmissä he ovat kuitenkin tänä aikana työttömiä.

Anttila suosittelee myös hoitamaan paperiasiat kuntoon heti työttömyyden alettua, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta. Ensin pitää ilmoittautua työttömäksi työ- ja elinkeinotoimistossa, ja sen jälkeen olla yhteydessä omaan työttömyyskassaansa.

– Myös tukipakettien saaneiden on tehtävä samat ilmoit tautumiset. Valitettavasti joillekin meidänkin jäsenistämme on käynyt niin, että he ovat alkaneet hoitaa paperiasioitaan vasta puolen vuoden kuluttua. Silloin he eivät voi enää saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta, vaan heidän on oltava uudet 26 kuukautta töissä. Kannattaa siis olla tarkkana.

Vielä viisi vuotta

Eero T. Anttila ei yleensä kohtaa työssään irtisanottuja muuta kuin paperilla. Se ei kuitenkaan vähennä murheen määrää. Tälläkin hetkellä kassan noin 84 000 jäsenestä lähes 3 400 on kuukausittain työttömänä. Määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna 23 prosenttia.

– Akavan Erityisaloista tulee suurin jäsenryhmämme, noin 27 prosenttia jäsenistä. Valitettavasti työttömistä heitä on kuitenkin 38 prosenttia. Viimeisen vuoden aikana eniten ovat olleet työttöminä SPECIAn, TAKUn ja Museoalan ammattiliiton jäsenet. Prosentuaalisesti eniten lisääntyi Aito HSOlaisten työttömyys, Eero T. Anttila sanoo.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa maksoi vuonna 2013 ansiopäivärahaa ja muita etuuksia yhteensä 60 miljoonaa euroa. Se on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurin hyppäys työttömien määrässä tapahtui elokuussa 2013, jonka jälkeen työttömyys on pysynyt korkealla. Julkisen talouden säästötoimet alkoivat silloin purra Erkon jäsenkuntaan. Akateemiset ovat työllistyneet usein määräaikaisiin tehtäviin, nyt rekrytoinnit pistettiin jäihin.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassan jäsenistä valtaosa on naisvaltaisilla, pienipalkkaisilla aloilla.

– Työttömyys on iskenyt etenkin 30–40-vuotiaisiin naisiin. Moni on menettänyt työnsä esimerkiksi ennen perhevapaata tai sen aikana, eikä ole sitten löytänyt uutta työtä. Meillä ei sen sijaan näy yli 50-vuotiaiden työttömyys, kun jäsenistömme on suhteellisen nuorta.

Tulevaisuus ei näytä Anttilan mukaan kovin valoisalta. Työja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan uusia työpaikkoja syntyy kyllä, mutta vanhoja poistuu 120 joka päivä.

– Monessa kunnassa on meneillään säästöohjelmia. Talousongelmat kestävät ainakin seuraavat 3–4 vuotta. Kun nousu jossain vaiheessa alkaa, työllisyys paranee siitä noin 1,5 vuoden viiveellä. Ainakin viisi vuotta vielä kärvistellään.

Olen todella iloinen ja onnellinen, jos olen arviossani väärässä, Eero T. Anttila sanoo.

Teksti: Leena Filpus

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi