23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2014

Haussa elämänmyönteinen työpaikka

Unelmatyönantaja ottaa huomioon työntekijöittensä eri elämäntilanteet. Joustot yhden kohdalla pitää toteuttaa niin, etteivät muut kuormitu.

Työpaikalla voidaan tehdä varsin paljon sen eteen, että työntekijät saavat elämänsä – työn ja vapaa-ajan – tasapainoon, Väestöliiton perheystävällisen työpaikan ohje on hyvä muistilista, jota voi suositella jokaiselle työyhteisölle. Väestöliitto puhuu perheen ja työn yhteensovittamisesta, mutta yhtä lailla tärkeää on tietenkin ottaa huomioon perheettömien elämäntilanne.

Kyse on sekä teoista että asenteista, ohjeissa korostetaan. Teot voivat olla pieniä liikahduksia arjen käytännöissä, kuten vaikkapa kokousaikojen joustavuutta. Joskus kyse on laajoista, koko organisaation rakennetta tai asenteita koskevista muutoksista, jotka vaativat toteutuakseen aikaa ja paljon työtä.

Yksilölliset ratkaisut perusteltava

Väestöliitto patistaa työpaikkoja kirjaamaan työn ja yksityiselämän sovittamisen käytännöt. Työpaikalla on hyvä olla työaikaan, työvuoroihin, vapaa- ja lomajärjestelyihin sekä muuhun henkilöstöpolitiikkaan liittyviä kirjallisia toimintaohjeita, jotka ottavat huomioon eri elämäntilanteiden vaatimuksia.

Tasapuolisuutta koskeva ohje on tärkeä, sillä joustot voivat herättää kateutta. Tasapuolisuus tarkoittaa tässä sitä, että samassa tilanteessa olevia työntekijöitä kohdellaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, sovittuja toimintaohjeita noudattaen. Lisäksi erilaiset ja yksilölliset ratkaisut tulee perustella, jotta niiden noudattamisesta ei synny negatiivisia huhupuheita tai epäselvyyttä.

Joustavuudesta rekrytointietua

Hyödyt työnantajalle ovat ilmeiset. Toimivat työn ja yksityiselämän yhteensovituksen hyvät käytännöt auttavat työnantajaa huolehtimaan työpaikan ydintehtävistä, työnteon jatkuvuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Ne estävät muuta työyhteisöä ylikuormittumasta poissaolotilanteessa, esimerkiksi työntekijän lapsen tai puolison sairastuessa.

Jo mantraksi asti hoettu lainalaisuus on, että johdonmukainen esimiestyö ja hyvä henkilöstöpolitiikka vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden terveyteen ja työmotivaatioon, työntekijöiden sitoutumiseen ja näiden seikkojen myötä työn tuottavuuteen.

Esimerkillisesti toimiva työnantaja saa myös korvaamattomia mainehyötyjä ja rekrytointietua. Joustava työnantaja on houkutteleva!

Lähteenä käytetty sivustoa osoitteessa www.vaestoliitto.fi/ perhe-ja-tyo. Sivusto on osa Työsuojelurahaston Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt -kehittämishanketta (2011-2013).


Teksti: Anna Joutsenniemi

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi