23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2014

Helena Lamponen

Hyvän (työ)olon puolesta

Haluan edetä kestävän kehityksen periaatteella – olipa kyse omasta tai muiden työelämästä, sanoo yt-asiamiehen huippuvirasta Akavan Erityisaloihin palannut Helena Lamponen.

Moni hieraisi silmiään, kun nimitysuutinen tuli. Yt-asiamies Helena Lamponen siirtyy takaisin Akavan Erityisaloihin, nyt edunvalvonnan päälliköksi. Tyytyväistä hyrinää liitossa: takaisin saadaan mukava kollega ja yli kahden vuosikymmenen

– Teimme työtä monien vaikeuksien aiheuttamissa paineissa. Ikävä sanoa, mutta fyysiset työolot eivät valitettavasti tukeneet tekemistämme. Kaiken keskellä toimiston yhteistoiminta sujui silti hienosti.

– Ajatukseni hyvien työolojen merkityksestä kirkastui yt-asiamiehenä entisestään: työpaikoilla tarvitaan hyvää happea. Sen vaikutus tuntuu niin työssä kuin kotona, ja virtaa riittää tällöin tasaisesti eri elämänalueille, sanoo Helena Lamponen hyväntuulisena uuden työn kynnyksellä.

– On todella mukavaa palata monipuolisen edunvalvonnan pariin ja sellaiseen liittoon, jota arvostan.

Vähällä väellä valtavasti työtä

Yt-asiamiehen toimisto aloitti suurin odotuksin vuonna 2010 taantumaan ajautuneessa Suomessa. Toimiston alkuvaiheen työmäärä äitiyi lopulta odotuksiakin suuremmaksi – se käy ilmi monin tavoin Helena Lamposen puheessa.

– Suomen taloustilanne on ollut vaikea vuosia ja henkilöstön vähentämisneuvotteluja on käyty kierteenomaisesti. Siksi työ tuntui monta kertaa siltä kuin olisi etulinjan juoksuhaudoissa, Lamponen hymähtää.

Henkisten ja fyysisten työolojen laatu on minulle tärkeä. Se on työn tuloksellisuuden perusta ja vaikuttaa myös keskeisesti yksityiselämään.

 

Hän sanoo siekailematta, että toimisto teki hänen johdollaan kolmessa vuodessa ja 8 kuukaudessa viiden vuoden työt:

– Käsittelimme tuona aikana noin 5 000 asiaa, mikä on verrokkivalvojien viiden vuoden asiamäärä. Tämän teimme 3,5 hengen tiimillä, kun verrokeilla väkeä on 11–12 henkeä. Teimme keskeisissä asioissa ohjeistukset ja saimme aikaan hyviä konkreettisia tuloksia työpaikoilla. Veimme käytäntöön kolme lakimuutostilannetta: henkilöstörahastolain kokonaisuudistuksen, yhteisönlaajuista yritysryhmäyhteistoimintaa koskevat muutokset ja tämän vuoden alussa voimaan tulleen yt-lain muutoksen. Työmme laatu oli korkealla tasolla: negatiiviset palautteet olivat yksittäistapauksia, promilleluokkaa.

– Teimme työtä monien vaikeuksien aiheuttamissa paineissa. Ikävä sanoa, mutta fyysiset työolot eivät valitettavasti tukeneet tekemistämme. Kaiken keskellä toimiston yhteistoiminta sujui silti hienosti.

Meitä innosti sama työnäky ja suuri mielenkiinto työtä kohtaan. Voi sanoa, että venyimme yhdessä uskomattomaan mittaan.

Lamponen korostaa jo hoidetun asiamäärän osoittavan, miten tarpeellista yt-asiamiehen toiminta maassamme on.

– Yt-asiamiehen toimisto on mielestäni selkeästi aliresursoitu. Esimerkiksi sellaiseen koko valtakunnan tason vaikuttamiseen, mihin koin tarvetta, ei ollut käytännössä mahdollisuuksia runsaista haastatteluista ja alustuksista huolimatta.

Helena LamponenMonialaisuus kiehtoo

Akavan Erityisaloihin Helena Lamposen vetivät takaisin ennen kaikkea monipuolinen edunvalvontatyö ja tuttu hyvä työnantaja.

– Liiton monialaisuus kiehtoo. Akavan Erityisalat toimii kaikilla työmarkkinasektoreilla, ja sieltä on näköala koko yhteiskuntaan, eri aloille ja alueille.

Akavan Erityisalat on Lamposen mielestä kehittänyt hienosti toimintojaan: strategiatyö ja sen käytännön toteutus on johdonmukaista, johtamisjärjestelmä on kunnossa ja liitossa on vahva kehittämisote. Toimintojen laatua parannetaan jatkuvasti.

– Arvostan Akavan Erityisaloja, onhan kyse pitkäaikaisesta työnantajastani. Arvostan liiton luottamushenkilöiden, jä- senyhdistysten ja toimiston työtä.

– Haasteena on jäsenkunnan monimuotoisuus, mikä tekee edunvalvonnasta sen tekijöille hyvin vaativaa. Kyse on monien erilaisten tarpeiden ja näkökulmien yhteensovittamisesta. Tavoitteellinen yhteistyö liiton sisällä, toimistossa ja jäsenyhdistysten välillä on välttämätöntä, jotta asioita voidaan käytännössä hoitaa tuloksia saavuttaen.

Olen tullut jäädäkseni

Lamposen paluupäätös sai myönteistä hytinää aikaan paitsi Akavan Erityisalojen toimistossa ja jäsenkunnassa, myös Lamposen perheessä.

– Puoliso on ollut tässä ratkaisussani keskeinen taustavaikuttaja. Hän edellytti minua arvioimaan elämääni, mukaan luettuna työelämää koskevat kysymykset.

– Tytär on jo aikuinen, ja hänellä on oma elämänsä ja omat juttunsa. Paluu aiheutti kuitenkin myös hänessä myönteisen liikahduksen.

– Kyllä minulla sellainen ajatus taustalla on, että olen tullut jäädäkseni. Haluan edistää työelämäasioita kestävän kehityksen periaatteella, olipa kyse omista tai muiden asioista.

Kuka?

HELENA LAMPONEN

  • Koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja varatuomari, väitteli vuonna 2009 työntekijöiden asemasta yritysfuusioissa ja liikkeenluovutuksissa.
  • 5.5.2014 alkaen Akavan Erityisalojen yhdeksänhenkisen edunvalvontayksikön päällikkö, vastuualueina erityisesti yksityissektorin edunvalvonta ja toiminta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä.
  • Yt-asiamies 2010-2014 tehtävänään valvoa yt-lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista koko maassa.
  • Palkka-asiamiehenä ja yksityissektorin lakimiehenä Akavan Erityisaloissa 1989-2010.
 

HELENA LAMPONEN: EPÄKOHTIIN ON PUUTUTTAVA!

”Tuloksellisuudelle ja henkilöstön terveydelle merkityksellisiä ovat ennakoiva henkilöstöjohtaminen, hyvä johtaminen ylipäänsä, tehtäviin keskittyminen sekä työolojen laatu mukaan luettunalakien ja sopimusten noudattaminen.

Erittäin tärkeää on vuorovaikutuksen laatu eli toimiva yhteistoiminta sekä vastuunkannon kulttuuri. Työpaikan epäkohtiin on puututtava. Puuttumattomuus-periaate on muutosten ja kehityksen jarru, jopa este. Tämä pätee aivan kaikkiin työpaikkoihin sekä julkis- että yksityissektorilla.

Yksityissektorilla työehtosopimusten toimivuus ja niiden saanti aloille, missä niitä ei vielä ole, on tärkeää.

Julkisella sektorilla taas iso haaste on niukkeneva talous, ja siitä henkilöstöön kohdistuvat erilaiset paineet ja vaatimukset.

Työelämän turbulenssin vuoksi toimiva henkilöjäsenten työelämäasioiden hoito on olennaista joka sektorilla.

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on toiminnan kivijalkoja kaikilla työnantajasektoreilla. Se on sekä henkilöstön että työnantajan etu.”

Teksti: Anna Joutsenniemi

Kuvat: Markku Ojala

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi