23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2014

Korkeakoulut säästökierteessä

Rahoitusleikkaukset ja toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat nyt korkeakouluille arkipäivää. Henkilöstö ei ole säästynyt leikkurilta.

Yliopistot tuntevat muutaman vuoden takaisen lakiuudistuksen edelleen rakenteiden muutoksina ja uudenlaisena henkilöstöpolitiikkana. Säästöt näkyvät kehysriihessä yliopistoindeksin puolittumisena ja siinä, että miljoonat eurot siirtyvät yliopistoilta Suomen Akatemialle uudelleen kilpailtaviksi.

Yhteistoimintamenettelyt ovat päättyneet Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Oulussa tavoitteena ovat 5,5 miljoonan euron vuosisäästöt kahden tulevan vuoden aikana, ja Tampereella menettelyn tarkoituksena on tiedotteen mukaan muun muassa tehostaa toimintaa ja tavoitella taloudellisia säästöjä. Toukokuun alkupuoleen mennessä yt-neuvottelut olivat alkaneet myös Itä-Suomen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Itä-Suomen yliopistossa neuvottelujen piirissä on terveystieteiden tiedekunnan koko henkilöstö. Aallossa neuvottelut koskettavat kaikkia yliopiston tukipalveluja yliopistossa, korkeakouluilla ja laitoksilla. Neuvottelujen piirissä on noin 1 600 henkilöä, ja alustavien arvioiden mukaan vähennystarpeeksi arvioidaan enintään 130 henkilöä. Aallossa tavoitteena on aiempien säästöjen lisäksi 8,5 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hallintotyötä siirtyy opettajille?

Akavan Erityisalojen jäseniä työskentelee yliopistoissa erilaisissa tukitehtävissä kuten amanuensseina, suunnittelijoina, tiedottajina ja opintosihteereinä. Vähennykset kohdistuvat valitettavan usein juuri hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

Akavan Erityisalat otti kantaa Aalto-yliopiston suunnitelmiin huhtikuussa. Hallinnon ja muiden tukitoimintojen alasajo on lyhytnäköistä ja rokottaa suoraan myös yliopiston tutkimusta ja opetusta, kannanotossa korostettiin.

Tukipalveluista säästäminen on helppo myydä rahoittajille ja yleisöllekin, mutta yliopiston suoriutuminen ydintehtävistään tarvitsee tukijalakseen ammattimaisesti hoidetut palvelutoiminnot. Hallinnon tehtävät eivät häviä, vaan tehtävät siirtyvät opetus- ja tutkimushenkilöille, joilla ei yleensä ole halua eikä kompetenssia niitä hoitaa. Säästämällä hallinnosta saatetaankin samalla nipistää resursseja laadukkaalta ja tulokselliselta opettamiselta ja tutkimukselta.

Hätäratkaisuna tehdyissä pikamenettelyissä ei nähdä pidemmän ajan henkilöstövaikutuksia. Lähtöjen myötä työpaikan asiantuntemus heikkenee, mikä muiden hätiköityjen ratkaisujen ohella saattaa johtaa kokonaisten koulutusohjelmien laadun heikkenemiseen tai jopa tiettyjen alojen katoamiseen yliopistoista.

On myös otettava huomioon, että yt-menettelyt vaikuttavat suoraan henkilöstön työmotivaatioon ja tuottavuuteen.

Teksti: Sonja Mikkola

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi