23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Elina Yrjölä

Kuusi teesiä työelämästä

Elina Yrjölän työtaustaan kuuluu ura uutis- ja taloustoimittajana, ja lisäksi Yrjölä toimi kahdeksan vuotta Talentumissa liikkeenjohdon tehtävissä. Nyt Yrjölä luotsaa omaa yritystä. Inspiraatiopäivässä hän esitti kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”.

– Ensimmäiseksi on tärkeä ymmärtää ja johtaa itseään. Mitkä asiat motivoivat ja innostavat? Miksi joku asia tuntuu raskaalta, ja miten tähän voisi vaikuttaa? Itsetuntemuksesta syntyy taito itsensä johtamiseen. Ja myös pomon johtamiseen: itsetutkiskelun kautta ymmärrämme pomoakin paremmin ja pystymme auttamaan häntä parempiin suorituksiin.

– Toiseksi on tärkeä tietää, mitä haluat, ja mitä et halua. Omat toiveet kannattaa viestittää selkeästi.

Elämässä ei ole velvollisuutta täyttää kenenkään muun odotuksia kuin itsensä.

 

Elämässä ei ole myöskään velvollisuutta täyttää kenenkään muun odotuksia kuin itsensä. Varsinkin nuorilla naisilla on paljon paineita, ja uralla menestyminen on ”velvollisuus”. Tämä on potaskaa, latasi Yrjölä.

Yksilön intressit voivat myös muuttua ajan myötä, ja 40-vuotiana ei ehkä haluakaan samoja asioita kuin 25-vuotiaana.

Kolmanneksi Yrjölä kehotti tekemään valintoja – ja tunnustamaan tosiasiat.

– Ihminen ei voi saada kaikkea. Kaiken saavuttaminen on yleinen harha. Pitäisi olla loistava ura, täydellinen perhe ja lisäksi sivutoimenaan vielä joku aerobic-ohjaaja. Ei kannata olettaa, että pystyy tekemään kaiken täydellisesti.

Yrjolän mukaan neljäntenä periaatteena on kertoa asiat muille suoraan ja rakentavasti, ja itse kuunnella muita siten, että ymmärtää, mitä muut oikeasti sanovat eikä vain tulkita asioita omien ennakko-odotusten mukaan.

– Ihminen voi muokata eniten omaa toimintaansa. Jos on sitä mieltä, että ”pomo on hullu”, voi yrittää vaikuttaa tilanteeseen yksin ja kollegoiden kanssa jonkin aikaa, ja pyrkiä olemaan reilu ja avoin pomoa kohtaan. Jos tämä ei onnistu, on käytännössä kaski vaihtoehtoa, sopeutuminen tai lähtö.

Yrjölän mukaan työmaailmassakaan ei kannata jäädä uhrin asemaan. Uhri voivottelee, miten ei koskaan saa mitään tai miten ei tule valituksi toivomiinsa paikkoihin. Tällä ei kuitenkaan voita yhtään mitään. On kysyttävä, mitä minä itse voin tehdä?

– Jos tuntuu, että ei ole vaihtoehtoja, niitä on aina niin kauan, kun olemme toimintakykyisiä, painotti Yrjölä.

Työpaikoilla esiintyvään narinaan Yrjölä kehotti suhtautumaan rakentavammalla asenteella.

– Työpaikoilla on koko ajan ongelmia, mutta tehtäväsi ei ole koko ajan kertoa niistä. Voit esittää myös ratkaisuehdotuksia. Viides teesi onkin: ole ratkaisu. Muuten luisut ongelmaksi.

Kuudentena teesinään Yrjälä halusi kannustaa innostumaan ja innostamaan sekä yksilölle että organisaatiolle sopivalla tavalla.

– Ihmisellä on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa työelämään. Tätä valtaa ja vastuuta kannattaa käyttää hyvin.

– Jos kritisoit yhtä asiaa, yritä löytää sen vastapainoksi viisi hyvää puolta.

Teksti: Pirjo Leppänen

Kuva: Markku Ojala

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi