23.05.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2014

Työasiat kulkeutuvat kotiin

Akavan Erityisalat tekee edunvalvonnan taustaksi työmarkkinatutkimuksia työnantajasektoreittain. Vuosittain on tehty valtiosektorin ja yksityissektorin tutkimukset. Kuntasektorilla tutkimus tehdään kahden vuoden välein ja jälleen ensi syksynä. Raportit löytyvät osoitteessa www.akavanerityisalat.fi

8%Moni käyttää vapaa-aikaansa työhön, kertoo tuore, yksityis- sektorin jäsenistöstämme tehty työmarkkinatutkimus. Noin puolet johtotehtävissä työskentelevistä jäsenistä ilmoittaa, että heidän on oltava tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella. Koko vastaajajoukosta ”aina tavoitettavissa” on noin kolmannes.Silloin tällöin työhön liittyviä yhteydenottoja saa iltaisin yli 60 prosenttia jäsenistä. Myös lomilla ja viikonloppuisin vaivataan, ja noin 8 prosenttia jäsenistä ilmoittaa saavansa yhteydenottoja jopa öisin.

Silloin tällöin työhön liittyviä yhteydenottoja saa iltaisin yli 60 prosenttia jäsenistä. Myös lomilla ja viikonloppuisin vaivataan, ja noin 8 prosenttia jäsenistä ilmoittaa saavansa yhteydenottoja jopa öisin.

Työasiat kulkeutuvat kotiin myös ajatuksissa: jopa kuusi kymmenestä vastaajasta ilmoittaa ajattelevansa työasioita kotona tai vapaa-aikana.

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISTA KOSKEVAT KESKEISIMMÄT LAIT

 • tasa-arvolaki
 • erityisesti velvollisuus tasa-arvon edistämisestä
 • erityisesti syrjinnän kielto
 • työaikalaki
 • työsopimuslaki
 • esim. poissaolo lapsen sairauden vuoksi
 • esim. syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
 • työturvallisuuslaki
 • erityisesti raskauden aikainen työnteko
 • vuorotteluvapaalaki
 • vuosilomalaki
 • laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
 • erityisesti osittainen hoitoraha
 • perusopetuslaki
 • erityisesti aamu- ja iltapäivätoiminta
 • laki lasten päivähoidosta
 • asetus lasten päivähoidosta
 • sairausvakuutuslaki (vanhempainpäivärahat)
 

Työuupumus osalla hälyttävää

Vajaa kolmannes yksityissektorin jäsenistä kertoo palautuvansa hyvin työn aiheuttamasta kuormituksesta. Osuus on selvästi suurin toimihenkilöiden ryhmässä ja alhaisin johtotehtävissä.

Joka neljäs antaa työuupumusasteikolla yhdestä kymmeneen arvon seitsemän, mitä voidaan pitää jo kohtalaisen hälyttävänä. Vähiten uupuneita on toimihenkilöissä ja eniten keskijohdossa.

Ylimmässä johdossa joukko jakautuu kahteen ääripäähän: toiset eivät pidä stressin oireita lainkaan ongelmana ja toiset kokevat työuu- pumuksen suurena.

Työaika joustaa jo monella

Noin 40 prosenttia kokoaikatyössä olevista sanoo joutuvansa venyt- tämään työpäiväänsä, jotta saa omat työtehtävänsä hoidettua. Yhtä moni kokee jatkuvaa aikapainetta työmäärän vuoksi.

Toisaalta myönteiset työaikajoustot ovat kyselyn mukaan jo laajasti käytössä. Noin 80 prosenttia ilmoittaa, että voi käyttää työaikajoustoja omien tarpeittensa mukaan.

Valtaosalla myös etätöiden tekeminen on mahdollista, joka kymmenes voi jopa valita etätyön aina kun haluaa. Joka neljäs vastaa kuitenkin, ettei voi työskennellä etänä vaikka haluaisikin.

Noin 83 prosenttia voi käyttää säästöön kertyneitä saldotunteja pitämällä kokonaisia vapaapäiviä. Työaikapankki sen sijaan on vielä melko tuntematon vaihtoehto, vain joka viidennen työpaikalla järjestelmä on käytössä.

Teksti: Anna Joutsenniemi

 
Kerro kaverille
 
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
Hyvän (työ)olon puolesta
2/2014
2/2014
Hyvän (työ)olon puolesta
 
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Aikataulutettu arki
2/2014
2/2014
Aikataulutettu arki
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
2/2014
2/2014
Kela korvaa perhevapaiden kuluja työnantajalle
Osaava nainen
Osaava nainen
Osaava nainen
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Asennemuutoksen aika
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Paras työpaikka 50+
Näin vaikutamme!
Näin vaikutamme!
2/2014
2/2014
Näin vaikutamme!
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kiireestä kohtuuteen
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kuusi näkökulmaa siitä, ”kuinka työelämässä selviää hengissä”
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Kutsumustyö saa silmät syttymään
Haku päälle
Haku päälle
Haku päälle
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
 
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
Puhtaampien vaatteiden puolesta
2/2014
2/2014
Puhtaampien vaatteiden puolesta
 
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Suomen suveen!
2/2014
2/2014
Suomen suveen!
Ansioituneita palkittiin
Ansioituneita palkittiin
2/2014
2/2014
Ansioituneita palkittiin
Suosittele jäsenyyttä!
Suosittele jäsenyyttä!
2/2014
2/2014
Suosittele jäsenyyttä!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi