12.09.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2014

Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin

Harmaa talous koskettaa myös akavalaisia ammatteja. Keinot sen kitkemiseksi ovat arkisia valintoja.

Kilpi ja Marttinen

 

Harmaan talouden toiminta on yleensä tietoista ja tahallista. Seppo Kilpi (vas.) ja Janne Marttinen Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä sanovat, ettei verotarkastus tule epärehelliselle yritykselle puun takaa.

 

Harmaalla taloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, josta ei makseta lakisääteisiä maksuja ja veroja, kuten ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Se saattaa näkyä esimerkiksi pimeästi maksettuina palkkoina.

Usein puhutaan rakennusalalla harjoitetusta harmaasta taloudesta, mutta siihen voi törmätä myös akavalaisissa ammateissa. Moni akavalainen työskentelee johtavassa asemassa, ja heidän tehtävänään on esimerkiksi palveluiden ja ostosten kilpailuttaminena. Yhteistyökumppanin valinnassa on oltava tarkkana. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan velvollisuus on selvittää, hoitaako yhteistyöyritys lakisääteiset velvoitteensa. Askeleet harmaan talouden torjuntaan ovat yksinkertaiset.

– Kaupparekisteriotteesta selviää, kuuluuko yritys ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekisteriin. Sen lisäksi on hankittava todistus verojen ja eläkemaksujen maksamisesta. Tiedot saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja, johtaja Janne Marttinen Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä sanoo.

Tarvittavat tiedot yritysten toiminnasta ovat muutaman klikkauksen päässä. Ne saa esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen
ja Verohallinnon yhteisestä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ-palvelusta www.ytj.fi sekä www.tilaajavastuu.fi-sivustolta.

Miksi harmaita ylitöitä ei kannata tehdä?

  • Teet ilmaista työtä työnantajalle, sillä menetät korvaukset, jotka työnantajan kuuluisi maksaa sinulle. Vapaaehtoistyö on usein henkisesti palkitsevaa, mutta haluatko tehdä sitä työnantajallesi?
  • Yhteiskunnalta jää verotuloja ja sinulta eläkettä kertymättä vuositasolla merkittäviä summia. Tästä seuraa oman ostovoimasi ja julkisten palvelujen heikkenemistä.
  • Korvaukseton ylityö ei paranna ansiosidonnaista sairauspäivärahaasi eikä oikeuta työttömyyspäivärahaan.
  • Kun kaikkia töitä ei kirjata työaikaseurantaan, työnantajalle on vaikea perustella, miksi työyhteisö ei selviä uusista työtehtävistä tai miksi poislähtevien tilalle pitäisi palkata uusia työntekijöitä.
  • Vaikka työssä olisi kuinka paljon imua ja työtehtävät innostavia, kukaan ei jaksa loputtomiin. Loppuunpalaminen voi uhata myös sinua.
  • Ankarasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta työt pitäisi pystyä hoitamaan työajan sisällä. Työnantajalle laillisten työaikakäytäntöjen noudattaminen tuo pitkän tähtäimen kilpailuetua: henkilöstö voi paremmin, tuottavuus kasvaa ja työnantajan mainekin paranee. Jokainen meistä vaikuttaa työpaikkansa toimintakulttuuriin.

Lue myös artikkeli:
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin >

 

Merkittävät menetykset

Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle vuositasolla mittavia verotulojen ja muiden lakisääteisten maksujen menetyksiä. Muun muassa Verohallinnon tekemien verotarkastusten ja laskennallisen arvonlisäverovajeen perusteella on arvioitu, että harmaan talouden koko on 10–14 miljardia euroa. Veromenetykset ovat vähintään 4-5 miljardia euroa vuositasolla.

Harmaa talous vääristää myös kilpailua. Asiansa lain mukaan hoitavien yritysten on vaikea menestyä epärehellisten rinnalla.

– Rakennusalan lisäksi harmaata taloutta esiintyy usein niin sanotuilla käteistoimialoilla kuten majoitus- ja ravitsemisalalla tai vaikka parturi- ja kampaamoliikkeissä. Epärehelliset yrittäjät eivät esimerkiksi välttämättä tulouta kaikkia tulojaan asianmukaisesti kirjanpidon kautta. Kuluttajien kannattaakin aina vaatia ostoksistaan kuittia, Marttinen sanoo.

Yhteiskunnallisesti merkittävintä harmaa talous on nimenomaan yritysten välisessä toiminnassa. Se on yleensä tietoista ja tahallista lakisääteisten velvoitteiden välttelyä. Yksityishenkilöiden toimet ovat osa harmaata taloutta, jos he esimerkiksi teettävät remontin pimeästi.

Tiedot yhdeltä luukulta

Suomessa on ollut erilaisia ohjelmia harmaan talouden kitkemiseksi jo vuodesta 1996. Niiden tavoitteena on ollut vaikeuttaa harmaan talouden toimintaa esimerkiksi uudistamalla lainsäädäntöä ja jakamalla tietoa. Tällä hetkellä on käynnissä Harmaa Talous – musta tulevaisuus -kampanja, joka jakaa tietoa harmaasta taloudesta monipuolisesti. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä kehitetään myös tietojärjestelmiä, jotta tieto kulkisi vaivatta viranomaisten välillä. Idea on sama kuin terveydenhuollossa, jossa potilastietojärjestelmät halutaan keskustelemaan keskenään.

Tavoitteena on purkaa tiedonvaihdon esteitä viranomaisten välillä. Yrityksen kerran antama tieto välittyy uudistuneessa järjestelmässä myös muille tietoa tarvitseville tahoille. Lain mukaan toimivien yritysten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että niillä viranomaisasioiden hoito sujuu aiempaa jouhevammin. Harmaan talouden säännöin pelaavat yritykset taas jäävät herkemmin kiinni  toimistaan, kehittämispäällikkö Seppo Kilpi Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä sanoo.

Työ on jo pitkällä. Verohallinnon, Tullin ja Ulosottoviranomaisten järjestelmät keskustelevat jo keskenään. Ensi vuonna mukaan saadaan myös Eläketurvakeskus ja Konkurssiasiamiehen toimisto.

– Järjestelmän käytännön sovelluksena esimerkiksi Tekes saa rahoituspäätöstensä tueksi tietoa siitä, miten rahoitusta hakeva yritys on hoitanut velvoitteensa, Kilpi sanoo.

Valvoa voi myös itse

Palkaton ylityö ei kerrytä eläkettä eikä paranna ansiosidonnaista
työttömyysturvaa.

 

Verohallinnon intresseissä on puuttua nimenomaan yritysten väliseen harmaaseen talouteen. Janne Marttinen muistuttaa kuitenkin, että harmaata taloutta on myös se, jos yksityishenkilö suostuu ottamaan osan tai koko palkan pimeästi.

– Näin tekemällä työntekijäkin syyllistyy veropetokseen yhdessä työnantajansa kanssa. Seurauksena voi olla korotettujen jälkiverojen lisäksi jopa rikossyyte. Lisäksi pimeistä tuloista ei kartu eläkettä ja verotetuista tuloista laskettavat etuudet ja päivärahat jäävät pienemmiksi.

Sen lisäksi, että vaatii työnantajalta aina kirjallisen työsopimuksen, jossa on sovittu myös esimerkiksi palkanmaksusta, työntekijä voi tehdä myös itse harmaan talouden torjuntaa. Työeläkeotteesta kannattaa tarkistaa vuosittain, että työnantaja on tilittänyt eläkemaksut sovitun mukaisesti. Puutteet on helpompi selvittää tuoreeltaan kuin vasta vuosien kuluttua. Työeläkeotteen voi tilata
osoitteesta www.tyoelake.fi.

Teksti: Leena Filpus
Kuvat: Susa Junnola

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
3/2014
3/2014
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio

Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
3/2014
3/2014
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa

Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
3/2014
3/2014
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
3/2014
3/2014
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pen of Finland
Pen of Finland
Pen of Finland
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
3/2014
3/2014
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
3/2014
3/2014
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
3/2014
3/2014
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Yksin kotona
Yksin kotona
Yksin kotona
Näkymättömät miehet ja naiset
Näkymättömät miehet ja naiset
3/2014
3/2014
Näkymättömät miehet ja naiset
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
3/2014
3/2014
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Iloa ja vauhtia Lintsillä
3/2014
3/2014
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
3/2014
3/2014
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
3/2014
3/2014
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
3/2014
3/2014
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
3/2014
3/2014
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi