12.09.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2014

Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä

Tänä vuonna jäsenkyselyssä kysyttiin hieman uudella tavalla edunvalvontatavoitteista. Ykköstavoitteeksi esitetyistä nousi tehtävään nähden alipalkattujen palkkauksen korjaaminen: 80 prosenttia vastanneista katsoi, että Akavan Erityisalojen on panostettava tähän voimakkaasti. Alipalkkakysymys on noussut myös aiemmissa tutkimuksissa ykköstavoitteeksi.

Liiton on puututtava reippaasti myös perusteettomiin määräaikaisuuksiin. Tätä mieltä oli lähes 70 prosenttia vastanneista.

Merkittäviksi nousivat myös kaksi julkisen sektorin muutosta koskevaa tavoitetta: yli puolet katsoo, että liiton on vaikutettava,
jotta henkilöstön hyvinvointi ja palvelujen laatu varmistettaisiin muutostilanteissa. Samoin yli puolet katsoi, että töitä on tehtävä työaikasuojelun sekä työ- ja elinkeinotoimistojen resursoinnin puolesta.

Edunvalvontaa arvostetaan

Eri palvelujen tärkeyttä koskeva tulos pysyi jokseenkin samana kuin aikaisemmin. Vähintään 80 prosenttia jäsenistä piti erittäin tai melko tärkeinä työttömyyskassapalveluja, erimielisyys- ja riita-asioiden hoitoa, henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa, sopimusedunvalvontaa sekä palkkaneuvontaa.

Muovinen jäsenkortti sai kannatusta

Jäsentutkimuksessa kysyttiin myös jäsenkortista. Olisiko jo aika siirtyä mobiilikorttiin?

Tulos oli yllättäen varsin selvä. Muovikorttia kannatti 56 prosenttia vastanneista ja kännykkään ladattavaa mobiilikorttia 20 prosenttia. Noin 24 prosenttia katsoi, ettei kortin muodolla ole väliä.

Akavan Erityisalat pitäytyy vielä vuodet 2015-2016 muovisessa jäsenkortissa, joka lähetetään jäsenille vuoden viimeisen Yhteenveto-lehden mukana. Ensi vuoden aikana mobiilikortti on todennäköisesti
tulossa vaihtoehdoksi niille uusille jäsenille, jotka sen haluavat.

 

Palveluja käyttäneet arvioivat niiden tavoitettavuutta, asiantuntevuutta sekä nyt uutena, palvelukokemusta yleisesti. Edunvalvonnan arvosanojen keskiarvot ylsivät jälleen hienosti yli kolmen asteikolla 1–4. Erityisesti asiantuntemus nousi esille. Myös työttömyyskassa ERKO sai asiantuntemuksesta hyvän arvion. Eniten kehitettävää nähtiin kyselyn perusteella tavoitettavuudessa.

Myös liiton jäsenpalvelua arvostetaan. Jäsensihteerit saivat jälleen huippupisteet kaikilla mittareilla.

Murros näkyy jäsenviestinnässä

Pääviestintäkanavia, verkkoa, uutiskirjettä ja Yhteenveto-lehteä koskevat tulokset pysyivät jokseenkin samoina kuin kaksi vuotta sitten. Eri kanavat tavoittavat jäsenet hyvin ja niihin ollaan edelleen osin tyytymättömiä.

Tuloksissa näkyy aina vain selkeämmin viestinnän murros: iän myötä painetun viestinnän merkitys vähenee ja sähköiset kanavat sekä etenkin sosiaalinen media nousevat tärkeämmiksi. Sama tulos tuli myös liiton viestintää ja markkinointia koskevassa, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tekemässä erillisselvityksessä.

Asiantuntemus liiton vahvuus

Vastanneista yli 90 prosenttia katsoo, että sanapari ”ammattitaitoinen ja asiantunteva” kuvaa hyvin tai erittäin hyvin Akavan Erityisaloja. Tämä nousi mielikuvaväittämistä jäsenten mielestä kuvaavimmaksi. ”Värikkyyden” taas liitti liittoon vain alle 40 prosenttia vastanneista.

Mielikuvakysymyksiin tuli osin paljon en osaa sanoa -vastauksia, mikä saattaa kieliä vaikeudesta hahmottaa liittokokonaisuutta.

Teksti: Anna Joutsenniemi

Jäsentutkimus 2014

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
3/2014
3/2014
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio

Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
3/2014
3/2014
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa

Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
3/2014
3/2014
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
3/2014
3/2014
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pen of Finland
Pen of Finland
Pen of Finland
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
3/2014
3/2014
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
3/2014
3/2014
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
3/2014
3/2014
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Yksin kotona
Yksin kotona
Yksin kotona
Näkymättömät miehet ja naiset
Näkymättömät miehet ja naiset
3/2014
3/2014
Näkymättömät miehet ja naiset
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
3/2014
3/2014
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Iloa ja vauhtia Lintsillä
3/2014
3/2014
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
3/2014
3/2014
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
3/2014
3/2014
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
3/2014
3/2014
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
3/2014
3/2014
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi