12.09.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2014

Väki kipuilee kuntahallinnossa

Salla Luomanmäki

 

Salla Luomanmäki on Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja
sekä Akavan hallituksen jäsen.

Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 0201 235 341 ja sähköpostitse osoitteesta
salla.luomanmaki (at) akavanerityisalat.fi

Kuva: Ida Pimenoff

 

Hallintoammattilainen nauttii, kun saa asiat etenemään. Huippuhetki on, kun löytää ratkaisun ongelmaan, kun löytää oikean tavan viedä uusi ja mutkikas asia läpi hallintoprosessissa lakien ja toimintaohjeiden mukaisesti. On hienoa tietää itse, että työ onnistuu ja että toimii eettisesti oikein! On upeaa saada parannusta palveluprosesseihin. Palkitsee, kun saa kehittämistoimia eteenpäin ja huomaa niiden toimivan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Näin kirjoittavat kuntahallinnon jäsenemme tuoreessa kyselyssä.

Vastauksista paljastuu myös varjopuoli. Hälyttävä määrä – ennakkotietojen mukaan noin puolet – vastanneista kokee, etteivät hyvän hallinnon periaatteet toteudu juuri lainkaan omassa kunnassa. Valmistelu kärsii resurssien puutteesta eikä eri näkökulmia pystytä ottamaan huomioon. Päätösten vaikutuksia ei ehditä arvioida eikä kuntalaisia kuulla riittävästi. Erittäin huolestuttavaa on myös, että yli 60 prosenttia vastanneista kokee työmääränsä jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi.

Kipuilu välittyy elämänmakuisesti avoimista vastauksista. Kireät aikataulut, odotusten ja resurssien epäsuhta, iso ja alati muuttuva organisaatio koetaan mittaviksi haasteiksi hyvän hallinnon näkökulmasta. Johtamisen heikkous ja linjattomuus saa monia mainintoja: päätökset tehdään halu- ja tarkoituksen - mukaisuussyistä ja valmistelu vasta sen jälkeen, täräyttää eräs vastaajista. ”Sälä” täyttää päivät eikä kehittämiselle jää tarpeeksi aikaa.

Tutkimuksesta piirtyvä kuva on niin hälyttävä, että siihen on puututtava, vaikka se koskeekin vain osaa kunnista. Näiden kuntien kohdalla voidaan kuitenkin jo puhua hallinnon ahdingosta tai kriisistä. Kriisissä on paitsi jäsentemme työhyvinvointi myös hallinnon laatu ja sen myötä viime kädessä kunnallinen demokratia.

Nostimme hallinnon ahdingon esille Kuntamarkkinoilla syyskuussa esittelemällä tutkimustulokset tietoiskussa otsikolla Kuiviin puristettu? – hallinnon kokemuksia kuntamuutoksesta. Jatkamme vaikuttamistyötä hallinnon alasajon estämiseksi myös tulevan talven eduskuntavaalikiertueellamme. Koemme tämän tärkeäksi, koska näyttää siltä, että hyvällä hallinnolla on tässä ajassa ja taloustilanteessa varsin niukasti puolestapuhujia. Sama ilmiö on havaittavissa kaikilla työnantajasektoreilla.

Eräs kuntakyselyymme vastanneista lähetti napakat terveiset: ”Liiallisen työmäärän ongelma korjaantuisi, jos hallinnon ammattilaiset hoitaisivat hallinnollisia tehtäviä, ja sisältö/perustyön tekijät saisivat keskittyä oikeaan työhönsä. Myös jatkuvien uudistusten tehtailun lopettaminen olisi avuksi.” Tästä voimme Akavan Erityisaloissa hyvinkin olla samaa mieltä.

Salla Luomanmäki

Kyselyyn vastasivat jäsenyhdistyksemme Kuntien asiantuntijat – Kumulan jäsenkuntaa.
Tuloksiin voi tutustua verkossa, www.akavanerityisalat.fi

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
3/2014
3/2014
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio

Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
3/2014
3/2014
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
3/2014
3/2014
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pen of Finland
Pen of Finland
Pen of Finland
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
3/2014
3/2014
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
3/2014
3/2014
Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
3/2014
3/2014
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Yksin kotona
Yksin kotona
Yksin kotona
Näkymättömät miehet ja naiset
Näkymättömät miehet ja naiset
3/2014
3/2014
Näkymättömät miehet ja naiset
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
3/2014
3/2014
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Iloa ja vauhtia Lintsillä
3/2014
3/2014
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
3/2014
3/2014
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
3/2014
3/2014
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
3/2014
3/2014
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
3/2014
3/2014
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
3/2014
3/2014
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi