12.12.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Korjaava katkos

”Tarinoita suomalaisesta työelämästä” -kirjaa varten Anu Järvensivu tutki 48 henkilöiden itsensä kirjoittamaa työelämätarinaa.

Korjaava katkosOsa tarinoista on ahdistavaa luettavaa, sillä niistä heijastui kärsimystä ja kyynistymistä, osa taas on rohkaisevia ja onnellisia selviytymistarinoita.

– Myönteisiin tarinoihin sisältyy ajatus oman elämän hallinnasta ja siitä, että epätyydyttävässä tilanteessa henkilö lähtee aktiivisesti hakemaan uusia vaihtoehtoja, hän toimii. Epäonnen tarinoissa päähenkilö näyttäytyy sen sijaan uhrin ja kärsijän roolissa, joka usein etsii syntipukkeja omalle tilanteelleen.

– Sekä onnen että epäonnen tarinoiden kirjoittajille oli tapahtunut samanlaisia asioita. Erot syntyivät kuitenkin siitä, miten asioihin reagoitiin.

Sinnittely vie voimat

Järvensivun tutkimat muutostarinat kytkeytyivät tavallisimmin organisaatiomuutoksiin tai hankalaan johtajaan, mutta molemmissa juonenkulku on varsin yhteneväinen. Ihminen kokee, ettei hän enää hallitse elämäänsä. Työ tuntuu aina vain vaikeammalta; on syntynyt todellinen oravanpyörä. Kuvaan astuu usein myös fyysistä oireilua ja sairauksia, uupumusta ja unihäiriöitä.

Ahdistavassa tilanteessa osa jää sinnittelemään, mutta osa lähtee aktiivisesti etsimään uutta. Hyvässä tarinassa yksilö alkaa kerätä voimia toteuttaakseen muutoksen, joka alkaa tuntua välttämättömältä. Tässä tienhaarassa keskeinen erottava tekijä on työelämään tuleva pysähdys, tauon paikka. Työnteon katkeaminen luo mahdollisuuden elämänmuutokseen.

Järvensivun tutkimissa tarinoissa katkos työelämässä on ratkaisevan tärkeä. Se mahdollistaa paitsi väsymyksestä ja kärsimyksestä toipumisen, myös uusien suunnitelmien tekemisen ja muutoksen.

Katkos on pysähdyspiste, jota onnelliseksi kääntyvissä tarinoissa seuraa uusi työpaikka, työnteon tapa tai uusi ammatti. Katkos ei aina ole vapaaehtoinen, vaan se saattaa olla myös sairausloman tai irtisanomisen aiheuttama; silti se kääntyy hyväksi. Katkoskohdassa ehditään pohtia omaa elämää ja arvomaailmaa.

–Tärkeää oli se, että omalle työlle saatiin rajat ja ihmisen elämään palautui myönteinen itsellisyys, oman vallan ja hallinnan tunne.

Monen kohdalla tämä toteutui esimerkiksi yrittäjyyden kautta. Tieto oli Järvensivun mukaan jopa yllättävä, sillä yrittäjyyteen liitetään usein raskaita tarinoita. Työelämätarinoissa pien- ja asiantuntijayrittäjyys näyttäytyivät kuitenkin positiivisina valintoina, niissä ei edes lähdetty tavoittelemaan laajentumista ja kasvuyrittäjyyttä.

Epäonnen tarinoissa juututtiin sinnittelemään. Usein taustalla oli joko taloudellinen tai henkinen pelko. Myös väsymys ja uupumus estivät toimimasta ja korjaamasta huonoa tilannetta.

Tauko kasvattaa työmotivaatiota

Lue myös artikkeli:

Tarinoita työelämästä

 

Suomalaisessa työelämässä katkokset tulkitaan usein negatiivisesti. Ihanteena on paiskia töitä taukoamatta eläkeikään asti. Vuorotteluvapaan ehtoja on tiukennettu, ja aukot CV:ssä tulkitaan epäilyttävinä. Samaan aikaan ihmisten odotetaan jatkavan
ja jaksavan työelämässä entistä pidempään.

Järvensivun mukaan meidän tulisikin muuttaa käsitystämme katkoksista: niillä on usein ratkaiseva, innostava merkitys ihmisen työmotivaatiolle ja työssä jaksamiselle.

– Poliittista päätöksentekoa tukeva kansantaloustieteellinen keskustelu ei ole ollut kovin kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä
katkoksilla on ihmisille tai millaisiin muutoksiin katkokset yhdistyvät.

Järvensivun mukaan mahdollisuuksia työelämätaukoihin pitäisi vahvistaa, kun nyt toimitaan päinvastoin. Tämä kertoo hänen mielestään myös siitä, etteivät poliittiset päättäjät tunne yksilötasoa.

– Tarinoissa katkos pelasti monen ihmisen työelämätarinan, kun taas toisessa ääripäässä katkoksettomassa työputkessa taivalsi parhaan työkykynsä jo menettänyt, sinnittelevä, uupunut ja kyyninen ihminen. Hän on työpaikalla, mutta oikeasti poissa. Juuri tällaisen puolitehoisen työnteon aiheuttamia kustannuksia tai tuottavuuden menetyksiä on viime aikoina yritetty nostaa keskusteluun.

– Vaikka katkos voi joskus tarkoittaa myös holtitonta putoamista, usealle se kuitenkin mahdollistaa välttämättömän akkujen latauksen. Nykyistä neutraalimpi suhtautuminen työuran katkoksiin voisi osaltaan rakentaa myös yhteiskunnalle ja Suomelle onnen tarinaa, miettii Järvensivu.

Työelämän taukojen tarpeellisuus kytkeytyy myös pinnalla olevaan työurakysymykseen. Nyt keskustelua hallitsee yksipuolinen
puhe julkisen talouden kestävyysvajeen paikkaamisesta ja vanhuuseläkkeen alaikärajan nostosta. Pitäisikö keskustella
laajemmin työuran kestävyydestä, sen sijaan että keskitytään vain mekaaniseen uran pituuden mittaamiseen?

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
4/2014
4/2014
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
4/2014
4/2014
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
4/2014
4/2014
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
4/2014
4/2014
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
 
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
4/2014
4/2014
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
4/2014
4/2014
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
 
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
Kaupan alalle saatava oma TES!
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
4/2014
4/2014
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
4/2014
4/2014
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
 
4/2014
4/2014
 
4/2014
4/2014

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi