12.12.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2014

Jaakko Korpisaari

Luottamusmiespolku vie osaamiseen!

Kunta-alan luottamusmiesvaalit järjestetään maalis-huhtikuussa. Nyt on Akavan Erityisalojen ammattiryhmien edustajien aika. Olisitko sinä uusi luottamusmies?

Luottamusmiehenä saat

 • vankan opin ja osaamisen työelämän erilaissa kysymyksissä
 • yhteisöllisyyttä: verkostoituminen tukee ja tuo ystäviä
 • tilaisuuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa!
 • vapautusta omista työtehtävistä edustettavien lukumäärän mukaan. Käytössä luottamusmiestehtäviin on yksi työpäivä viikossa 120 edustettavaa kohden (koskee kuntasektorin luottamusmiehiä)
 

Luottamusmies on työntekijöiden ääni. Hän on myös arkityön asiantuntija ja työelämän muutokseen vaikuttaja.

Kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari, miksi Akavan Erityisalojen jäsenen luottamusmies nimetään JUKOn eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön kautta?

– Olemme JUKOn jäseniä ja se edustaa meitä työehtosopimusneuvotteluissa. Ellemme hakisi joukkovoimaa liittymällä yhteen muiden akavalaisten liittojen kanssa, emme pääsisi neuvottelupöytään emmekä vaikuttamaan asioihimme. Jäsenmäärä yhdessä kunnassa on pieni, siksi yhteistyötä tarvitaan.

JUKO edustaa siis jäsenliittojaan neuvottelupöydässä. Tämän toimivallan kautta se määrittää myös luottamusmieskauden pituuden. Pääluottamusmies taas neuvottelee luottareiden määrästä, toimialoista ja ajankäytöstä. Ovatko nuo kovastikin muuttuvia asioita?

– Jos JUKOon liittyy uusi liitto eli saadaan lisää jäseniä, silloin tietysti vaadimme lisää luottamusmiehiä heitä edustamaan.
Tällainen tilanne on juuri ollut, eli näin voi tapahtua.

Oman alan tuntija?

Kun jäsenenä äänestät, myös Akavan Erityisaloja edustava ehdokas voi päästä luottamusmiesasemaan. Silloin on  todennäköistä, että luottamusmies tietää jo lähtökohtaisesti, mitä haasteita sinun työssäsi on.

Suurimmat Akavan Erityisalojen yhdistykset, joissa on kunta-alan jäseniä ovat Kuntien asiantuntijat – Kumula, Museoalan ammattiliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU sekä Suomen Toimintaterapeuttiliitto.

Oli jukolaisena luottamusmiehenä minkä alan työntekijä tahansa, hän edustaa kaikkia JUKOon kuuluvien liittojen jäseniä. Luottamusmies auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Hän edustaa liiton jäseniä paikallisesti siellä, missä arkityö tehdään.

Tarjolla on monipuolinen koulutuspolkupaketti, jota voi pitää työelämän vaikuttajan työkalu pakkina.

 

Kukaan ei kuitenkaan synny luottamusmieheksi kaikkine tietotaitoineen, vaan valinnan jälkeen joka luottari pääsee erityiselle koulutuspolulle. Tarjolla on monipuolinen koulutuspolkupaketti, jota voisi pitää työelämän vaikuttajan työkalupakkina. Sillä saa autettua työkavereita työpaikalla, mutta pärjää myös itse työelämän joskus myrskyävällä merellä.

Koulutuspolku on kolmiportainen.

– Ensin perehdytetään perusasioihin eli luottamusmiehen tehtäviin, kunnalliseen  sopimusjärjestelmään ja työehtosopimukseen.

– Tämän jälkeen seuraavat syventävät koulutusjaksot eli palkkaus- ja työaika-asiat sekä paikallinen sopiminen. Kovan perustan jälkeen pääsee kehittämään taitojaan neuvottelun, viestinnän ja vaikuttamisen saralla. Tällä osaamispakilla pärjää!

Luottamusmies saa tehtävässään runsaasti tukea sekä omasta liitosta että JUKOsta. Lähimaastossa työskentelee pääluottamusmies, jolta luottamusmies myös voi kysyä neuvoa pulmissa. Akavan Erityisalojen toimistossa on luottamusmiesten apuna vahva työsuhdeneuvojakaarti.

 

Lakimieheltä voi siis kysyä, jos on oikein kiemurainen probleema.

Korpisaari arvioi, että tulevina vuosina kuntien työntekijämäärä ei pienene, mutta tekemisen painopisteet kuntien sisällä tulevat luultavasti muuttumaan.

– Meidän ammattialojemme jäsenten tekemä työ on laajasti tunnustettua. Olemassa olevien resurssien suuntaaminen osin muille ammattialoille voi kuitenkin vähitellen näivettää jäsentemme työtä.

Vedä hihasta!

 • Vedä luottamusmiestä hihasta. Samalla saat viimeistään tietää, kuka hän on, ja hän tunnistaa sinut jäseneksi.
 • Mikäli sinua askarruttaa jokin asia työpaikallasi, kysy siitä luottamusmieheltä. Työn järjestämiseen liittyvistä asioista tietää yleensä parhaiten ja ensin esimies, älä unohda häntä.
 • Luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi ilmoitustaululta, työpaikan henkilöstötiedotteesta/intrasta tai omasta puhelinvaihteesta/henkilöstöhallinnosta.
 • Et ole yksin, luottamusmies on tukenasi työpaikalla!
 • Luottamusmies ei ole yksin, hänellä on tukenaan pääluottamusmies, Akavan Erityisalojen toimisto ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
 

Jaakko Korpisaari ei kuitenkaan usko siihen, että Akavan Erityisalojen jäseniä vähennettäisiin työntekijävahvuudesta laajassa mitassa.

Oman porukan puolustaja

Entä millainen henkilö sopii luottamusmieheksi?

– Mielestäni tärkeitä ominaisuuksia ovat tasapuolisuus ja ratkaisukeskeisyys. Luottamusmies haluaa opiskella, hakea tietoa ja puolustaa omaa porukkaansa, Jaakko Korpisaari sanoo.

– On hienoa, että jäsenillä on tukena asioita eteenpäin vievä luottamusmies. Hän on paikallisten olosuhteiden osaaja lähellä jäsentä.

Teksti ja kuva: Eeva Vänskä

Kunta-alan luottamusmiesvaalit keväällä 2015

 • Ehdokasasettelu on käynnissä!
 • Pääluottamusmies tiedottaa vaalien etenemisestä
 • Vaalit pidetään maalis-huhtikuussa
 • Pääluottamusmies vastaa vaaleista
 • Yleensä järjestetään vaali kokous, jossa vahvistetaan ehdokasasettelu
 • Jos vain yksi ehdokas, hänet valitaan
 • Jos useampia ehdokkaita, äänestetään
 • Uusien ehdokkaiden kausi alkaa 1.8.2015
 • Kausi kestää kolme vuotta
 • Jukolaisia luottamusmiehiä on jo 1 700!
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
4/2014
4/2014
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
4/2014
4/2014
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
4/2014
4/2014
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
4/2014
4/2014
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
 
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
4/2014
4/2014
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
 
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
Kaupan alalle saatava oma TES!
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
4/2014
4/2014
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
4/2014
4/2014
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
 
4/2014
4/2014
 
4/2014
4/2014

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi