12.12.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Anu Järvensivu

Tarinoita työelämästä

Suomalaisen työelämän raju murros tuntuu ihmisten arjessa yhä suurempina vaatimuksina, työmäärinä ja väsymisenä. Nykyisen kaltainen kehitys ei voi enää mennä paljon pidemmälle. Erilaiset virtaukset ajavat meitä putouskohtaan. Pakon edessä on tapahduttava muutos, toteaa työelämätutkija, filosofian tohtori Anu Järvensivu.

Anu Järvensivun uusi kirja ”Tarinoita suomalaisesta työelämästä” on ajatuksia herättävää luettavaa. Kirjan tarinat kertovat
työelämän muutoksista ja niiden keskellä selviytymisestä. Osa tarinoista on synkkiä, osa aurinkoisia. Tarinat kuvaavat sinnittelyä ja kamppailua, mutta myös selviytymistä ja uuden suunnan löytämistä.

Järvensivun mukaan keskeinen työelämämme ongelma on se, että järjestelmän ongelmat muunnetaan yksilön henkilökohtaisiksi ongelmiksi. Hoitokeinot ovat tämän mukaisia. Sen sijaan, että pyrittäisiin muuttamaan työolosuhteita vähemmän rasittaviksi, kärsivälle ihmiselle tarjotaan lääkitystä ja terapiaa.

Järvensivu puhuu työelämään sisältyvästä kärsimyksestä ja pahuudesta, vaikka ne käsitteinä ovat työelämässä tabuja. Hän kertoo psykopaateista, joita kilpailuyhteiskunta suosii esimiestehtävissä. Julkinen keskustelu samoista asioista valitsee mieluummin harmittomammilta, jopa hieman lapsekkailta kalskahtavia termejä kuten ’työpaikkakiusaaminen’.

– Ääneen lausuttuina kärsimys ja pahuus saattaisivat nostaa työelämästämme esiin piirteitä, joita ei haluta nähdä, toteaa Järvensivu.

– Työelämän kärsimys ja siitä vaikeneminen kuuluvat vahvasti suomalaisen palkkatyön ytimeen, jossa työn katsotaan olevan luonnostaan ”kovaa” ja siinä ”on pakko pärjätä.”

– On helpompi sanoa, että valtion tai yrityksen etu vaatii tuottavuuden nimissä tehtyjä ikäviä toimenpiteitä kuin todeta, että järjestelmän peruslogiikan mukaan yhden kärsimys on usein hinta toisen taloudellisesta menestyksestä. Inhimillisen kärsimyksen hinta puuttuu tuloslaskelmista.

Järjestelmä tukee kovia arvoja

Lue myös artikkeli

Korjaava katkos

 

Järvensivu kuvaa meillä vallitsevaa ajattelua, jonka mukaan vain taloudella on väliä. Talousvetoinen ajattelumme näkee ihmisen kilpailevana, ahneena ja itsekkäänä. Järjestelmämme tukee kovia arvoja, jotka ovat ristiriidassa ihmisyyden kanssa.

– Toisaalta viime vuosina on käynyt selväksi, että ihminen on ahneuksissaan rakentanut järjestelmän, joka perustuu kestämättömille ajatuksille inhimillisestä, sosiaalisesta ja ekologisesta sietokyvystä. Tilalle tarvitaan vahvempaa kestävyysajattelua.

Järvensivun mukaan suomalaisen yhteiskunnan suuri nykyongelma on polarisaatio. Se ei juuri näy päällepäin tai tule ilmi julkisessa keskustelussa. Se näkyy vain tilastoissa. Yksi sen ilmentymä on työssä käyvien ihmisten köyhyys. Keskiluokka on katoamassa yhteiskunnastamme. Esimerkiksi vuosina 1995–2008 keskipalkkaisista hävisi peräti 12 prosenttia.Vuosien 1995 ja 2005 välillä tuloerojen kasvu oli Suomessa nopeampaa kuin missään muussa teollisuusmaassa.

– Moniin muihin maihin verrattuna Suomi on omaksunut kilpailutalouden ideologian poikkeuksellisen voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut se, että meillä elinkeinorakenteen muutokset maatalouden pienyrittäjyydestä alkaen tapahtuivat hyvin nopeasti. Asenteita on tukenut osaltaan myös mm. Nokia-ilmiö.

– Työelämämme on raaistunut etenkin 1990-luvun laman jälkeen. Työ on entistä hektisempää. Ammattitaitokaan ei enää riitä; ihmisiltä odotetaan jo itsensä brändäämistä. Järvensivu kaipaa työelämään isoja muutoksia. Hän näkee toivoa esimerkiksi arvopohjaltaan erilaisissa, yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvissa työ- ja yritysmuodoissa kuten osuuskunnissa.

– Myös ammattiliittojen pitäisi suhtautua vakavasti siihen, että yhä isompi osa ihmisistä on itsensä työllistäjiä ja monityösuhteisia. Tällaisten henkilöiden etujen ajaminen tarkoittaa osittain eri asioita kuin ns. perinteisten palkkatyöntekijöiden etujen. Tämä olisi ammattiliitoille todella iso uudistumisen paikka.

Teksti: Pirjo Leppänen

Kuvat: Merja Ojala

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
4/2014
4/2014
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
4/2014
4/2014
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
4/2014
4/2014
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
4/2014
4/2014
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
 
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
4/2014
4/2014
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
4/2014
4/2014
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
 
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
Kaupan alalle saatava oma TES!
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
4/2014
4/2014
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
4/2014
4/2014
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
 
4/2014
4/2014
 
4/2014
4/2014

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi