26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015


 1. TYÖELÄMÄN SOPIMUKSISSA AMMATTILIITTO ON TYÖNTEKIJÄN VOIMA.
  Sopiminen työntekijöiden, työnantajien ja valtiovallan kesken kolmikantaisesti on suomalainen tapa rakentaa hyvinvointia ja yhteiskuntaa. Sopimisen vaihto ehtona on vahvemman valta, sitä emme halua.

  Kolmikannassa ammattiliitot ovat työntekijän voima. Ammattiliitot rakentavat sopimalla oikeuden mukaista, hyvää ja tuottavaa työelämää.

 2. OIKEUDENMUKAINEN TYÖELÄMÄ PARANTAA TYÖTULOSTA JA PIDENTÄÄ TYÖURAA.
  Työelämän oikeudenmukaisuuden tulee koskea myös asiantuntija työtä. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton käyttö, harmaa ylityö ja yksityissektorin ”villeillä työpaikoilla” työehtosopimusten tarjoaman turvan puuttuminen ovat asiantuntijatyön ongelmia. Näihin tulee puuttua lain säädäntöä, sopimuksia sekä arvoja ja asenteita uudistamalla.

  Myös korkeakoulutettujen alipalkkaus on edelleen ongelma. Hallinto, kulttuuri ja hyvinvointi palveluissa on korkeakoulutettuja ammattiryhmiä, joilta edellytetään korkeaa koulutusta, mutta joiden palkkaus alittaa kaikkien palkan saajien keskiansiotason. Näitä ryhmiä ovat muun muassa kirjaston hoitajat, toimintaterapeutit, museoamanuenssit, kulttuuri sihteerit ja tuottajat, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikasihteerit sekä käännösalan asiantuntijat. Korkeakoulutettujen ammattiryhmien alipalkkauksen korjaaminen on yhteiskunnallinen tehtävä.

  Työurat pitenevät ja työn tuloksellisuus paranee vain kestävään työelämään ja työhyvinvointiin panostamalla. Kestävään kasvuun päästään, kun tuloksellisuutta ja työelämän laatua parannetaan samanaikaisesti.

 3. HYVÄ HALLINTO ON JULKISTEN PALVELUJEN PERUSTA.
  Hyvä julkinen hallinto on riittävästi resursoitua, ammattimaista ja avointa. Se on kansalaisten yhden vertaisen kohtelun edellytys. Julkiset palvelut järjestetään verotuloilla, joita on käytettävä vastuullisesti. Tämä edellyttää ammattimaista hallinnollista valmistelua. Vain näin voidaan saada aikaan palveluilla tavoiteltuja tuloksia.

  Julkisen sektorin haasteina ovat kasvavat palvelutarpeet ja rajalliset resurssit. Tarpeisiin voidaan vastata julkisen hallinnon ja palvelujen tuloksellisuutta parantamalla. Tehostamista ei saa toteuttaa pelkkinä henkilöstön vähentämisohjelmina tai huomioimatta palvelujen vaikuttavuutta.

 4. KULTTUURI LISÄÄ KANSALAISTEN HYVINVOINTIA.
  Nuoriso, liikunta, kirjasto, museo ja muut kulttuuripalvelut lisäävät kansalaisten hyvinvointia. Näillä palveluilla on tutkitusti merkitystä yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia ennalta ehkäisevinä palveluina.

  On panostettava riittävästi ja luovasti hyvinvointia lisääviin ja syrjäytymistä ehkäiseviin erityis palveluihin ja sektorirajat ylittävään palveluyhteistyöhön. Ehkäisevä työ on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen.

  Hyvätasoiset kulttuuripalvelut ovat myös yhä tärkeämpi alueellinen ja valtakunnallinen vetovoimatekijä.

  Kulttuuripalvelut on tuotettava asiantuntevasti. Hyvätasoisten ja houkuttelevien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti edellyttää osaamista, jonka perusta on korkeakoulutuksessa. Palvelujen tasoa ei saa heikentää pätevyysvaatimuksista tinkimällä. Koulutukseen perustuvaa osaamista on oltava myös paikallisesti.

  Kulttuuripalvelujen henkilöstö , toiminta ja kehittämisresurssien on oltava riittävät ja tasapainossa keskenään. Tästä on huolehdittava erityisesti julkisen sektorin rakenne muutoksissa. Henkilöstö on otettava mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi