26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalojen luottamushallinnon uusi kaksivuotiskausi on alkanut. Uusiutunut hallitus valittiin syysliittokokouksessa marraskuussa ja uudet hallituksen alaiset toimielimet tammikuussa. Yksityissektorin, kunnan ja valtion neuvottelukunnat sekä
korkeakoulutoimikunta hoitavat neuvottelu- ja sopimustoimintaa omalla edunvalvontasektorillaan. Lisäksi hallituksen alaisena toimii ammatinharjoittajien, yrittäjien ja freelancereiden sekä apurahan saajien edunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä
vastaava toimikunta.

Akavan Erityisalojen hallituksen jäsenten esittelyt

Pyysimme hallituksen jäseniä kertomaan itsestään ja siitä, mitä he odottavat Akavan Erityisalojen alkavan kauden hallitustyöskentelyltä.

Hanna BomanHanna Boman

Olen Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n puheenjohtaja, ja asun Loviisassa. Aloitin luottamustehtävät kymmenisen vuotta sitten Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa ja pian myös KAJ:n hallituksessa. Olen myös ollut yksityissektorin neuvottelukunnan jäsen ja Akavan Erityisalojen hallituksen varajäsen. Järjestötoiminnan lisäksi nautin metsälenkeistä koirien kanssa, meren äärellä asumisesta, hyvästä ruoasta, musiikista ja ystävien seurasta.

Odotan hallitustyöskentelyä innolla, sillä alkamassa on ensimmäinen kauteni hallituksen varsinaisena jäsenenä. Työelämän muutokset ja ay-liikkeen kehittyminen ovat ajankohtaisia aiheita varmasti myös tulevina vuosina, ja olen iloinen että voin olla mukana tässä vaikuttamistyössä. Haluan, että Akavan Erityisalat on jatkossakin aikaansa seuraava ja kehittyvä liitto, joka uskaltaa olla rohkea edelläkävijä.

Aino HarinenAino Harinen

35-vuotias joensuulainen specialainen, joka on toiminut koulutuksen hallinnointi- ja projektitehtävissä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä noin 12 vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin Pohjois-Karjalan kesäyliopiston koulutussuunnittelijana / projektipäällikkönä, mutta olen opintovapaalla toimestani ainakin vuoden 2015 ajan (työn alla ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot sekä suomen kielen ja kirjallisuuden perus- ja aineopinnot Itä-Suomen yliopistolla). Koulutukseltani olen Filosofian maisteri, valmistunut Jyväskylän yliopistosta pääaineenani yhteisöviestintä ja sivuaineinani lukuisia talous- ja yhteiskunta- sekä humanistisia oppiaineita. Lisäksi olen suorittanut työn ohessa mm. Johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2009 sekä opintoja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikasta ja opetushallinnosta.

Järjestötoiminta vei mukanaan jo opiskeluaikana, ja tällä hetkellä toimin Akavan erityisalojen hallitusjäsenyyden lisäksi mm. Akava Pohjois-Karjalan aluejohtoryhmän varapuheenjohtajana, Akavan erityisalojen Pohjois-Karjalan alueyhdyshenkilönä, SPECIA ry:n varapuheenjohtajana sekä Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunnan varajäsenenä. Usko elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä kehittymiseen elää minussa vahvana, samoin halu vaikuttaa yhteiskunnassa, osallistua keskusteluun monipuolisesti eri areenoilla sekä oppia jatkuvasti uusia asioita.

Vapaa-aikaa vietän ystävieni, kihlattuni ja muiden läheisteni kanssa mm. matkustellen, kokkaillen, elokuvia katsoen, monipuolisesti liikkuen sekä hyvästä ruoasta hyvässä seurassa nauttien. Myös kirjallisuus on minulle tärkeää niin lukijan kuin kirjoittajan roolissa. Olen aktiivinen ja innostun helposti uusista asioista, nautin ihmisten kanssa työskentelystä ja arjen kohtaamisista uusine ihmisineen ja asioineen.

Odotan hallitustyöskentelyltä

  • aktiivista vaikuttamista ajankohtaisiin työelämäasioihin, jäsenten etu ensimmäisenä toimintaa suuntaavana periaatteena, vaikuttamista mm. hallitusohjelmaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon laajemminkin
  • yhteistyötä edistävää ja rakentavaa (tarvittaessa toki kriittistäkin) keskusteluun osallistumista, monipuolisen ja aktiivisen keskustelun ylläpitämistä, uusien puheenvuorojen esiin nostamista
  • näkyvillä oloa ja jäsenten edunvalvontaan liittyvien asioiden jatkuvaa (myös proaktiivista) esille tuomista, myös yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostamista

Maarit HelénMaarit Helén (puheenjohtaja)

Tamperelainen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmapäällikkö.

Jäsenyhdistys on Kumula, ja luottamustehtävistä tärkein tällä hetkellä on Akavan Erityisalojen hallituksen puheenjohtajuus. Yli 15 ay-järjestövuoden aikana olen ollut pitkään Kumulan hallituksen puheenjohtaja ja samoin Akavan Erityisalojen hallituksessa yhtenä sen varapuheenjohtajista. Hyvää kokemusta on kertynyt vuosien varrella myös muun muassa niin luottamusmies- kuin Akavan aluetoiminnastakin.

Olen rauhallinen, tasapuolinen, kuunteleva, monista asioista kiinnostunut ja huumorintajuinen. Enimmäkseen kuitenkin ihan asiallinen.

Odotan hallitustyöskentelyltä tuloksellista työtä strategiamme hengessä eli avoimesti, yhdessä ja uutta luovasti.

Päivi HytönenPäivi Hytönen

Henkilöstöpäällikkö, työelämän kysymykset ja työmarkkinamaailma lähellä sydäntä, pitkä kokemus jo itsellä. Asun Helsingissä, töissä Kauniaisissa.

Toimin Kuntien asiantuntijat - Kumula ry:n puheenjohtajana toista kautta, aiemmin varapuheenjohtajana. Olen ollut pitkään Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunnassa, nyt toista kautta neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Odotan hallitustyöskentelyltä järjestön painoarvon lisäämistä ja yhteiskunnallisen näkyvyyden kehittämistä.

Riitta KäppiRiitta Käppi

Olen 44 vuotias, avioliitossa oleva helsinkiläinen. Koulutukseltani olen FM ja toimin tiedottajana Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL). Olen Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viestin varapuheenjohtaja, Akavan Erityisalojen hallituksen jäsen sekä yksityissektorin neuvottelukunnan ja korkeakoulutoimikunnan jäsen.

Olen yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostunut ihminen, jolla on halu tehdä maailmasta sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja reilumpi jokaiselle. Vaikuttaminen ammattiyhdistysliikkeessä on minulle luonteva tapa osallistua ja antaa oma panokseni yhteiseksi hyväksi. Muilta kiinnostuksen kohteiltani ja harrastuksiltani olen tyypillinen keski-ikäinen suomalainen nainen, joka pitää tämän maan kulttuurielämän pystyssä: käyn elokuvissa, teatterissa, näyttelyissä ja konserteissa, nautin kaunokirjallisuudesta. Hyvinvoinnistani huolehdin joogassa, ja ruokablogaan puolisoni kanssa. Matkakuumeeni on kroonista.

Akavan Erityisalojen hallitus tarjoaa hyvän paikan vaikuttaa ja ottaa kantaa korkeakoulutettujen asemaan työelämässä. Edunvalvontaa on helpompaa tehdä taloudellisesti hyvinä aikoina, ja tavoitteita saa paremmin läpi. Tämä aika on vaikea maan taloudellisen tilanteen vuoksi, ja juuri tästä syystä hallitustyöltä vaaditaan erityisiä ponnistuksia. Meidän on kyettävä paitsi pitämään huolta jäsenistämme ja heidän oikeuksistaan työelämässä, myös valamaan uskoa tulevaisuuteen. Paremmat ajat tulevat kyllä, vaikka siinä nyt hieman kestää.

Mari Lankinen (2. varapuheenjohtaja)

(tietoja päivitetään)

Riitta LautamäkiRiitta Lautamäki

Verotarkastaja Turusta. Olen syntynyt Parkanossa. Opiskelujen myötä muutin Kankaanpään ja Vaasan kautta Turkuun. Koulutukseltani olen ekonomi, KTM. Tein vuoden mittaisen "syrjähypyn" poliisihallintoon, muutoin olen tehnyt virkaurani Verohallinnossa. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu mm. lavatanssit ja matkailu sekä kotimaassa että ulkomailla. Yritän toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, olkoon kyseessä ihmiset tai asiat.

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2006 alkaen. Akavan Erityisalojen valtion neuvottelukunnassa olen ollut virallisesti vuodesta 2011 alkaen - yhden kauden puheenjohtajana ja toista kautta varapuheenjohtajana. Akavan Erityisalojen hallituksessa aloitan toista kautta. Lisäksi toimin "aktiivina" parissa vapaa-ajan harrastuksiin liittyvässä yhdistyksessä.

Tuleva hallituskausi tuo varmasti monia uusia, mielenkiintoisia asioita päätettäväksi. Erityisen mielenkiintoista on seurata, miten keskusjärjestöhanke etenee ja mitä vaikutuksia sillä on akavalaiseen kenttään. Oma vaikutuksensa on varmasti myös edessä olevilla eduskuntavaaleilla ja niiden myötä syntyvällä hallitusohjelmalla.

Hallitustyöskentelyyn antaa huomattavan lisäarvon tutustuminen eri aloilla ja sektoreilla työskenteleviin ihmisiin. Tällöin myös oma tietämys lisääntyy eri ammattikuntien asioista.

Marina PaulaharjuMarina Paulaharju (3. varapuheenjohtaja)

Työpaikka: Merimieseläkekassa, hallinto- ja viestintäpäällikkö, ikä: aikuisen naisen ikäinen. Aito HSO ry:n puheenjohtaja, Akavan Erityisalojen hallituksen 3. varapuheenjohtaja, yksityissektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.

Olen Aito HSO – mieleltäni ja sydämeltäni, siksi olen halunnut toimia näinkin pitkään luottamustehtävissäni. Monipuolinen työni sekä merenkulun että lakisääteisen työeläkeasiain parissa on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa. Kahta samanlaista päivää ei ole ja se on osa työni suolasta. Olen nopea ja tehokas toimija – haasteet saavat minut syttymään. Olen pääkaupunkiseutulainen – syntynyt Espoon puolella mutta lähes koko elämäni asunut Helsingissä. Viihdyn merellä, maissa ja ilmassa – reissun päällä aina jonnekin menossa tai tulossa. Pieni oma puutarhani omalla pihalla saa huomioni kesällä ja talvella kisaan lumiauran kanssa kumpi on ehtinyt ensin lumenluontiin. Asun uudessa kivitalossani ammattikorkeassa opiskelevan poikani kanssa. Min särsambo är från västra Nyland. Ja kyllä, olen suomenruotsalainen stadilainen.

Odotan hedelmällistä ja eteenpäin katsovaa kehitysyhteistyötä. Meillä on suuret haasteet edessä. Ay-liikelaivan suunta on saatava kääntymään asialle myönteiseksi. Jäsenien ja heidän jäsenyyden hyödyt on oltava kaikessa toiminnassa keskiössä. Ilman jäseniä ei ole mandaattia toimia. Näen ay-liikkeelle ja myös Akavan Erityisaloille paljon mahdollisuuksia.

Mika PietiläMika Pietilä

Olen nuorisotyön asiantuntijatehtävissä toimiva oululainen. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja parhaillaan täydennän opintojani nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelmassa, piakkoin siis yhteiskuntatieteiden maisteri.

Vapaa-aikani kuluu tällä hetkellä paljolti opiskeluun ja luottamustehtävien hoitoon. Sopivia hengähdystaukoja kiivaastahtiseen elämään tuo ranskanbulldoggimme Noppa sekä puolison kanssa yhteinen aika kulttuurin, taiteen ja matkailun parissa sekä kesäpäivät jokimaisemissa kesämökillämme.

Akavan Erityisalojen hallitustyöskentelyltä odotan hyvässä hengessä ja yhteistyössä tehtyjä päätöksiä ja linjauksia jäsentemme eduksi työelämässä. Haastavassa työmarkkinatilanteessa meidän on rohkeasti kehityttävä yhä paremmaksi jäsentemme edunvalvojaksi.

Susanna SääskilahtiSusanna Sääskilahti

Asun Helsingissä. Koulutukseltani filosofian maisteri, amanuenssi Kansallisgalleriassa, 45 vuotias, MAL hallituksen puheenjohtaja. Pitkä pääluottamusmiestausta Valtion taidemuseossa ja nykyään varaluottamusmies Kansallisgalleriassa.

Olen pitkänlinjan ay-toimija. Luonteeltani olen vastuuntuntoinen, huumorintajuinen ja omaan hyvät yhteistyötaidot. Olen tarpeen tullen myös napakka asioiden edistäjä. Ihmisenä haluan kehittyä ja oppia uutta koko ajan. Harrastan laajasti kulttuuria ja kuvataide harrastus on ollut lähellä sydäntäni viime vuosina. Ystävät ja harrastukset ovat minulle tärkeitä.

Odotan hyvää hallitusyhteistyötä, jossa keskitytään jäsenten edunvalvontaan ja sen kehittämiseen.

Risto TolonenRisto Tolonen (1. varapuheenjohtaja)

Olen keski-ikäinen, -kokoinen ja -luokkainen järjestöammattilainen ja -amatööri, 47-vuotias Turussa asuva pohjoispohjalainen. Teen toiminnanjohtajan töitä sosiaalialan järjestössä. Perheessämme meitä on kaksi aikuista ja kaksi lasta. Speciassa paukutan puheenjohtajan nuijaa.

Odotan hallituksen muotoutuvan yhtenäiseksi strategiseksi nyrkiksi, joka tunnistaa jäsenten olennaiset edunvalvontatarpeet ja keksii keinot viedä niitä eteenpäin.

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi