26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Konkarit kertovat

– Kiinnostukaa! Moni asia ratkeaa jo keskustelemalla, kehottavat kokeneet luottamusmiehet jäseniä.

Paula Mecklin

 

– Olen saanut olla näköalapaikalla
kaupungin asioihin, tutustunut monenlaisiin työyhteisöihin ja ammatteihin ja ihmisiin, sanoo toista kautta pääluottamusmiehenä
toiminut Paula Mecklin.

 


Paula Mecklin

Toista kautta pääluottamusmiehenä, jatko vielä auki.
Viestintäsuunnittelija, Turku, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viestin jäsen.

Olen ratkonut luottamusmiehenä kaikkea ”laidasta laitaan”: palkka-asioita, työsuhteisiin liittyviä asioita, työaika-asioita, työntekijöiden siirtämisiin ja irtisanomisiin liittyviä asioita, kirjallisia varoituksia, huonoa kohtelua… Lista on pitkä.

Tätä tehtävää harkitsevalle sanoisin, että apua ja neuvoja saa aina liitoista, muilta luottamusmiehiltä ja henkilöstöosastolta.

Edustettavilleni haluaisin olla esimerkkinä siinä, että asioista keskusteltaisiin työyhteisöissä – moni asia voi ratketa pelkästään sillä, että siitä puhutaan. Olen oppinut, että kannattaa katsoa asioita asioina, ei henkilöidä niitä.

Vinkki uudelle luottamusmiehelle:
– Kärsivällisyys, sietokyky, asiallisuus ja neuvottelutaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia. On myös tärkeää pitää itsestä huolta ja etäännyttää asioita vapaa-ajalla. Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta. Monesti luullaan, että luottamusmies saa automaattisesti kaikki tiedot, mutta oikeassa elämässä tietoa on haettava aktiivisesti.

*****

Martin Hausen

 

– Vaikka luottamusmiestyön
kautta paljastuu erilaisia epäkohtia, työ on lujittanut myönteisiä tunteitani työpaikkaan
ja sen ihmisiin, arvioi Martin Hausen yli vuosikymmenen
luottamusmieskokemuksella.

 

Martin Hausen

Yli kymmenen vuotta luottamusmiehenä, aikoo jatkaa.
Kääntäjä, Espoo, Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsen.

Luottamusmiestyöhön kuuluu paljon muuta kuin pelkkiä palkkaneuvotteluja: vaikkapa vastaaminen jäsenten kysymyksiin heidän oikeuksistaan eri tilanteissa.

Työni on aika paljon yhteistoimintaa, eli edustusta yksikkömme tuloskokouksessa ja toimialan  henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön vapaa-ajan toimintaa tukevassa henkilöstöneuvostossa.

Kerran eräästä tutkijasta tehtiin yksikkönsä esimies, mutta palkka ei muuttunut ennen kuin vaadittiin, ja silloin jopa takautuvasti! Se oli hieno onnistuminen.

Uusille sanoisin, että tukea on tarjolla. Meillä on kerran kuussa jukolaisten (paitsi opettajien) luottamusmieskokous, jossa saa tukea ja voi kysyä asioista. Pääluottamusmieheltä voi aina kysyä neuvoa ja pyytää apua.

Edustettavilleni haluan sanoa, että kaikki voivat kiinnostua yhteisistä asioista ja lausua mielipiteensä joko suoraan esimiehille tai johtajille tai sitten luottamusmiesten kautta.

Vinkki uudelle luottamusmiehelle:
– Tärkeitä ominaisuuksia ovat halu perehtyä, rohkeus avata suunsa ja kyky valita sanansa, jotta myös työnantajan luottamus säilyy. Meitä tavallisia luottamusmiehiä tarvitaan viemään viestejä pääluottamusmiehelle. Pelkästään olemassaolollamme pidämme huolta siitä, että työnantaja ei voi tehdä ihan mitä vaan.

*****

Outi Penninkangas

 

– Olen luottamusmiestehtävän
kautta oppinut hahmottamaan
paremmin työyhteisön dynamiikkaa. Arkisen työpäivän sujumiseen vaikuttavat myönteisesti usein näennäisen pienet asiat kuten toisten huomioiminen, Outi Penninkangas sanoo.

 

Outi Penninkangas

Luottamusmiehenä vuodesta 2008, ei jatka.
Tutkija, Tampere, Museoalan ammattiliiton jäsen.

Olen ollut edustettavan pyynnöstä mukana tilanteissa, joissa työntekijän ja esimiehen välillä on
vallinnut näkemyseroja esimerkiksi työnkuvaan kuuluvista tehtävistä ja palkkauksesta. Useimmin olen ollut jakamassa edustettavan huolia, joita hän ei jostain syystä voi kertoa omalle esimiehelleen.

Olen oppinut, miten tärkeää esimiestyö on kunta-alalla. Akavan Erityisaloihin kuuluu työntekijöitä, jotka työskentelevät kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Monet minunkin edustettavistani ovat itse esimiehiä. Hyvät esimiestaidot välittyvät koko työyhteisöön, joten mielestäni niihin tulisi kiinnittää entistäkin enemmän huomiota.

Kuulun itse Museoalan ammattiliittoon, joka on puolestaan Akavan Erityisalojen kautta Akavan jäsenliitto. Toivoisin, että liittojen johdossa vietäisiin rohkeasti eteenpäin selkeämpää mallia. Haluaisin, että jatkossakin Museoalan ammattiliitto olisi äänitorvenamme koskien museoalan erityiskysymyksiä, mutta edunvalvonnan kannalta sirpaleinen pienten liittojen tilkkutäkki ei palvele tarpeeksi hyvin jäseniä ja luottamusmiesjärjestelmää.

Edustettavilleni sanoisin, että omaa esimiestään voi tukea ehdottamalla myös hänelle osallistumista esimerkiksi liittojen tarjoamiin koulutuksiin. Luottamusmiestä kannattaa myös vaivata ahkerasti, sillä toimiva luottamusjärjestelmä ja hyvä luottamusmies rakentavat työyhteisöä paremmaksi.

Vinkki uudelle luottamusmiehelle:
– Ehdottomasti tärkein sana on luottamus. Tehtävässä tulee pitää hyvää huolta siitä, että edustettavien jakamat huolet pysyvät vain luottamusmiehen tiedossa. Toisinkin voidaan sopia ja tällöin edustettavan tulee pystyä luottamaan siihen, että luottamusmies parhaan kykynsä mukaan vie asiaa eteenpäin edustettavan toiveiden mukaisesti. Sain hyvän neuvon aloittaessani tässä tehtävässä: selvitä ensin riittävästi ja toimi sitten. Neuvosta on ollut paljon hyötyä, sillä usein luottamusmiehen pöydälle tulevassa kysymyksessä päästään eteenpäin jo keskustelujen kautta, jos perustelut ovat kunnossa. Virka- ja työehtosopimusta kannattaa päntätä yhdessä muiden luottamusmiesten kanssa. Tähän saa tukea koulutuksista.

Teksti: Eeva Vänskä

Luottamusmiehet

Akavan Erityisalojen luottamusmiehet ja asiamiehet tapaavat säännöllisesti koulutuksissa ja yhteisissä tapahtumissa.
Tässä porukka koolla Tampereella marraskuussa 2014. Koska Akavan Erityisaloja edustaa sopimuspöydässä useimmiten
JUKO tai YTN, myös luottamusmiehemme tekevät työtään tällöin JUKOn tai YTN:n mandaatilla. He ovat siis jukolaisia tai
YTN:läisiä luottamusmiehiä ja edustavat työpaikan kaikkia akavalaisia. (kuva Merja Ojala)


 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi