26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Luottamusmiesvoimaa!

Ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikoilla luottamusmies, jonka tärkein tehtävä on valvoa työ- tai virkaehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla.*)

Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työntekijöitä koskevissa asioissa, ja on mukana kehittämässä työyhteisöä henkilöstön näkökulmasta.

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti työpaikalla. Hän neuvoo ja tukee jäseniä ja auttaa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomisessa. Voit aina kääntyä sinua edustavan luottamusmiehen puoleen!

Jäsenet valitsevat luottamusmiehen

Luottamusmiehen asema perustuu työpaikalla noudatettavaan työ- tai virkaehtosopimukseen. Tämän sopimuksen neuvottelee jäsenten puolesta ammattiliitto tai ammattiliittojen neuvottelujärjestö, kuten akavalaisia edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO tai Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Neuvottelevaan järjestöön kuuluvat jäsenet valitsevat luottamusmiehen työpaikalleen. Luottamusmies myös edustaa ensisijaisesti vain näitä edustamaansa neuvottelujärjestöön kuuluvia.

Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta tehtäviinsä. Useimmiten luottamusmies toimii oman toimensa ohella. Suurimmilla työpaikoilla voi olla useita luottamusmiehiä ja myös päätoimisia luottamusmiehiä. Lue lisää www.akavanerityisalat.fi/edunvalvonta

*) Yksityissektorilla on myös runsaasti työpaikkoja, joilla ei noud teta akavalaista tai ylipäätään mitään työehtosopimusta. Tällöin ei jäsenen turvana ole myöskään luottamusmiestä. Lue tästä ”sopimuksettomien” ongelmasta.

Teksti: Anna Joutsenniemi

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi