26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

Mikä on tulevaisuuTES?

SOPU-seminaari

 

Akavan Erityisalojen Mikä on tulevaisuuTES -seminaari kiinnosti sekä jäseniä että akavalaisia kumppaneita. Puhujavuorossa YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari.

 

Akavalaiset on aika saada kattavammin työehtosopimusten piiriin, vaatii Akavan Erityisalat. Ankeat ajat heikentävät entisestään sopimuksettomien asemaa työpaikoilla.

Arvioilta kymmeniä tuhansia akavalaisia työskentelee yrityksissä ja järjestöissä, joilla ei noudateta työehtosopimusta eli tessiä. Tämä on iso epäkohta, sillä tessit takaavat lakisääteistä minimitasoa paremmat työehdot. Palkalliset perhevapaat, lomaraha tai luottamusmiehen apu ovat nimenomaan työehtosopimuksiin perustuvia etuja. Mitä kireämpi on työnantajan taloustilanne, sitä haluttomampi se on neuvottelemaan näistä lakia paremmista ehdoista yksittäisen työntekijän kanssa.

Ilman tessiä työntekijät ovat yksin myös palkankorotuksista neuvoteltaessa. Lakia yleiskorotuksista kun ei ole olemassa. Jos työehtosopimus ei ole velvoittamassa, työnantaja voi vapaasti päättää korottaako palkkaa vai jättääkö korottamatta. Talouden tiukentuessa moni ”tessitön” huomaakin jäävänsä vuosi toisensa jälkeen ilman palkantarkistusta. Esimerkiksi kaupan alalla on jäseniä, joilla on takanaan jo neljä ”nollakorotuksen” vuotta.

Akavan Erityisalat nosti loppuvuodesta ”tessittömien” ongelmat esille Mikä on tulevaisuuTES? -seminaarissa Helsingissä.

Sture Fjäder

 

Sture Fjäder

 

Toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki muistutti, että akavalaisen jäsenen kannalta paras tilanne on, että akavalaiset neuvottelevat itse heitä koskevat sopimukset, koska näin koulutettujen tarpeet tulevat otetuiksi huomioon sopimuksessa.

– Emme sulje pois kuitenkaan yhteistyötä yli keskusjärjestörajojen. Mikä tahansa työehtosopimus on jäsenelle yleensä parempi vaihtoehto kuin olla pelkästään oman henkilökohtaisen työsopimuksen varassa, Luomanmäki sanoo.

Luomanmäki muistutti myös, että kahnauksissa ”tessittömälläkin” jäsenellä on toki aina tukenaan liiton lakimies.

– Mutta onko työnantajankaan kannalta toivottavaa, että jäsenet alkavat yhä enemmän asioida juristinsa välityksellä siksi, että sopimisen rakenteet ja perinne puuttuvat?

Sopimus vaikka lakolla

Mikä on tulevaisuuTES? -seminaarissa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja akavalaisten neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n puheenjohtaja Pertti Porokari muistuttivat työmarkkinarealismista. Sopimukseen päästään parhaiten, kun sekä työnantaja- että työntekijäpuoli hyötyvät. Työntekijöillä on myös oltava takanaan painostusvoimaa. Jäsenten on sitouduttava tavoitteeseen.

Marina Paulaharju

 

Marina Paulaharju

 

Myös työnantajapuolta seminaarissa edustava työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen Palvelualojen työnantajat PALTAsta muistutti, että paras sopimus on win-win – molemmat voittavat.

– Työnantaja tavoittelee liiketoimintalähtöisiä ja paikalliset yrityskohtaiset olot huomioon ottavia työehtosopimuksia, Nurminen sanoi.

– Ja tietenkin työnantaja hakee työehtosopimuksilta työrauhaa.

Seminaarin päätti Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Sopu-työryhmän vetäjä Marina Paulaharju. Hän painotti, että akavalaiset tarvitsevat nimenomaan akavalaisen työehtosopimuksen.

– Omalla työpaikallani työeläkekassassa on voimassa STTK:lainen vakuutusväen tessi. Siitä ei ole valitettavasti hyötyä minulle eikä muillekaan akavalaisille, sillä sopimus ei ota huomioon asiantuntijatehtävissä työskenteleviä.

Mikä TES?

Työehtosopimus eli tes syntyy, kun työnantajaliitto ja ammattiliitto pääsevät sopimukseen alan työehdoista. Julkisella sektorilla – valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa – työskentelee myös virkasuhteisia, joiden palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan virkaehtosopimuksin.

Työehtosopimus velvoittaa järjestöjä valvomaan ja työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan sopimuksia. Palkansaajajärjestö sitoutuu jäsentensä puolesta takaamaan alalle työrauhan. Sopimuskauden aikana ei saa järjestää sopimukseen tai sen osiin kohdistuvia lakkoja.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista.
www.työmarkkina-avain.fi

Nämä perustuvat työehtosopimukseen

Tesseissä sovitaan monista eduista, joiden luullaan joskus virheellisesti lakisääteisiksi.

  • Palkankorotuksista neuvotellaan puolestasi. Työnantajalla ei ole velvollisuutta korottaa palkkaasi, ellei työehtosopimus niin velvoita.
  • Sairausajan palkasta sovitaan työehtosopimuksissa usein työsopimuslaissa säädettyä minitasoa (1+9 arkipäivää) pidemmältä ajalta.
  • Lomaraha ja lomaltapaluuraha. Työnantajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta maksaa lomarahoja tai lomaltapaluurahoja.
  • Perhevapaalla oleva saa palkkaa vain työehtosopimusten ansiosta. Kyseessä ei ole lakiin perustuva etu.
  • Luottamusmiehen tuki ja apu. Luottamusmiesten oikeudet ja toimivaltuudet määritellään työehtosopimuksessa. Tessittömillä on mahdollisuus valita luottamusvaltuutettu edustamaan itseään.
  • Työehtosopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa. Tämä on työntekijän kannalta paljon edullisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä kuin käräjäoikeudessa.

Akavan Erityisalojen jäseniä koskevat akavalaiset työehtosopimukset neuvottelee neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN tai Akavan Erityisalat itse. Julkisella sektorilla jäsenistömme sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

 

Teksti: Anna Joutsenniemi
Kuvat: Veikko Somerpuro


Valitaan henkilöstöedustajat ja tehdään suosituksia!

Työnantajapuoli toivoo, että asioista voitaisiin enemmän sopia työpaikalla, jolloin paikalliset olot tulisivat paremmin huomioitua. Tähän on helppo ratkaisu. Valitaan kaikille työpaikoille henkilöstönedustajat. Siitä hyötyvät niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Mutta mitä mieltä on työnantaja? Akavan Erityisalojen viime syksynä sopimuksettomille jäsenilleen tekemässä kyselyssä tuli harmillisesti esiin työnantajien kielteinen suhtautuminen luottamushenkilöiden valintaan. Se on varsin ristiriitaista.

Liiton sopimuksettomien asiaa edistävä SOPU-työryhmä painottaakin tänä vuonna asennemuutoksen merkitystä, koska osapuolten edustajien olemassaolo on edellytys oikeudenmukaiseen yhteistoimintaan ja työpaikkatason sopimiseen.

Työpaikalla työntekijöitä edustaa usein luottamusmies. Usein myös eri henkilöstöryhmille on valittu omansa. Luottamusmiehen valinta perustuu tessiin. Sopimuksettomilla aloilla ja henkilöstöryhmillä on mahdollisuus lain nojalla valita luottamusvaltuutettu.

Suosituksista iso apu

Vaikka tes on aina se paras vaihtoehto, niin joillekin tessittömille aloille on laadittu työehto- ja palkkasuosituksia. Näistä on saatu pelkästään hyviä kokemuksia. Suositus ei sinänsä velvoita työnantajaa, mutta moni työnantajakin kokee ne sopimista helpottavina ohjeina. Suositukset ovat oikeudenmukaisia, kannustavia ja tasa-arvoisia.

Teksti: Saara Aikio

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi