26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on edelleen yksi tasa-arvon avainkysymyksistä. Tämä selviää NaisUrat-projektin tuoreesta loppuraportista. Akavan Erityisalat oli yksi projektiin osallistuneista kahdeksasta organisaatiosta.

NaisuratNaisUrien pääteemoja olivat naisten osuuden lisääminen johtotehtävissä ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen työpaikoilla.

Suomi lukeutuu monissa asioissa tasa-arvon edelläkävijämaihin, mutta todellista tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu meilläkään. Kompastuskiviä on erityisesti työelämässä, jossa naisten uraongelmat ja sukupuolten väliset palkkaerot edellyttävät toimenpiteitä.

NaisUrien loppuraportin mukaan organisaatioilla on keskeinen rooli tasa-arvon edistämisessä. Organisaatioiden sisällä tasa-arvo on perusteltava tavalla, joka puhuttelee erilaisia kohderyhmiä. Tasa-arvo tulisi sitoa osaksi strategista johtamista ja erityisesti henkilöstöstrategiaa. Ylimmän johdon sitoutuminen on perusehto, sillä asian edistäminen vaatii tavoitteellista muutosjohtamista.

Työpaikoilla myös miehet on tärkeä saada mukaan tasa-arvotyöhön. NaisUrat-projektin tulosten perusteella näyttikin siltä, että keskeinen tasa-arvoa edistävä toimi työpaikoilla on kehittää tapoja, jotka mahdollistavat sekä naisilla että miehillä vaivattomamman työn ja perheen/henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisen.

Tavoitteena tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma

– Tavoitteenamme NaisUrat-hankkeessa oli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen Akavan Erityisalojen
toimistolle. Se haluttiin yhdistää liiton uuteen henkilöstösuunnitelmaan ja sitä kautta myös laajempaan strategiaan, kertoo asiamies Sonja Mikkola.

– Halusimme lisäksi kehittää konkreettisen mittariston ja kyselypohjan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seuraamiseen ja saada kokemuksia tasa-arvo/yhdenvertaisuussuunnittelun läpiviennistä.

– Koimme myös, että projekti edesauttaa työilmapiiriä, henkilöstön hyvinvointia sekä uuden liittostrategian ja arvojen
jalkauttamista.

Sonja Mikkolan mukaan seuraava haaste on tasa-arvosuunnitelman juurruttaminen liitossa sekä kehittämistarpeiden
käytännön toteutus.

– Kehittämistyö ja sitä seuraava toivottu muutos kulkevat aika ajoin hitaasti. Dokumenttien uusimisella ja pienissä projektiryhmissä työskentelyllä ei vielä saavuteta koko henkilöstöä koskevia muutoksia. Uudenlaisen kulttuurin luominen on pitkä prosessi, jossa liikutaan eteen ja taakse. Toivottavasti uudet käytännöt ja yhdessä tekeminen auttavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuomista organisaatioon ja työn arkeen niin omassa työyhteisössä kuin jäsenten ja sidosryhmien kanssa, toivoo Mikkola.

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi