26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi

Neuvottelujärjestelmän uudistamisessa kyse on muustakin kuin lakkosakoista, muistuttaa Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren.

Akavalle tärkeimpiä asioita neuvottelujärjestelmän uudistamista pohtivan työryhmän listassa ovat sopimuksettomien alojen palkankorotukset, konfliktien ja sopimusrikkomusten ennalta ehkäiseminen sekä työtaisteluoikeuden turvaaminen.

Neuvottelut näyttävät kilpistyneen työnantajien vaatimuksiin lakkosakoista ja työrauhan vastaisten lakkojen rajoittamisesta. Vastaavasti työntekijäpuoli vaatii, että selkkausten syyt selvitettäisiin ja että työnantajan yksipuolisen työehtosopimuksen
tulkintaoikeuden sijaan kiistat ratkaistaisiin liittojen neuvotteluissa.

Työryhmän vaikea tehtävä

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin lokakuussa 2013, että työnantaja- ja työntekijäpuolen kesken tehdään yhteinen arvio neuvottelujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Työryhmälle annettiin tehtäväksi tarkastella erityisesti työehtosopimusten velvoittavuutta ja niiden noudattamista sekä sopimusten rikkomisesta koituvia sanktioita.

Lisäksi työryhmä arvioi, kuinka sovittelujärjestelmää
ja menettelyä erimielisyyksien ratkaisemiseksi tulisi
kehittää ja miten toteutetaan palkankorotukset sopimuksettomilla aloilla.

Työryhmän oli määrä saada työnsä päätökseen jo
vuoden 2014 syksyllä, mutta määräaikaa jatkettiin. Tätä juttua kirjoitettaessa työn arvioitiin valmistuvan helmikuun puolivälissä.

 

Akavaa työryhmässä edustava Maria Löfgren painottaa, että ideana on saada neuvottelujärjestelmä tehokkaammaksi.

– Näissä neuvotteluissa voidaan vahvistaa uskoa järjestäytymiseen ja suomalaiseen työmarkkinamalliin. Kaikki kilpistyy siihen, miten työehtosopimukset pitävät puolin ja toisin.

Työnantaja on saatava neuvottelemaan

Työriitojen sovittelua tehostaisi, jos lakosta voisi ilmoittaa viikkoa ennen lakon alkamista, nykyisen kahden viikon sijasta. Löfgren huomauttaa, että tämä ajaisi osapuolet joutuisammin sovintoon.

Työrauhan aikaisissa konflikteissa on tärkeää, että neuvotteluhaluton työnantaja saadaan neuvottelupöytään ja jos kiista kärjistyy, työtuomioistuin selvittää myös työnantajan menettelyn ja muut konfliktin syyt.

Akavan mukaan turvaamistoimet eivät kuulu työmarkkinoille.

Turvaamistoimella tarkoitetaan toimenpidettä, jota työnantaja voi hakea lakonuhassa tai myös tilanteessa, jossa varsinaista lakonuhkaa ei ole eli lakkovaroitusta ei ole jätetty. Turvaamistoimea haetaan käräjäoikeudesta. Se voi myöntää turvaamistoimen työnantajalle, joka voi estää työtaistelutoimen kuulematta palkansaajapuolta.

– Nyt pitää löytää malli, jolla työnantajat saadaan neuvottelupöytään sen sijaan, että he hakevat turvaamistoimia. Laillista lakko-oikeutta emme suostu rajoittamaan, Löfgren sanoo.

Sopimuksettomille aloille palkankorotusmalli

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n mukaan sopimuksettomien alojen palkankorotukset tulisi turvata, kun valtakunnassa tehdään keskitettyjä työmarkkinasopimuksia.

– Aiemmin keskitetyissä ratkaisuissa oli mekanismi, jolla turvattiin sovitut korotukset myös sopimuksettomille aloille, kertoo YTN:n varapuheenjohtaja Mika Varjonen.

Vielä 2000-luvun alussa tehtiin vastaava liityntäasiakirja. Varjosen mukaan palkankorotusmalli pitää rakentaa uudelleen.

Työnantajien toimet huomioon lakkosakoissa

Puolen päivän tai päivän ulosmarsseilla vastustetaan yleensä yt-menettelyä.

– Usein ulosmarssien takana on huonosti hoidettu yt-menettely tai massiiviset työvoiman vähentämiset. Ulosmarsseja voitaisiin estää siten, että pureuduttaisiin niiden syihin, linjaa Varjonen.

Palkansaajapuoli haluaa, että ulosmarssin todellisen syyn tulisi vaikuttaa työtuomioistuimen tuomioihin, hyvityssakko voitaisiin jättää kokonaan tuomitsematta tai se voitaisiin näissä tapauksissa tuomita vähäisempänä.

– Kohtuutonta on sekin, että laittomasta lakosta sakot tulevat heti, mutta työnantajan tekemästä tes-rikkomuksesta joudutaan
käymään oikeutta vuosikausia.

Neuvottelujärjestelmä pidettävä osapuolten käsissä

Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestön JUKO:n neuvottelujohtaja Risto Kangas toivoo, että neuvottelujärjestelmän
uudistamisesta päästäisiin osapuolten kesken sopuun. Työmarkkinoiden pelisäännöistä pitää kyetä sopimaan työmarkkinaosapuolten kesken.

– Muistissa on vuoden 2007 hoitajien työkiistan sovittelun kriisiytyminen ja Tehyn joukkoirtisanoutumisuhka, johon eduskunta vastasi säätämällä niin sanotun potilasturvalain. Lain antamin valtuuksin terveydenhuoltoalan ammattilainen olisi voitu määrätä työhön työtaistelusta riippumatta. Suojelutyöstä pitää Kankaan mukaan neuvotella ja sopia alakohtaisesti.

Teksti: UP/Birgitta Suorsa

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi