26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2015

Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?

Lakimies kommentoi

  • Nollatyösopimusta ei ole määritelty laissa. Laissa ei ole säädetty myöskään vähimmäistyöaikaa, jota työsuhteissa olisi noudatettava. Työajan alaraja ja työajan mahdollinen vaihtelu kuuluvat lähtökohtaisesti sopimusvapauden piiriin.
  • Työnantaja voi milloin tahansa pudottaa työntekijän työtunnit nollille. Velvollisuus palkanmaksuun katkeaa välittömästi ilman irtisanomista tai yhteistoimintaneuvotteluja.

    Esimerkki:Työntekijä on työskennellyt useita kuukausia lähes kokoaikaisena. Kun hän on sairastunut tai on tullut jotakin muuta erimielisyyttä työnantajan kanssa, työnantaja ei ole enää tarjonnut työtunteja.
  • Käytännössä nollatyösopimukset sitovat työntekijää vahvemmin kuin työnantajaa: työnantaja voi harkintansa mukaan tarjota tai olla tarjoamatta työtunteja, kun taas työntekijän on aina otettava tarjottu työ vastaan.

    Nollatyösopimuksia ei saa kuitenkaan käyttää työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa.
  • Nollatyösopimuksella työskentelevä on käytännössä koeajalla koko työsuhteensa ajan, työnantaja voi siis nollatyösopimusta käyttämällä kiertää koeaikasäännöstä.
  • Nollatyösopimuksella työskentelevän työntekijän oikeus vuosilomaan ei aina toteudu. Nollatyösopimuksilla työskentelevien työntekijöiden työterveyshuolto voi myös olla heikompi kuin pysyvissä, kokoaikaisissa työsuhteissa työskentelevillä työntekijöillä.

Toni Haapasalo, lakimies, Akavan Erityisalat

 

Nollatyösopimukset eivät ole ongelmattomia. Työaika voi vaihdella nollan ja 40 viikkotunnin välillä. On siis mahdollista, että joskus työaikana on pelkkä nolla eli töitä ei ole tarjolla.

Nollatyösopimuksella voi päästä työelämän alkuun ja saada hyvää kokemusta omalta alalta. Nollatyösopimusten ajatellaankin tuovan joustoa työelämään. Nollatyösopimuksella työskentelevistä käytetään usein termejä ”extraaja”, ”keikkatyöläinen” tai ”tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä”.

Opiskelijan kannalta nollatyösopimus voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun töitä tehdään opiskelun ohessa. Miten tilanne muuttuu, jos valmistumisen jälkeen et saakaan kokoaikaista työtä, vaan jatkat keikkatyöläisenä?

On hyvä tietää, että nollatyösopimukset eivät ole ongelmattomia. Työaika voi vaihdella nollan ja 40 viikkotunnin välillä. On siis hyvinkin mahdollista, että joskus työaikana on pelkkä nolla eli töitä ei ole tarjolla. Tällöin sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siltä ajalta, kun työtunnit jäävät vähäisiksi.

Jos valmistumisesi jälkeen jatkat työskentelyä nollatyösopimuksella ja irtisanoudut, joudut karenssiin. Karenssi tarkoittaa sitä, että menetät työttömyysetuuden eli työttömyyspäivärahan määräajaksi. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään. Karenssia perustellaan sillä, että olet toiminut työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla eli itse irtisanoutunut työstäsi.

Mietit ehkä nyt, miten tämä voi olla mahdollista, jos töitä ei ole sopimuksesta huolimatta tarjottu. Työ- ja elinkeinotoimisto tulkitsee kuitenkin nollatyösopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi ja sen vuoksi irtisanoutuminen johtaa karenssiin. Saatat siis valmistumisesi jälkeen joutua hankalaan tilanteeseen, jos töitä ei sopimuksesta huolimatta tarjota.

Mitä lähempänä valmistuminen on, sitä enemmän sinun kannattaa harkita nollatyösopimuksen allekirjoittamista. Nollatyösopimus voi tarjota sinulle töitä ja tuloja – tai sitten ei.

Jos tarvitset työsuhteeseen liittyvää apua, ota yhteyttä lakimiehiimme. Voit täyttää internet-sivuillamme yhteydenottolomakkeen, jolloin lakimiehet ottavat sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti. Voit halutessasi kysyä ammattiliitostamme apua ja neuvoja myös soittamalla.

Julkisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0201 235 380
Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0201 235 350

Lähde: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/karenssi/index.html

Teksti: Amalia Ojanen, opiskelija- ja nuorisoasiamies, Akavan Erityisalat

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
Vuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi