21.05.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!

Heikko henkilöstöedustus on iso epäkohta ammattikorkeakouluissa. Sen rakentaminen vahvemmaksi on etu sekä työntekijöille että työnantajille.

Sonja MikkolaAmmattikorkeakoulujen edunvalvontaa hoidetaan aina korkeakoulun noudattaman työehtosopimuksen mukaisesti, ja sopimus määrittää myös henkilöstön edustuksen.

Yksityiset ammattikorkeakoulut ovat järjestäytyneet joko Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusten tai Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen alle. Sopimus määrittää työsuhteen ehtojen ja luottamusmiesjärjestelmän lisäksi muun muassa sovellettavan palkkausjärjestelmän.

Avaintyönantajien työehtosopimus – uusi luottamusmieskausi alkamassa

Akavan Erityisalojen jäsenistölle tilanne on helpompi niissä 13*) ammattikorkeakoulussa, joissa sovelletaan Avaintyönantajien työehtosopimusta. Tämän työehtosopimuksen neuvottelee muiden järjestöjen lisäksi oma neuvottelujärjestömme, Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Jäsentemme luottamusmiehiä näissä ammattikorkeakouluissa ovatkin JUKOn luottamusmiehet.

Ammattikorkeakoulujen palveluksessa työskentelee useiden korkeakoulutettujen alojen ammattilaisia, joten  ammattikorkeakoulujen akavalaiset kuuluvat moniin eri liittoihin. JUKOn luottamusmies edustaa siksi useimmiten myös muita akavalaisia kuin oman liittonsa jäseniä. Poikkeuksena Opettajien työehtosopimuksen (AVAINOTES) neuvottelee Akavasta
ainoastaan Opetusalan ammattijärjestö.

Oma luottamusmies kannattaa valita näihin ammattikorkeakouluihin, koska näin turvataan paremmin koulutetun muun henkilöstön edunvalvonta. Työehtosopimuksen paikallisen soveltamisen asianmukaisuus ja tasapuolisuus pohjautuu ennen kaikkea toimivaan luottamusmiesjärjestelmään. Myös paikallisen sopimisen mahdollinen lisääntyminen luo tarvetta jukolaiselle luottamusmiehelle.

Tavoitteena on, että luottamusmiesvaalit järjestetään toukokuun 2015 loppuun mennessä. Uusi kolmivuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015.

JUKO voi asettaa luottamusmiehen, mikäli ammattikorkeakoulussa on vähintään viisi JUKOn liittojen jäsentä. Jos jäseniä on alle viisi, luottamusmies voidaan valita tarvittaessa yhteiseksi toisen allekirjoittajajärjestön kanssa.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus – ratkaisuna luottamusvaltuutettu?

Jäsenemme ammattikorkeakouluissa

Akavan Erityisalojen ammattiryhmiä ammattikorkeakouluissa ovat (koulutus-)suunnittelijat, projektityöntekijät, kvasiantuntijat, viestintäalan asiantuntijat, toimistotyöntekijät sekä johto- ja esimiestehtävissä toimivat. Kirjastotoimesta suurimpia ryhmiämme ovat informaatikot ja kirjastonhoitajat.

 

Ammattikorkeakouluista 10 on järjestäytynyt Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen alle, ja näissä tilanne on usein vaikeampi. Neuvottelujärjestömme JUKO ei ole tässä sopimuksessa allekirjoittajajärjestö, joten jäsenillämme ei voi olla omaa luottamusmiestä.

Jäseniämme voivat kuitenkin edustaa erilliset työsopimuslain mukaiset luottamusvaltuutetut, yhteistoimintaedustajat tai tarvittaessa muut henkilökohtaiset edustajat kuten liiton lakimiehet tai asiamiehet.

Luottamusvaltuutetun asema poikkeaa osin luottamusmiehen asemasta, mutta tarkoitus on yhtä lailla toimia henkilöstön edustajana yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Asema on kiinni myös työnantajan suhtautumisesta valtuutetun valintaan ja sitä kautta koko henkilöstön edustukseen työpaikalla. Jos henkilöstöstä merkittävä osa on ilman yhteistä edustajaa, ei ole työnantajallekaan edullista asioida erikseen eri liittojen laki- tai asiamiesten kanssa.

Muutamissa ammattikorkeissa henkilöstön edustus onkin saatu hoidettua juuri luottamusvaltuutetulla. Tällaista luottamusvaltuutettua yritämme nyt saada myös niihin ammattikorkeakouluihin, joissa sellaista ei vielä ole. Työ jatkuu syksyllä muun muassa ammattikorkeakoulutapaamisilla.

*) Kolmen ammattikorkeakoulun henkilöstöön sovelletaan kauden loppuun vielä Kunnallista/Opettajien yleistä virka- ja työehtosopimusta, mutta myös nämä siirtyvät Avaintyönantajien sopimukseen.

Sonja Mikkola
asiamies
Akavan Erityisalat

Kuva: Uzi Varon

AMK-kiertueella herätellään henkilöstöedustusta

Ammattikorkeakoulujen ns. koulutetun muun henkilöstön edustus on tällä hetkellä valitettavan huonolla tolalla esimerkiksi yliopistoihin verrattuna. Ammattikorkeakouluissa on edelleen sadoittain henkilöstöä ilman omaa edustajaa. Joissakin oppilaitoksissa tilanne on uusi, koska työehtosopimukset ovat vaihtuneet yhtiöittämisen seurauksena. Toisaalla huono tilanne on jatkunut jo pidempään.

Tilanteen korjaamiseksi Akavan Erityisalat on kiertänyt yhdessä muiden akavalaisten kanssa lukuvuoden aikana yhdeksän ammattikorkeakoulua. Keskustelimme henkilöstön ja hallinnon kanssa henkilöstön edustuksesta sekä ajankohtaisista kysymyksistä ammattikorkeakohtaisesti. Kiertue jatkuu syksyllä.

Työehtosopimuksesta ja paikallisista käytännöistä riippuen henkilöstön edustus on ammattikorkeissa tällä hetkellä joko hoidossa, kehitteillä tai muun koulutetun henkilöstön osalta puutteellinen. Kiertueen jälkeen edustus tai ainakin tietoisuus asiasta on parantunut monessa yksikössä. Uusia akavalaisia muun henkilöstön luottamusmiehiä on valittu tai ollaan valitsemassa, mutta luottamusvaltuutettujen kohdalla tilanne on vielä toinen.

 
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
2/2015
2/2015
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
2/2015
2/2015
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
2/2015
2/2015
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta

Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
2/2015
2/2015
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
2/2015
2/2015
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
2/2015
2/2015
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
2/2015
2/2015
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
2/2015
2/2015
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
2/2015
2/2015
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Pelisääntöjen vapaat markkinat
2/2015
2/2015
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
2/2015
2/2015
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi