21.05.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2015

Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?

Mitä työsopimuksessa on oltava

 • Työnantajan ja työntekijän täydellinen nimi, henkilö- ja y-tunnus, koti- tai liikepaikka sekä yhteystiedot
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työsopimuksen kesto:
 1. voimassaoloaika toistaiseksi tai
 2. määräaikainen työsopimus: päättymispäivä ja määrä aikaisuuden peruste
 • Työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Alalla sovellettava työehtosopimus (esim. KVTES)
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteetsekä palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 

Kesän lähestyessä saatat aloittaa kesätyöt tai työharjoittelun. Olet kesätyöntekijänä tai harjoittelijana tasavertainen työyhteisön
jäsen – on tärkeää, että tiedät omat oikeutesi työpaikalla. Oletpa kesän töissä tai palkallisessa harjoittelussa, on kyseessä työsuhde. Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön, työpaikalla mahdollisesti noudatettavan työ ehtosopimuksen ja henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella.

Tarkista oheisesta laatikosta, mitä työsopimuksessa on ainakin oltava. Kuten lakimiehemme Toni Haapasalo totesi: ”Mitä yksityiskohtaisemmin työtehtävät ja niiden suoritustapa sekä työsuhteen muut ehdot on työsopimuksessa määritelty, sitä rajoitetumpi on lähtökohtaisesti työnantajan oikeus poiketa niistä työnjohtooikeuden nojalla.”

Julkisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0201 235 380
Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0201 235 350

Voit kesällä hyödyntää myös Akavan, STTKn ja SAKn yhteistä Kesäduunari-infoa. Info on auki toukokuun alusta elokuun loppuun
saakka.

Pyydä osaamisperustainen työtodistus

Kesätyöt sekä harjoittelut ovat sinulle hyödyksi myöhemmin työelämässä. On tärkeää, että saat kesätöistäsi tai harjoittelustasi työtodistuksen. Työtodistuksessa olisi hyvä näkyä kesän aikana karttunut osaaminen. Tällöin puhutaan ”osaamisperustaisesta työtodistuksesta.” Ero tavanomaiseen työtodistukseen on se, että osaamisperustaisessa työtodistuksessa yksilöidään tarkemmin, millaisia töitä olet tehnyt ja mitä osaamista työt vaativat.

Käytännössä todistuksessa kuvataan, mitä olet työssäsi tehnyt ja miten. Työntekijänä sinun kannattaa ensin listata kaikki kesän
aikana tekemäsi työtehtävät niin tarkasti kuin mahdollista. Sen jälkeen luettelo on hyvä käydä läpi jonkun työkaverisi kanssa.
Työtoverisi voi auttaa sinua miettimään, mitä osaamista kukin työtehtävä vaatii. Voit käyttää osaamisen tunnistamiseen apuna
myös erilaisia apuvälineitä, kuten Europass-ohjeita kieli- ja ilmaisutaidon tunnistamiseen.

Osaamisperustainen työtodistus on hyödyllinen tulevaisuuden työnhaun kannalta. Se myös helpottaa ansioluettelon päivittämistä.
Lisäksi opiskelemaan haettaessa osaamis perustaisesta työtodistuksesta voi olla etua, kun voit todentaa, että osaat tietyn
asian. Voit lukea lisää osaamisperustaisesta työtodistuksesta TJS:n ”Osaaminen näkyväksi työdistukseen” -työelämäjulkaisusta.

Voit kerryttää työssäoloehtoa

Myös opiskelija voi kerryttää itselleen työssäoloehtoa opiskelujensa aikana. Työssäoloehto on ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellytys. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Työstä tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2015 oltava vähintään 1165 euroa.

Työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, eli kolmen kuukauden kesätöillä voit saada kerrytettyä jo puolet työssäoloehdosta. Työn ei tarvitse olla ’oman alan’ työtä. Huolehdi jo opiskeluaikana siitä, että olet liittynyt työttömyyskassa Erkoon sekä muistanut maksaa palkkatuloistasi ammattiliittomme jäsenmaksun. Näin turvaat tulevaisuutesi mahdollisen työttömyyden varalle.

Amalia Ojanen
opiskelija- ja nuorisoasiamies

Saat hyödyllistä tietoa työharjoittelu- ja kesätyöoppaastaTyöharjoittelu- ja kesätyöopas

Opiskelijoille tarkoitettu Työharjoittelu- ja kesätyöopas on uudistettu. Oppaasta saat tärkeää käytännön tietoa esimerkiksi työsopimuksen teosta, vuosilomasta ja työajasta.

Oppaan voi tilata suoraan Akavan Erityisaloista, tilauksen voi tehdä verkkosivujen kautta. Oppaan nettiversioon voit tutustua myös kirjautumalla Akavan Erityisalojen jäsensivustolle.

Lisää työelämätietoutta saat myös Reilun työn pelisäännöt -oppaastamme.

 
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
2/2015
2/2015
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
2/2015
2/2015
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
2/2015
2/2015
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta

Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
2/2015
2/2015
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
2/2015
2/2015
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
2/2015
2/2015
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
2/2015
2/2015
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
2/2015
2/2015
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
2/2015
2/2015
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Pelisääntöjen vapaat markkinat
2/2015
2/2015
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi