21.05.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

KesäLomalle lompsis!

Loma on tärkeä asia sekä työntekijälle että työnantajalle. Loma kuuluu hyvään elämään – ja palauttaa puurtajan tehokkaasti takaisin työkuntoon.

Dosentti Kirsi Ahola liputtaa hyvää tekevän lomailun puolesta. Työterveyslaitoksen tiimipäällikkönä hän tarkastelee lomien merkitystä erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta.

– Työntekijän on hyvä palautua aiemmasta kuormituksesta ennen seuraavaa työrupeamaa. Epäsuhta ponnistelun ja palautumisen välillä voi olla terveysriski. Lisäksi riittämättömästi palautuneen työntekijän voimavarat vastata työn vaatimuksiin
ovat tavanomaista heikommat.

– Hyvin palautuneet työntekijät ovat työssään tyytyväisempiä, sitoutuneempia ja oma-aloitteisempia sekä oppivat paremmin uusia asioita.

Työkuormituksesta palaudutaan taukojen, arki-iltojen, viikonloppujen ja lomien aikana. Lomat ovat näistä pisimpiä, ja siksi ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen palautumiseen. Toisaalta lomaa on vuoden mittaan melko vähän, joten palautumista ei voi yksin jättää sen varaan.

– Palautuminen käynnistyy, kun työn vaatimukset eivät enää ole läsnä eli käytännössä silloin, kun ihminen lakkaa sekä tekemästä että ajattelemasta työtään. Työ on siis saatava myös pois mielestä, Ahola määrittelee.

Pysäytä työkuormitus, täydennä voimavaroja

Asiantuntijatyötä tekeville erityisen haasteellista on päästää aivonsa lomalle. Työpaikan ovi sulkeutuu, mutta ajatukset pyörivät edelleen töissä. Palautumisen kannalta tämä on kiistatta haitallista: fysiologisen palautumisen lisäksi ihminen tarvitsee henkistä palautumista.

– Jopa silloin, kun työ tuntuu todella kivalta eikä koe ongelmaksi tehdä sitä 24/7, on tutkimusten mukaan eduksi aikaansaamiselle, että lataa välillä akkujaan. Tässäkin pätee se, ettei makeaa mahan täydeltä, Kirsi Ahola sanoo.

Hän esittelee neljä hyödyllistä psykologisen palautumisen mekanismia, joita voi itsekin koettaa tietoisesti hyödyntää lomasuunnitelmissaan. Ne ovat irrottautuminen, rentoutuminen, taitojen hallinta ja oman tekemisen kontrolli vapaa-ajalla.

Irrottautumisella tarkoitetaan siirtymistä tilaan, jossa yksilö ei mieti työhön liittyviä asioita vaan pystyy sulkemaan ne pois mielestään.

– Työkännykässä ei todellakaan kannattaisi roikkua. Työasioiden pohtiminen, sähköpostin lukeminen ja työpuhelut ylläpitävät kognitiivista virittyneisyyttä ja kuluttavat voimavaroja. Palautumisen kannalta on olennaista, että työstä pääsee kunnolla irti, Ahola sanoo

– On tutkimusnäyttöä muun muassa siitä, että työnteko lyhyen loman aikana heikensi loman jälkeistä hyvinvointia. Etenkin kielteiset työhön liittyvät ajatukset lomalla ovat hyvinvoinnin kannalta haitallisia.

Kirsi Ahola

 

– Tee lomalla erilaista. Työstä poikkeava tekeminen palauttaa hyvin kuormittavasta työstä, vinkkaa Työterveyslaitoksen Kirsi Ahola.

 

Rentoutuminen on toinen mekanismi. Sen myötä päästään alhaiseen virittyneisyyteen ja myönteiseen tunnetilaan. Rentoutuminen voi onnistua tarkoituksellisesti lepäämällä tai työhön kuulumattomien toimintojen yhteydessä, esimerkiksi luonnossa liikkuen tai musiikkia kuunnellen.

Kolmas mekanismi on taitojen hallinta. Sitä edistävät vapaa-ajan toiminnot, jotka tarjoavat haasteita, oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia pystyvyyden kokemiseen.

Palauttavaa on etenkin sellainen haasteellinen tekeminen, joka on erilaista kuin työ. Työ- ja vapaa-ajan välillä saisi olla reilusti kontrastia.

Neljäs mekanismi, oman tekemisen kontrolli tarkoittaa sitä, että ihminen voi itse päättää, mitä asioita, miten ja milloin hän tekee vapaa-ajallaan.

Juuri tästä kumpuaa usein huumaava tunne loman alkajaisiksi. On vihdoin mahdollista toimia omaehtoisesti ja tehdä vapaasti itselle mieluisia asioita! Työ on usein tiukasti aikataulutettua. Siksi lomalla neuvotaankin ottamaan rennommin. Tietty raamitus tuo ryhtiä, mutta loman tiukasti aikataulutettu suorittaminen voi jo muistuttaa liikaa työkuvioita.

Näillä neljällä mekanismilla on oma tehtävänsä. Irrottautuminen ja rentoutuminen palvelevat ensisijaisesti passiivista palautumista eli työkuormituksen pysäyttämistä. Taitojen hallinta ja oman tekemisen kontrolli taas edistävät aktiivista palautumista eli auttavat henkilöä täydentämään voimavarojaan.

Lyhytkin loma tekee tehtävänsä

Niille, joilla lomapäiviä on kertynyt niukasti, Aholalla on ilouutinen. Psyykkisen hyvinvoinnin on tutkimuksissa todettu paranevan jo noin viikon mittaisen loman sekä jopa lyhyen, keskimäärin nelipäiväisen loman aikana. Lyhyestäkin lomasta on siis hyötyä hyvinvoinnille. Fyysiseen palautumiseen tarvittavan irtautumisen kesto on toki kiinni siitä, miten kuormittunut työntekijä on.

Säästä lomapäiviä myös talvikauteen, sillä loman hyvinvointivaikutukset
haihtuvat melko nopeasti.

 

Reilu kesäloma on ihana ja tarpeen, mutta Ahola neuvoo säästämään kallisarvoisia lomapätkiä myös syys-, talvi- ja kevätkaudelle, mikäli suinkin mahdollista.

– Loman hyvinvointivaikutusten on todettu haihtuvan melko nopeasti loman jälkeen. Niillä henkilöillä, joiden hyvinvointi paranee loman aikana, vaikutus kestää keskimäärin 2 –4 viikkoa.

Entä pitääkö lomalla lähteä jonnekin?

– Lomamatkoista tehdyt tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että työkuormituksesta palautuminen onnistuu paremmin, kun työntekijä lähtee pois arkiympyröistään. Omaan tahtiin toteutettu lomamatka tarjoaa hyvän keinon irrottautua, rentoutua ja päästä työstä poikkeavan tekemisen äärelle, Ahola sanoo.

– Toisaalta on todettu matkan edistäneen lomalaisen onnellisuutta kotiinpaluun jälkeen vain silloin, kun matkan koettiin olleen erityisen onnistunut ja rentouttava.

Tahmeana työn alkuun

Lomalta palaaville Kirsi Ahola suosittaa pehmeää laskua. Itselleen kannattaa olla armollinen.

– On luonnollista, että siirtyminen arkeen tuntuu työläältä riippumatta siitä, oliko loma onnistunut. Muutos vaatii aina psyykkistä energiaa.

Paluuta arkeen voi helpottaa huolehtimalla erityisen hyvin päivittäisestä palautumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpäivään ei yritetä mahduttaa liikaa asioita ja töistä lähdetään normaaliaikaan kotiin. Vapaa-ajalla huolehditaan riittävästä levosta ja hyvinvointia tukevista elämäntavoista sekä mieltä virkistävästä toiminnasta.

– Itselle mieluisaa aktiivista tekemistä on hyvä mahduttaa jokaiseen päivään. Jos loman loputtua kesä vielä jatkuu, monista kesäisistä asioista voi nauttia vapaa-ajalla työn jälkeen, Ahola vinkkaa.

Mikä palautuminen?

Työkuormituksesta palautumisen voi määritellä
prosessiksi, jonka aikana työssä kuluneet voimavarat täydentyvät.

Palautumisen merkitys on sitä suurempi, mitä
heikompi henkilön terveys on tai mitä kuormittavampi hänen työtilanteensa. Säännöllisesti onnistunut palautuminen voi estää haitallisia terveysvaikutuksia myös erityisen kuormittavassa työssä.

Palautumisen voidaan katsoa onnistuneen, kun
työntekijän elimistö on ollut lepotilassa riittävän kauan ja kun työntekijä kokee itsensä jälleen kyvykkääksi ja valmiiksi jatkamaan työtehtäviensä parissa.

 

Siirtymät ovat myös otollisia hetkiä tilannearvioille, sillä oltuaan jonkin aikaa irrallaan rutiineista näkee usein asiat selvemmin.

– Arvioi kulunutta vuotta sekä työn että arjen sujumisen näkökulmasta. Olivatko asiat niin hyvällä mallilla, että kannattaa jatkaa samaan tapaan vai olisivatko muutokset paikallaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi? Nämä näkökulmat kannattaa ottaa huomioon loppuvuotta suunniteltaessa.

Arkirytmi palautuu vähitellen ja yleensä siirtymä toteutuu Aholan mukaan 1–2 viikon kuluessa. Mikäli vielä tämän jälkeen väsymys ja motivaation puute huolestuttavat, voi aina kääntyä myös työterveyshuollon puoleen.

– Vapaa-ajan viettotapojen lisäksi työolosuhteet vaikuttavat palautumisen onnistumiseen. Työn tauotuksesta ja työkuormituksen kohtuullisuudesta huolehtiminen tukevat päivittäistä palautumista.

Teksti: Anna Joutsenniemi
Piirroskuva: Karoliina Pertamo

Näin kesälomasi onnistuu

Valitse, mitkä työt teet valmiiksi ennen lomalle lähtöä
Jos tarpeen, neuvottele valinnasta esimiehen kanssa. Hyväksy se, että aina ei ole mahdollista saada kaikkea valmiiksi. Työt jatkuvat loman jälkeenkin.

Tee lista kesken jäävistä töistä
Päätä 1-2 asiaa, joihin tartut heti palattuasi. Näin tekemättömät työt eivät rasita lomalla. Jätä lista työpöydälle odottamaan ja unohda sen sisältö loman ajaksi.

Mieti, mitä lomalta haluat
Väljästi suunniteltu ohjelma antaa ryhtiä, mutta ei sido liikaa. Kiinnostava matka, toisenlainen puuhaaminen, odotettu vierailu tai virkistävä tapahtuma vie ajatuksen pois työstä.

Lomaile kerrallaan vähintään 2-3 viikkoa
Tutkimusten mukaan työntekijän hyvinvointi paranee keskimäärin kahdeksan päivän aikana loman alettua. Tämän jälkeen jaksaa olla aktiivinen ja tehdä itselle mieluisia ja työlle vastakkaisia mieltä virkistäviä asioita, joita palautuminen levon lisäksi edellyttää. Koska loman hyvinvointivaikutukset haihtuvat melko nopeasti, kannattaa lomapäiviä jättää myös talveksi.

Varmista lomarauha
Laita sähköpostiin lomavastaaja ja puhelin kiinni. Jos työasiat tulevat loman alkupäivinä mieleen, voit kirjata ajatuksesi ylös, mutta siirry sitten muiden asioiden pariin. Aivoille on hyväksi saada uutta loma-ajateltavaa.

Nauti alkoholijuomia kohtuudella
Pysy alkoholin kohtuukäytössä lomallakin ja muista tarjoilla lomavieraille aina myös alkoholiton vaihtoehto. Henkilölle, joka kamppailee vähentääkseen alkoholin käyttöä, on loma-aika usein riskialtista.

Älä vaadi liikoja
Loma tekee hyvää, vaikka se ei aina onnistuisi täydellisesti. Lomakokemukset antavat joka tapauksessa uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia.

Palaa töihin keskellä viikkoa
Jos mahdollista, ajoita lomalta paluusi keskelle viikkoa, niin ensimmäinen työviikko ei tunnu liian raskaalta.

Anna itsellesi aikaa tottua työrytmiin
Väsähtämistä ensimmäisinä työpäivinä ei kannata pelästyä: keho ja mieli totuttelevat uuteen vuorokausirytmiin.

Muista päivittäinen palautuminen
Nauti kesästä ja työpäivän jälkeisestä vapaa-ajastasi edelleen, vaikka oletkin töissä.

Tarkastele työtäsi ja työyhteisöäsi uusista näkökulmista
Loman jälkeen osaat katsella työtäsi uudesta näkökulmasta. Aloita työt suunnittelemalla syksyä kevään kokemukset huomioiden. Loman jälkeinen aika on otollista arvioida työyhteisössäsi työkäytäntöjä ja töiden järjestämistä uudella tavalla.

Lähde: Työterveyslaitos

 
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
2/2015
2/2015
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
2/2015
2/2015
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
2/2015
2/2015
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta

Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
2/2015
2/2015
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
2/2015
2/2015
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
2/2015
2/2015
Tolkullista palkkaa ja työrauhaa av-kääntäjien tessistä
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
2/2015
2/2015
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
2/2015
2/2015
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
2/2015
2/2015
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Pelisääntöjen vapaat markkinat
2/2015
2/2015
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
2/2015
2/2015
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi