21.05.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2015

Av-kääntäjät
Av-kääntäjät iloitsevat tessin voimaantuloa ja ovat positiivisen odottavaisia tulevaisuuden suhteen. Edessä Sanna Väre ja hänen takanaan vasemmalta lukien Tarja Sahlsten, Kai Karmanheimo, Juhamatti Lähdesmäki, Tuulikki Vuonokari, Anneli Miljard, Kristiina Kaukoranta ja Kirsi Reima.

Tolkullista palkkaa ja työrauhaa

Av-kääntäjien tes on työntekijän ja työnantajan yhteinen etu, jonka toivotaan tervehdyttävän alan työehtoja.

Kuudetta vuotta kestäneiden monipolvisten neuvottelujen päätteeksi av-kääntäjät saivat vihdoin työehtosopimuksen. Huhtikuun 28. ja 29. päivänä allekirjoitettu sopimus käännöstoimistojen ja kääntäjien välillä on voitto koko alalle.

Helena Lamponen

 

– Arvostan kääntäjiä, jotka ovat jaksaneet tehdä töitä tessin eteen,
vaikka neuvottelut venyivät. Olen lopputulokseen tyytyväinen. Lisäksi tessissä on kirjauksia, jotka toimivat hyvänä neuvottelujen
alkuna seuraavissa tes-neuvotteluissa, Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön
päällikkö Helena Lamponen sanoo.

 

– Tessin syntyminen on osoitus siitä, että työnantajien ja työntekijöiden intressit kohtasivat. Tämä on koko alan parhaaksi. On työnantajienkin etu, että alalla on yhteiset pelisäännöt ja työrauha, neuvotteluja Käännösalan asiantuntijat KAJ:n puolesta hoitanut Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen sanoo.

Tessissä sovittiin muun muassa käännöstoimistojen kuukausipalkkaisten kääntäjien vähimmäispalkoista ja freelancerkääntäjien palkkojen porrastuksesta, jonka mukaan ne nousevat sopimuskauden aikana. Korotuksille on kolme lähtötasoa. Freelancereiden työn hinnoittelu muuttuu myös yksinomaan repliikkikohtaiseksi, jolloin palkkio vastaa paremmin työn määrää.

Tessiin on kirjattu myös se, että Yleisradiolle tehtävissä käännöstöissä noudatetaan jo aiemmin sovittua Yhtyneet-työehtosopimusta työsuhteen muodosta ja laadusta riippumatta.

– Tämä oli neuvotteluissa vaikea kysymys. Lähtökohtanamme oli, että ”sopimukset on pidettävä”. Uudella sopimuksella ei mielestämme ollut mahdollista sivuuttaa toista av-käännöstöitä koskevaa työehtosopimusta, jonka osapuoli Journalistiliitto on, Helena Lamponen sanoo.

Palkkojen lisäksi neuvottelujen piirissä olivat työsuhteisten freelancekääntäjien tekijänoikeudet, joiden korvausperusteista on ollut epäselvyyttä. Nyt käännöstoimistolla on oikeus myydä niitä eteenpäin tessissä sovitulla korvauksella. Tessissä on myös tärkeitä kirjauksia esimerkiksi koulutukseen osallistumisesta.

– Pidän tärkeänä myös suositusta perhevapaiden aikaisista palkoista. On hienoa, että asia on kirjattu tessiin. Se toimii hyvänä neuvottelujen alkuna seuraavaa tessiä silmälläpitäen. Minä olen neuvottelutulokseen tyytyväinen, Helena Lamponen sanoo.

Toukokuun alusta voimaan tullut av-kääntäjien tes on voimassa 31.12.2017 asti.

Syöksykierteestä vaakalentoon

Käännösalalla on jatkunut jo vuosia palkkojen ja palkkioiden syöksykierre. Käännöstoimistot ovat kilpailleet asiakassopimuksista painottamalla erityisesti hintoja, jolloin kääntäjien palkkiot ovat pienentyneet tasaisesti. Tämä on johtanut siihen, ettei käännöstöillä etenkään freelancerina ole tullut toimeen.

Tessin syntyminen kertoo siitä, etteivät työnantajatkaan ole olleet täysin tyytyväisiä tilanteeseen. Etenkin pienet käännöstoimistot kärsivät tilanteesta, kun toimeksiantokilpailujen ensisijaiseksi kriteeriksi on noussut hinta.

Yhdessä sovitut pelisäännöt takaavat, että myös pienemmillä käännöstoimistoilla on mahdollisuus selvitä alalla. Jatkossa yritykset eivät kilpaile vain hinnalla, vaan niille töitä tekevien kääntäjien työn laadulla. Sopimus takaa myös työrauhan, joka on työnantajan etu.

Hanna Gorschelnik

 

– Av-kääntäjien tes on tärkeä virstanpylväs, joka tervehdyttää
toivottavasti koko alan. Sen saavuttaminen osoitti hienosti
myös sen, miten yhdessä tekemällä saavutetaan enemmän,
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n toiminnanjohtaja Hanna
Gorschelnik sanoo.

 

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik haluaakin nostaa käännösten laadun ja ammattitaitoisten kääntäjien merkitystä.

– On arvioitu, että suomalaiset lukevat elokuvien ja televisio-ohjelmien käännöksiä keskimäärin yli kolmenkymmenen 300-sivuisen romaanin verran vuodessa. Käännöksillä on merkitystä myös suomen kielen kehittymiselle. Siksi on tärkeää, että käännös on laadukas.

Uusi tes on monella tapaa erikoinen. Tavallisesti työehto sopimukset neuvotellaan työantaja- ja työntekijäliittojen välillä.

Käännösalan yritykset eivät kuitenkaan kuulu työnantajaliittoihin. Tämän vuoksi av-kääntäjien tes on solmittu suoraan yritysten kanssa.

Työntekijäliittojakin oli kaksi, sillä av-kääntäjät ovat perinteisesti järjestäytyneet Journalistiliittoon ja Akavan Erityisalojen alaiseen Käännösalan asiantuntijat KAJ:hin.

Työnantajapuolelta av-kääntäjien tessin ovat allekirjoittaneet BTI Studios, Pre-Text, Stellar Text ja Rosmer International. Neuvotteluissa alusta saakka mukana ollut SDI Media jättäytyi pois sopimuksesta. Tämä oli tilanne lehden painoon mennessä. Työntekijäpuolella allekirjoittajat olivat Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat.

Samaan maaliin

Moni saattaa ihmetellä, miten tes-neuvottelut voivat kestää useamman vuoden. Helena Lamposen mukaan näin pitkä aika ei ole mitenkään tavaton etenkään alan ensimmäistä tessiä synnytettäessä.

Neuvottelujen kulkuun vaikuttavat monet asiat jäsenkunnan taistelutahdosta työnantajan tahtotilaan ja yhteiskunnallisiin muutoksiin asti. On paljon tekijöitä, joiden pitää pelata yhteen.

Neuvottelut voivat tyssätä hyvinkin lähellä kalkkiviivoja.

– Henkisessä mielessä tes-neuvottelut vaativat selkärankaa, sillä tavoite on pidettävä kirkkaana mielessä, vaikka prosessi venyykin. Se on omiaan lannistamaan osapuolia. Arvostan kääntäjiä, joilla on ollut tahtoa pitää asiaa esillä näin pitkään, Helena Lamponen sanoo.

Hanna Gorschelnik painottaa myös sitä, että kääntäjät itse olivat aloitteentekijöitä tes-neuvotteluille.

Toive tessistä pitää lähteä jäsenistöstä itsestään. Kääntäjät olivat myös vahvasti mukana muokkaamassa tessin tavoitteita.

– Kääntäjät tekivät todella kovasti työtä sopimuksen aikaansaamiseksi. He miettivät erilaisia painostuskeinoja vauhdittaakseen neuvotteluja, pitivät itsestään ääntä medioissa ja levittivät sanaa neuvottelujen merkityksestä ja kulusta myös opiskelijoiden keskuuteen, Hanna Gorschelnik sanoo.

Av-kääntäjillä olikin alan vahva tuki koko neuvottelujen ajan.

– Kun neuvottelutulos saavutettiin maaliskuussa, ja uutisoimme siitä verkkolehdessämme, uutista luettiin ja jaettiin somessa yli kymmenkertainen määrä normaaliin verrattuna. Yksin Facebookissa uutinen tavoitti 16 000 ihmistä. Mikään markkinointitoimenpide tai muu postaus ei ole saanut tällaisia jakolukuja. Se kertoo siitä, että tessin saamista pidetään tärkeänä. Moni oli epäuskoinen, voiko tessiä edes saavuttaa, kun neuvottelut olivat niin monipolviset.

Yhdessä eteenpäin

Vaikka osa kääntäjistä kuuluu Akavan Erityisalojen alaiseen KAJ:hin ja osa Journalistiliittoon, neuvottelut olivat silti yhteiset. Aina ei ole itsestäänselvyys, että eri liitot pelaisivat samaan maaliin. Helena Lamponen ja Hanna Gorschelnik sanovat yhdestä suusta, että Journalistiliiton ja sen neuvottelijan, edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja luontevaa alusta asti. Liittojen kokemus ja osaaminen täydensivät toisiaan.

– Oli hienoa nähdä, että liitot ajoivat yhteistä asiaa kanssamme. Meille kääntäjille ei ole väliä, kumpaan liittoon kääntäjä kuuluu. Toimimme paljon erilaisissa epävirallisissa ryhmissä, niissä ei kysellä liiton perään. Tärkeintä on, että jokainen kuuluu johonkin liittoon, tes-neuvotteluissa mukana ollut Sanna Väre sanoo. Hän työskentelee Yleisradiolla työsuhteisena kääntäjänä ja on itse Journalistiliiton jäsen.

Hyvää Sanna Väreen mielestä tessissä ovat alan saamat yhteiset pelisäännöt. Nyt myös muilla kuin työsuhteisilla kääntäjillä on kättä pitempää palkkioneuvotteluihin.

– Tes koskeekin erityisesti työsuhteisia av-kääntäjiä, mutta toivottavasti se antaa osviittaa myös yrittäjäfreelancereille siitä, miten heidän kannattaisi laskuttaa, jotta he saisivat kunnollisen elannon työstään. Ammatinharjoittajan on lisäksi otettava huomioon työstä aiheutuvat sivukulut. Ongelmana on edelleen se, että alalla ei ole aitoa yrittäjyyttä ja asiakas sanelee usein palkkiotason, Sanna Väre sanoo.

Tes on aina kompromissi. Neuvotteluissa lähdetään hakemaan yhtä ja niissä saavutetaan jotain toista.

– Kyllä tästä on hienot fiilikset, että pääsimme sopimukseen vaikeuksista huolimatta. Tämä on oikea työvoitto pitkän vääntämisen jälkeen. Neuvottelijatkin kerkesivät vaihtua vaihtua näiden yli viiden vuoden aikana. Itse olen ollut mukana vähintään taustajoukoissa alusta asti, Sanna Väre sanoo.

Teksti: Leena Filpus
Kuvat: Susa Junnola ja Uzi Varon

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
2/2015
2/2015
Pääkirjoitus: Mikä hieno työvoitto!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
2/2015
2/2015
Puheenjohtajalta: Hyvä Jäsen!
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta
2/2015
2/2015
Tilinpäätös: Kasvava työttömyys rasittaa taloutta

Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
2/2015
2/2015
Hakemustulvasta huolimatta työttömyyskassa palvelee kohtuuajassa
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Akavan Erityisaloille uusi Koulutuspoliittinen ohjelma
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
2/2015
2/2015
Kulttuuria ja hallintoa eduskuntavaalikeskusteluun
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Lomalle lompsis!
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
2/2015
2/2015
Pikaopas henkilöstön vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Henkilöstöedustus kuntoon ammattikorkeakouluissa!
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
2/2015
2/2015
Voiko työntekijä irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen?
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Inspiraatiopäivä: Rohkeasti kohti digiaikaa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
2/2015
2/2015
Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Pelisääntöjen vapaat markkinat
2/2015
2/2015
Pelisääntöjen vapaat markkinat
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
2/2015
2/2015
Kesätöihin tai harjoitteluun menossa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?
Miksi jäsenen pitää päivittää omat tietonsa?

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi