17.09.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2015

KunTeko sparraa ja tekee kuntien kehitystä näkyväksi

Kunteko nostaa kunnissa tehtävän hyvän työn näkyviin ja pyrkii lisäämään kunnan, kuntatyön ja kuntatyönantajan haluttavuutta.

Elokuussa käynnistynyt KunTeko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

EU-rahoitteinen KunTeko 2020 lupaa työyhteisöille, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa. Kuntatyöpaikat voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.

KunTekoon ovat sitoutuneet kunta-alan työntekijäjärjestöt ja kuntatyönantaja, myös Akavan Erityisalat on mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Ohjelmalla vastataan kuntien haasteisiin kehittämällä kuntatyötä.

Kuntekon tavoitteena onTekojen tori

  1. Tehdä näkyväksi kunta-alan kehitystyö
  2. Levittää ohjelmassa ja senulkopuolella syntyviä vaikuttavia käytäntöjä
  3. Parantaa kehittämisosaamista
  4. Käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa
  5. Syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista
  6. Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita

****

Kuntekon Tekojen Torilla julkaistaan tuloksellisia kehittämistarinoita, jaetaan kokemuksia ja ideoita. Lue mitä ja miten muilla kuntatyöpaikoilla Suomessa kehitetään ja hyödynnä hyviä käytäntöjä. Kerro, mitä omassa kunnassasi tai työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä. Lue lisää: kunteko.fi

 
Kerro kaverille
 
3/2015
3/2015
 
3/2015
3/2015

 
3/2015
3/2015
Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa
Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa
Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa
 
Vahingossa yrittäjäksi
Vahingossa yrittäjäksi
3/2015
3/2015
Vahingossa yrittäjäksi
Meillä alkavat taas yt:t
Meillä alkavat taas yt:t
3/2015
3/2015
Meillä alkavat taas yt:t
Introvertit esiin
Introvertit esiin
3/2015
3/2015
Introvertit esiin
Suomi hyvän hallinnon mallimaaksi
Suomi hyvän hallinnon mallimaaksi
3/2015
3/2015
Suomi hyvän hallinnon mallimaaksi
Hyvän hallinnon resepti
Hyvän hallinnon resepti
3/2015
3/2015
Hyvän hallinnon resepti
Kaupan alalle TES!
Kaupan alalle TES!
3/2015
3/2015
Kaupan alalle TES!
Uusittu työpaikkojen päihdesuositus painottaa ennaltaehkäisyä
Uusittu työpaikkojen päihdesuositus painottaa ennaltaehkäisyä
Uusittu työpaikkojen päihdesuositus painottaa ennaltaehkäisyä
Askeleet kohti kestävää työtä
Askeleet kohti kestävää työtä
Askeleet kohti kestävää työtä
Kiekkoa vai Kukkenheimia?
Kiekkoa vai Kukkenheimia?
3/2015
3/2015
Kiekkoa vai Kukkenheimia?
Edunvalvonnan ammattilainen MAL:n johtoon
Edunvalvonnan ammattilainen MAL:n johtoon
3/2015
3/2015
Edunvalvonnan ammattilainen MAL:n johtoon
Työntekijöiden olot kiinnostivat Maailma kylässä -festivaalilla
Työntekijöiden olot kiinnostivat Maailma kylässä -festivaalilla
3/2015
3/2015
Työntekijöiden olot kiinnostivat Maailma kylässä -festivaalilla

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi