10.12.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Riikka Liikanen ja Sari Sirviö

– Työyhteisöjen tulisi käsitellä konflikteja ja ongelmatilanteita rakentavasti, jotta niistä ei kehittyisi kiusaamista, sanovat palkitun gradun tekijät Riikka Liikanen (vas.) ja Sari Sirviö.

Hyväksyvä työyhteisö parantaa

Uusi työyhteisö voi helpottaa työpaikkakiusatun toipumista. Itseluottamus ja usko omaan osaamiseen palautuvat arvostavassa ilmapiirissä.

Kiusatuille lohdullinen tulos selvisi Riikka Liikasen ja Sari Sirviön puheviestinnän pro gradu -työstä, jossa selvitettiin vuorovaikutuksen ja työilmapiirin ja työyhteisöön kuulumisen merkitystä työpaikkakiusaamisesta toipuville. Liikanen ja Sirviö haastattelivat tutkimustaan varten henkiöitä, jotka olivat vaihtaneet kiusaamiskokemuksen jälkeen työpaikkaa.

Viesti ry palkitsi

Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella
opiskelevien Riikka Liikasen ja Sari Sirviön pro gradu -työ työpaikkakiusaamisesta sai keväällä Viesti ry:n 500 euron ViestiStipendin. Valintakriteereinä olivat aiheen yleinen kiinnostavuus, viestintäalan tutkimuksen edistäminen ja hyötynäkökulma. Työtä ohjaa yliopistotutkija Maili Pörhölä.

 

– Kiusatuille olivat tärkeitä uudessa työyhteisössä rakennetut, myönteiseksi koetut vuorovaikutussuhteet sekä tukea tarjoava, hyväksyvä ja arvostava työilmapiiri. Ne lisäsivät sekä haastateltavien työyhteisöön kuulumisen tunnetta että työpaikkakiusaamisesta toipumista, Liikanen ja Sirviö kertovat.

– Kiusaaminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa, joten myös sen ehkäisemiseksi on olemassa monia viestinnän keinoja. Tutkimushenkilöille oli tärkeää, että uudessa työyhteisössä osoitettiin, ettei kiusaamista sallita. Tämä tulee työyhteisöissä tuoda esille säännöllisesti myös puheen tasolla.

Gradu tuo vahvistusta sille, miten tärkeää on luoda yhteinen ymmärrys ja pelisäännöt  siitä, mitä työpaikkakiusaaminen on, millaisia vaikutuksia sillä voi olla ja miten kiusaamistilanteissa tulisi toimia.

– Jos joku kertoo kokevansa kiusaamista, asia tulee ottaa vakavasti ja selvittää yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Myöskään työuran aikana aiemmin koettua kiusaamista ei pidä vähätellä, vaan kuunnella ja tarjota tukea. Esimiesten olisi hyvä saada vuorovaikutuskoulutusta haastavien konfliktitilanteiden käsittelyyn.

Keskity hyvään!

Toipumista voi edesauttaa, jos kiusattu keskittyy elämässään sellaisiin asioihin, jotka antavat voimaa ja tuottavat hyvää oloa, oli kyseessä sitten harrastukset, perhe, ystävyyssuhteet tai uudet haasteet työelämässä.

– Pelolle ei pidä antaa valtaa. Avoimuus ja sosiaalisiin tilanteisiin hakeutuminen voivat tuoda onnistumisen kokemuksia vuorovaikutussuhteissa ja lisätä itseluottamusta.

– Toipumisessa tärkeää on, että kiusaamiskokemuksen saa käsiteltyä itselleen mielekkäällä tavalla, sillä kokemuksen käsittely auttaa hyväksymään kiusaamisen osaksi omia elämänkokemuksia.

Teksti: Anna Joutsenniemi
Kuva: Kaisa Laitinen

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
4/2015
4/2015
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
4/2015
4/2015
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Myrskyinen työmarkkinasyksy
4/2015
4/2015
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
4/2015
4/2015
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
4/2015
4/2015
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
4/2015
4/2015
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
4/2015
4/2015
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Oman työuran alkuun
Oman työuran alkuun
4/2015
4/2015
Oman työuran alkuun
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
4/2015
4/2015
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
4/2015
4/2015
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi