10.12.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2015

Järjestöväen koti-ilta

Syyskuinen lämmin ilta kokosi Akavan Erityisalojen jäseniä yhteen. Heitä yhdisti ammattiliiton lisäksi se, että kaikki työskentelevät järjestöissä.

”Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta”

Järjestöjen uudistuva rooli puhutti järjestöväen koti-illassa. Lämminhenkinen jäsentilaisuus tarjosi myös tietoa koulutusmahdollisuuksista.

– Järjestöissä on valtava potentiaali. Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin järjestöjen merkitystä kansalliselle kilpailukyvylle elinkeinoelämän ja julkisen sektorin rinnalla, pohti Akavan Erityisalojen järjestöväelle syyskuussa puhunut Marttaliiton hallituksen jäsen Riikka Vacker.

– Järjestöt ovat palveluiden tuottajia, palveluiden kehittäjiä ja innovaattoreita lähellä asiakasta. Niissä on herkkyyttä ja ketteryyttä tunnistaa tarpeita ja mahdollisuuksia tarjota matalan kynnyksen palveluita asiakaslähtöisesti, jopa yksilöllisesti.

Vacker muistutti, että samalla kun järjestöjen mahdollisuudet ovat suuret, myös velvoitteet kasvavat.

Järjestöväen koti-ilta

 

Tapaaminen eri tyyppisten järjestöjen työntekijöille osoittautui hyvin onnistuneeksi. Tärkeän verkostoitumisen lisäksi käytiin mielenkiintoisia keskusteluja. Kuvassa (vas.) Maiju Toivonen, Mikko Lehtonen, Anna-Elina Rahikainen, Riikka Vacker ja Seppo Paasolainen.

 

– Kun järjestöille siirretään yhteiskuntaa ylläpitäviä valtion ja kuntien palveluja, tämä edellyttää, että myös järjestöissä on riittävästi ammattitaitoista ja palkattua henkilöstöä. Asetelma ei ole ongelmaton. Ammatillistumisen myötä yhdistyksillä on vaarana erkaantua alkuperäisestä perustehtävästään. Järjestötoiminnan sydän on vapaaehtoistyö ja se, että saadaan laaja joukko ihmisiä mukaan toimintaan kantamaan yhteistä vastuuta, Vacker pohti.

Hän muistutti, että järjestöt toteuttavat yhteiskuntavastuuta hyvin konkreettisesti. Voittoa tavoittelemattomassa yhdistystoiminnassa tulot ohjautuvat aina toimintaan. Kansalaisjärjestötoiminnan kautta myös kansalaisten osallistamista päätöksentekoon on helppo lisätä, sillä järjestöillä on valmis sisäinen rakenne demokraattiseen osallistumiseen. Marttaliitollakin on hyviä kokemuksia tästä.

– Marttajärjestö tukee monessa tehtävässä yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja täydentää sen palvelutarjontaa. Tämä sama tehtävä on monella kolmannen sektorin toimijalla.

Ei matalapalkka-alaksi!

Ammatillistuvissa järjestöissä nousee väistämättä esille kysymykset siitä, maksetaanko samasta työstä samaa palkkaa kuin muilla sektoreilla ja voidaanko tarjota työsuhteiden pysyvyyttä. Tästä syntyi vilkas keskustelu myös Järjestöväen koti-illassa.

Seuraava järjestöväen koti-ilta on helmikuussa.
Ajankohtaista tietoa löytyy Facebookin
ryhmästä ”Järjestöväen koti”: www.facebook.com/groups/jarjestovaen.koti/

 

Usein ulkopuolinen rahoitus määrittelee järjestötyöntekijöiden palkkatasoa ja työsuhteiden muotoja. Kun julkista tukea vähennetään, järjestöt tarvitsevat aiempaa enemmän hanke- ja projektirahoitusta ja tämän rahoituksen epävarmuus lisää pätkätyösuhteita.

– Järjestötyönantajille tehdystä työstä ei saa tulla alipalkattua verrattuna muihin työnantajiin, tiivisti Riikka Vacker monen osallistujan ajatukset.

Monipuolistuvan roolinsa myötä järjestötoimijat tarvitsevat monenlaista koulutusta. Koti-illan aikana järjestöalan koulutusmahdollisuuksia esittelivät OK-opintokeskus, Humak ja Rastor. Keskusteluissa heräsi myös muutamia uusia yhteistyöideoita oppilaitosten ja järjestöjen välille. Porinat jatkuivat hyvän ruoan ja saunomisen merkeissä.

Martat on 116 vuotta toiminut kansalaisjärjestö, joka tekee kotitalousneuvontaa, edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Marttoja on koko maassa 48 000.

Teksti: Saara Aikio
Kuvat: Markku Ojala

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
4/2015
4/2015
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
4/2015
4/2015
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Myrskyinen työmarkkinasyksy
4/2015
4/2015
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
4/2015
4/2015
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
4/2015
4/2015
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
4/2015
4/2015
Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja 2016
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Oman työuran alkuun
Oman työuran alkuun
4/2015
4/2015
Oman työuran alkuun
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
4/2015
4/2015
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
4/2015
4/2015
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi