10.12.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2015

Tasa-arvo ja uusi työ kärkiteemoja

Jäsenten palvelut pysyvät, vaikka toimintaa sopeutetaan tiukentuvaan talouteen.

Nuorten ääni kuuluviin

Akavan Erityisaloihin perustetaan vuoden alusta opiskelijatoimikunta, joka valmistelee opiskelijoiden edunvalvontaa sekä kehittää toimintaa opiskelijoiden ja nuorten näkökulmasta.

– Opiskelijatoimikunta toimii monialaisen yhteisömme opiskelijoiden äänenä.Toimikunnan jäsenet ovat itse opiskelijoita tai vastavalmistuneita, Salla Luomanmäki kertoo.

Opiskelijatoimikunnan puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus Akavan Erityisalojen hallituksen kokouksissa.

Toimikunnan rinnalla jatkaa nyt kahden vuoden ajan toiminut vapaamuotoinen opiskelijaverkosto, joka on avoin kaikille opiskelijajäsenille.

– Käsittelimme opiskelijaverkoston tapaamisessa syksyllä uutta toimikuntamallia ja opiskelija-aktiivit  olivat siitä innostuneita. Nuorilla on aito halu kehittää toimintaa ja on tärkeää, että heillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet Akavan Erityisaloissa, sanoo opiskelija- ja  nuorisoasiamies Amalia Ojanen.

– Jatkossa otamme huomioon entistä paremmin myös uransa alussa olevat nuoret. Esimerkiksi ennen vain opiskelijoille suunnatut koulutukset suunnataan myös vastavalmistuneille.

 

Salla LuomanmäkiAkavan Erityisalojen talous tiukentuu edelleen. Tämä johtuu jäsenten kasvavasta työttömyydestä, johon ensi vuosi ei vielä näytä tuovan helpotusta, kertoi toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki marraskuussa Lahteen kokoontuneille liittokokousedustajille.

Akavan Erityisalojen perimä osuus jäsenmaksuista pysyy kasvavista työttömyyskassamaksuista huolimatta ennallaan vuonna 2016. Jäsen maksaa samasta jäsenmaksustaan Akavan Erityisalojen, oman jäsenyhdistyksensä, Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen (Ylemmät Tomihenkilöt YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) sekä työttömyyskassa Erkon palvelut.

– Jäsentemme edunvalvonnan palvellut pysyvät samassa laajuudessa kuin kuluvana vuonnakin. Uusia satsauksiakin on. Palkkapuntari tarjoaa jatkossa jäsenille entistä helpommin tietoa palkoista. Henkilöstöedustajia tuetaan työnohjauksella. Työttömille on järjestymässä uutta työllistävää koulutusta, Luomanmäki kertoo.

Tasa-arvotavoite ajankohtaisempi kuin vuosiin

Liiton edunvalvonnan kärkiteemoja ovat tulevana vuonna uusi työ, muuttuva työelämä sekä tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä ja yhteiskunnassa. Näitä teemoja liitto nostaa erityisesti esille vaikuttamistyössä ja jäsenviestinnässä.

– Uusi työ, silpputyö, yrittäjyyden ja palkkatyön vaihtelu ja niiden eri variaatiot, koko yrittäjyyden käsite ovat nyt monen etujärjestön agendalla. Meidän tehtävänämme on pohtia, miten tuemme jäseniämme tässä työn muutoksessa, Luomanmäki sanoi.

– Uskon, että meillä on tällä alueella paljon annettavaa, sillä monille jäsenryhmillemme uudet työn muodot ovat pitkään olleet arkipäivää. Tämän kärkiteeman eteen teemme töitä sekä Akavassa että Akavan Erityisaloissa.

– Tasa-arvo on ollut Akavan Erityisaloille aina keskeinen tavoite ja arvo, mutta ehkä viime vuosina vähemmän esillä kuin aikaisemmin. Liiton hallitus koki, että tässä ajassa on jälleen aika nostaa tasa-arvokysymykset edunvalvonnan kärkeen.

Luomanmäki korosti, etteivät kärkiteemat vie huomiota arjen perusedunvalvonnalta. Se pyörii liiton lakimiesten ja asiamiesten kokenein voimin jäsenneuvonnassa ja vaikuttamistyönä neuvottelujärjestöissämme JUKOssa ja YTN:ssä.

Akavan Erityisalojen toiminnan päälinjat 2016 löydät verkkosivuiltamme.

3 tärkeintä

Miltä näyttää ensi vuosi jäsentemme työpaikoilla? Mitkä ovat haastavimmat kysymykset edunvalvonnan näkökulmasta? Keräsimme asia- ja lakimiehiltämme nostot eri sektoreilta.

Saara AikioYksityissektori
Saara Aikio, yksityissektorin asiamies, YTN-asiat
"Henkilöstöedustajille tehostettua tukea"

 • Painopisteenä on henkilöstöedustajien tukeminen ja jalkautuminen työpaikoille. Myös uusien luottamusvaltuutettujen valintoihin panostetaan. Uutta on henkilöstönedustajien työnohjausta koskeva pilottihanke. Siihen voivat osallistua kaikkien sektoreiden henkilöstöedustajat.
 • Järjestökentällä maan hallitus kurittaa erityisesti kehitysyhteisteistyöjärjestöjä ja monet niissä työskentelevät jäsenet ovat kuluvana vuonna käyneet yt-mankelin läpi. Niiden seurauksia podetaan varmasti tulevana vuonna.
 • Kaupan alalla kentän painostusvalmiuden nostaminen on ensi kevään kova ponnistus.

Juho-Heikki LeppänenYksityissektori
Juho-Heikki Leppänen, lakimies
"Jäsenistö oireilee monin tavoin"

 • Heikko työmarkkinatilanne vaikuttaa jäsenistöömme ja yhteydenottoihin monin tavoin. Pelon ilmapiiri on yleistynyt. Tämä johtaa valitettavan usein vaikenemiseen, jos rikkeet tai ongelmat työpaikalla koetaan edes jossain määrin siedettäviksi.
 • Uupumisen, epäasiallisen kohtelun ja työilmapiiriongelmien tiimoilta ollaan meihin yhteydessä aiempaa useammin. Eniten ovat kuitenkin lisääntyneet yhteistoimintamenettelyyn, osa-aikaistamisiin, työsuhteen ehtojen muutoksiin ja irtisanomisiin liittyvät kysymykset.
 • Onneksi myös uusien työsopimusten tarkistuspyyntöjä tulee edelleen tasaiseen tahtiin! Samoin perhevapaisiin ja vuosilomiin liittyvät kysymykset ovat säilyttäneet aiemman suosionsa. Työmarkkinatilanne kuitenkin heijastuu myös näissä asioissa esimerkiksi siten, että perhevapaista kysytään tavanomaista useammin, miten ne antavat suojaa irtisanomista vastaan.

Harri IkonenJulkinen sektori
Harri Ikonen, lakimies
"Yt-neuvottelut näkyvät neuvonnassa"

 • Julkisen sektorin säästö- ja tehostamispaineet ovat näkyneet lisääntyneinä kysymyksinä yt-neuvoitteluista ja yleisesti palvelussuhteen muutostilanteista.
 • Huono taloustilanne on vaikuttanut myös työilmapiiriin. Organisaatiot on jo trimmattu minimiin, ja jäljellejäävien työtaakka on kasvanut, mikä näkyy uupumisina. Moni kysyjä on huolestunut omasta tulevaisuudestaan. Jäsenneuvonnassa lisääntyvät työilmapiiriin ja esimerkiksi sairaslomien palkallisuuteen liittyvät kysymykset.
 • Toisaalta kyllä meille työ- ja virkasuhdeneuvontaan tulee edelleen kysymyksiä laidasta laitaan. Esimerkiksi vuosilomiin ja perhevapaisiin liittyviä neuvoja jaetaan kuten hyvinäkin aikoina.

Sonja MikkolaKorkeakoulusektori
Sonja Mikkola, asiamies
"Koulutusleikkausten vaikutukset paljastuvat"

 • Koulutusleikkausten vaikutukset ulottuvat pitkälle. Esimerkiksi korkeakoulujen yt-menettelyjen lopputulokset realisoituvat kautta maan vasta vuoden 2016 puolella. Varsinkin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö on liipasimella. Jäsenten tuki ja neuvonta yt-menettelyjä seuraavissa erilaisissa tilanteissa on ensisijaisen tärkeää.
 • Myös palkkauskysymykset nousevat varmasti keskusteluun, kun palkkapotissa ei ole juurikaan lisää jaettavaa. Työnantajat keksivät erilaisia vaihtoehtoja palkitsemiseen ja meidän tehtävämme on huolehtia jäsenistöstä näissä keskusteluissa sekä muistuttaa erilaisista laadullisista keinoista kehittää työtä korkeakouluissa.
 • Koulutuspolitiikassa useat edustamamme alat ovat rakennemuutoksen kourissa. On huolehdittava, että koulutuksen laadun säilymisen lisäksi vastataan alojen työvoimatarpeeseen. Esimerkiksi uusien erikoistumiskoulutusten käynnistyessä on varmistettava, että koulutusaloillamme löytyy monenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle.

Jaakko KorpisaariKuntasektori
Jaakko Korpisaari, asiamies
"Sote-ratkaisu myllää kuntasektoria"

 • Maan hallituksen toimet kuohuttavat kuntien toimintaympäristössä. Sote-ratkaisu vaikuttaa jäsenistöömme sekä sosiaali- ja terveysalueisiin siirtyvien että peruskuntiin jäävien ammattiryhmien osalta.
 • Kuohunta kuntasektorin ympärillä jatkuu tulevana toimintavuonna varmasti. Sote-ratkaisu tarkentuu vuoden 2016 alussa, jonka jälkeen alkaa varsinainen muutoksen valmistelu kunnissa. Seuraamme tarkasti tilannetta ja vaikutamme neuvottelujärjestömme JUKOn kautta henkilöstön asemaa koskeviin linjauksiin.
 • Tähän päälle tulevat hallituksen mahdolliset työehtoja heikentävät pakkolait, jotka kohdentuvat vahvasti kuntasektorin työntekijöihin.

Kari EskolaValtiosektori
Kari Eskola, työmarkkinalakimies
"Maan hallituksen politiikka näkyy karuna"

 • Määrarahasupistukset ja henkilöstövähennykset valtiolla tulevat jatkumaan ja jäsenten edunvalvontatarve on suuri. Virastoja esimerkiksi pistetään nopealla vauhdilla yhteen, mikä merkitsee isoja muutoksia henkilöstökysymyksissä kuten palkassa, toimenkuvissa, virkasiirroissa ja kelpoisuusvaatimuksissa.
 • Jatkuva haaste valtiolla on se, miten poliittisessa ohjauksessa oleva työnantaja saadaan ottamaan huomioon tilanteet henkilöstön näkökulmasta. Jäsenistön tyytymättömyys kohdistuu nyt työnantajan lisäksi ammattiliittoihin, joiden toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset supistuvassa taloudessa ja enemmistöhallituksen vetämässä politiikassa.
 • Tämän päälle on vielä tullut vellova keskustelu pakkolainsäädännöstä, joka väistämättä kurjistaisi sekä virka- ja työsuhteiden ehtoja että työhyvinvoinnin edellytyksiä.

Teksti: Anna Joutsenniemi
Kuvat: Uzi Varon, Markku Ojala, Susa Junnola

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
4/2015
4/2015
Pääkirjoitus: Välillä on pantava hanttiin
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
4/2015
4/2015
Puheenjohtajalta: Luottamus hakusessa
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Myrskyinen työmarkkinasyksy
4/2015
4/2015
Myrskyinen työmarkkinasyksy
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
4/2015
4/2015
Paikallinen sopiminen ok - sanelulle selkeä EI
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Milloin kiusaamisesta tuli normi työpaikoilla?
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Case: ”Olenko niin huono, että minulle voi sanoa mitä vain?”
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Hyväksyvä työyhteisö parantaa
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
4/2015
4/2015
Järjestöille yhä enemmän hyvinvointivastuuta
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Kun liikenneruuhka iskee aivoihin
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Paranna keskittymistäsi, suojele aivojasi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
4/2015
4/2015
Yhteistoiminta möröstä mahdollisuudeksi
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Jäsenen ääni kuuluu
Oman työuran alkuun
Oman työuran alkuun
4/2015
4/2015
Oman työuran alkuun
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
4/2015
4/2015
Akavan Erityisalojen toiminta kiinnostaa myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin
4/2015
4/2015
Tervetuloa kevään jäsenkoulutuksiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi