25.02.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2016

Norpan suojelutyö tuottaa tulosta

Saimaannorppia on jäljellä vain noin 320 yksilöä. Se on maailman uhanalaisin hylje, eikä sitä tavata muualla kuin Saimaalla.

Norpan suojelutyö tuottaa tulosta

Yleinen ilmapiiri saimaannorpan suojelua kohtaan on nyt entistä myönteisempi. Näin kertovat useiden kyselyjen tulokset. Norpan pelastamista pidetään erittäin tärkeänä sekä Saimaan alueen asukkaiden että kaikkien suomalaisten mielestä.

Jäsenyys tukee vanhustyötä ja
luonnon suojelua

Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta uudesta jäsenestä euron hyväntekeväisyyteen. Vuoden aikana kertyvä summa jaetaan tasan HelsinkiMission ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken.

HelsinkiMission toiminnassa tuki ohjataan Aamukorvalle, valtakunnalliselle yksinäisten vanhusten puhelinpalvelulle. Suomen luonnonsuojeluliitossa lahjoitus kohdistuu suomalaisen luonnon symbolin, uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.

 

Akavan Erityisalojen yhteistyökumppani Suomen luonnonsuojeluliitto tekee aktiivista ja monipuolista työtä uhanalaisen saimaannorpan suojelemiseksi.

– Viime vuonna keskityimme ympäristökasvatus- ja -valistustyöhön, norppaturvallisen kalastuksen kampanjointiin sekä uusien kalastusrajoitusten ja -asetusten valmisteluun, kertoo saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen.

– Luonnonsuojeluliiton kesälähettiläät kiersivät nyt toista kesää Saimaan alueen kesätapahtumia ja saivat kaikkialla innostuneen vastaanoton. Myös Savonlinnan norppatoripaikka sekä katiskanvaihtotempaus toivat kiitosta ja kannustusta työllemme.

Ilmaisia nielurajoittimia ja tietoa norppaturvallisesta kalastamisesta jaettiin kevään ja kesän ajan kaikkialla Saimaan alueella jo neljättä vuotta.

– Koulut ja päiväkodit iloitsevat, kun saavat norppatuokioita ja –oppitunteja lapsille. Lasten norppaleiri ja yhteistyö Laatokan rannalla toimivien venäläisten ympäristökasvattajien kanssa on laajentanut ympäristökasvatustyön sisältöä entisestään. Ensi keväänä ympäristökasvatukseen keskitytään vielä enemmän, kun koululähettiläät kiertävät Etelä-Savon alakouluja norppatietopaketin kanssa, kuvaa Tiainen.

Saimaannorppa

 

Norppalähettiläät kiertävät kertomassa norpasta ja sen suojelusta. Nielurajoitteinen katiska kalastusvälineenä on turvallinen norpalle.

 

Luonnonsuojeluliitto on jo vuosia kampanjoinut norppaturvallisen kalastuksen puolesta. Se onkin tuottanut tulosta yhdessä tiukentuneen lainsäädännön kanssa. Tarkastuksissa löydetään entistä vähemmän norpalle vaarallisia laittomia pyydyksiä.

Luonnonsuojeluliitto on tehnyt aktiivisesti työtä myös maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön työryhmissä, joissa suunnitellaan ja valmistellaan norpan suojelua.

– Saimaannorpan puolustaminen ei ole työryhmissä helppoa, mutta toiveissa on, että entistä myönteisempi suojeluilmapiiri edistäisi mm. kalastusrajoitusten tiukentamista norppien asuinalueilla. Valitettavasti muutosten tapahtuminen on hyvin hidasta eikä lähitulevaisuudessa ole näkyvissä merkittävää suojelun tehostumista, toteaa Tiainen.

– Eteenpäin on menty, mutta työtä vielä riittää, jotta saimaannorppa voi elää ja lisääntyä turvallisesti Saimaalla.

LUE MYÖS Yhteenveto 2/2016: Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle

Teksti: Pirjo Leppänen

Kuvat: Eero Korhola ja Kaarina Tiainen

 
Kerro kaverille
 
1/2016
1/2016
 
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
1/2016
1/2016
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
1/2016
1/2016
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
1/2016
1/2016
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
1/2016
1/2016
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Vuosisadan hallintouudistus
Vuosisadan hallintouudistus
1/2016
1/2016
Vuosisadan hallintouudistus
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
1/2016
1/2016
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Miksi ammattiliitto?
Miksi ammattiliitto?
1/2016
1/2016
Miksi ammattiliitto?
Asiantuntijat someen!
Asiantuntijat someen!
1/2016
1/2016
Asiantuntijat someen!
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työn ja hoivan voi yhdistää
1/2016
1/2016
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Työ on omaishoitajalle henkireikä
1/2016
1/2016
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
1/2016
1/2016
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
1/2016
1/2016
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
1/2016
1/2016
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Hyvien harjoitteluiden vuosi
Hyvien harjoitteluiden vuosi
1/2016
1/2016
Hyvien harjoitteluiden vuosi

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi