25.02.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2016

Kaikella työllä arvoa

Johannes Koponen

 

– Vaikka työpaikkoja katoaa, työtä kyllä riittää. Esimerkiksi väestön ikääntyminen tuo valtavan tarpeen myös muualla kuin työsuhteissa tehtävälle hoivatyölle, sanoo Demos Helsingin Johannes Koponen.

 

Tukiverkkoja on kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville, Demos Helsingin Johannes Koponen sanoo.

Yhä suurempi osuus työstä tehdään tulevaisuudessa muissa kuin vakituisissa työpaikoissa. Työtä ja tekemistä meillä on jatkossakin valtavasti, mutta työpaikkoja ei riitä kaikille. Tämä mullistaa työn käsitteen, ennustaa innovaattori Johannes Koponen ajatuspaja Demos Helsingistä. Koponen patisteleekin ammattiliittoja ja koko yhteiskuntaa laventamaan suhdettaan työhön.

– Mikä tällä hetkellä on työpaikatta työtä tekevien asema yhteiskunnassa? Olisiko jo aika ajatella työtä uudella tavalla niin, että myös muu kuin työpaikassa tehty työ on merkityksellistä?

Halpamarkkinat uhkakuvana

Uutta ”työpaikatonta” työtä ovat esimerkiksi erilaiset vapaaehtois- ja vertaistyön sekä joukkoistamisen muodot. Uber-taksipalvelun kaltaiset yritykset mahdollistavat arvontuotannon ilman työpaikkaa. Yhä useammalla alalla palveluratkaisut kehitetään vertaisyhteisöissä perinteisten organisaatioiden sijaan. Vapaaehtoisille ja kolmannelle sektorille sälytetään tehtäviä julkisen sektorin säästöpaineissa.

Kehityksessä on paljon hyvää, kuten se, että kansalaisten voimavarat voidaan saada käyttöön laajasti ja ilman ”turhaa byrokratiaa”. Uusi työ on parhaimmillaan myös tekijälleen hyvällä tavalla joustavaa ja vapaan sekä mielekkään elämäntavan mahdollistavaa.

Toisaalta miinuspuolella on merkittäviä uhkakuvia.

– On mahdollista, että työntekijöiden jakautuminen kahteen ääripäähän syvenee. Kyvykkäimmät voivat ansaita jopa satakertaisesti hyviä paremmin, kun toisaalla iso massa joutuu kilpailemaan pienistä ja pirstaleisista halpatöistä, Koponen sanoo.

Halpatöistä kilpailevan massan turvaverkko on hatara. Uberin kaltaiset työnantajat eivät halua työntekijöiden järjestäytyvän.

– Esimerkiksi Ranskassa Uberin kuskit yrittivät koota voimiaan. Tämä loppui lyhyeen, kun työnantaja irtisanoi heidän sopimuksensa, Koponen kertoo.

Ammattiliittoja kehityksessä huolettaa myös työn laatu. Voi epäillä, ymmärtävätkö kovan hintakilpailun, joustojen ja vapaaehtoistyön kannattajat koulutetun asiantuntijuuden merkityksen ja sen, että asiantuntija on palkkansa ansainnut.

Turvaverkkoa laajennettava

Koponen huomauttaa, että työelämää, työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja työttömyysturvaa on tähän asti rakennettu lähinnä vakityöpaikkojen ehdoilla. Tämä on ymmärrettävää, sillä työllisistä suomalaisista 86 % on edelleen palkansaajia ja palkansaajista 74 % työskentelee ”perinteisessä” jatkuvassa kokoaikatyössä.

– Työpaikkoja katoaa kuitenkin kiihtyvään tahtiin muun muassa digitalisaation seurauksena, eikä huomisen työelämä voi perustua pelkästään niiden varaan, vaan aiempaa laajempaan ymmärrykseen työn tekemisestä.

– Jatkossa yhteiskunnan rakenteiden on tuettava kaikkia työtä tekeviä, ei vain niitä, joilla on tai on aiemmin ollut työpaikka. Muu sotii pohjoismaisen yhteiskuntamallimme perusperiaatteita vastaan. Tällaisessa yhteiskunnassa emme myöskään saa kaikkia tarvittavia voimavaroja käyttöön.

Toimeentulon lisäksi tärkeää on työn merkitys.

– Ihmisten on saatava kokea itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa myös muunlaisen kuin työpaikkaan sidotun työn kautta.

Johannes Koponen esitti ajatuksiaan uudesta työstä Akavan Erityisalojen työmarkkinaseminaarissa viime marraskuussa Tampereella. Hän on puhujana myös Akavan karkauspäivän seminaarissa 29.2.

Teksti: Anna Joutsenniemi

Kuva: Joona Raudaskoski

 
Kerro kaverille
 
1/2016
1/2016
 
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
1/2016
1/2016
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
1/2016
1/2016
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
1/2016
1/2016
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
1/2016
1/2016
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Vuosisadan hallintouudistus
Vuosisadan hallintouudistus
1/2016
1/2016
Vuosisadan hallintouudistus
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
1/2016
1/2016
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Miksi ammattiliitto?
Miksi ammattiliitto?
1/2016
1/2016
Miksi ammattiliitto?
Asiantuntijat someen!
Asiantuntijat someen!
1/2016
1/2016
Asiantuntijat someen!
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työn ja hoivan voi yhdistää
1/2016
1/2016
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Työ on omaishoitajalle henkireikä
1/2016
1/2016
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
1/2016
1/2016
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
1/2016
1/2016
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
1/2016
1/2016
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Hyvien harjoitteluiden vuosi
Hyvien harjoitteluiden vuosi
1/2016
1/2016
Hyvien harjoitteluiden vuosi

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi