25.02.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2016

Työn ja hoivan voi yhdistää

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa omaishoidon ja työn yhdistämisen joustavasti, jos vain tahtoa riittää.

Kari Eskola

 

Omaishoitajana toimivan asema työpaikalla on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet, sanoo Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola.

 

Omaishoitajana toimivan asema työpaikalla on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet, sanoo Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola.

– Omaistaan hoitavaa ei tule erityisesti suosia muttei myöskään syrjiä suhteessa muihin työntekijöihin.

Eskolan mielestä on kuitenkin myös työnantajan etu tukea työntekijöiden jaksamista eri elämäntilanteissa. Tähän on Suomessa jo olemassa hyvä repertuaari keinoja. Näistä tärkeimmät ovat työaikapankki, liukuva työaika, etätyö, osa-aikatyö, hoivavapaa ja miksei vuorotteluvapaakin.

Hoivavapaa uusimpia keinoja

Yksi mahdollisuus ottaa omaishoito huomioon on vuonna 2011 työsopimuslakiin viety hoivavapaa.

– Hoivavapaassa voidaan sopia, että työntekijä jää väliaikaisesti pois työstä. Laissa ei ole määritelty tarkkoja aikarajoja, joten poissaolo voi olla viikoista jopa vuosiin. Hoivavapaa on palkaton määräaikainen vapaa, Eskola kertoo.

– Kysymys on nimenomaan hoivavapaan sopimisesta: työnantaja sekä työntekijä sopivat hoivavapaan toteuttamisesta yhdessä neuvotellen.

Pykälä on heikkoa juridiikkaa siinä mielessä, että säädös ei takaa hoivavapaan myöntämistä. Muotoilu menee niin, että ”työnantajan on aktiivisesti selvitettävä mahdollisuus hoivavapaan myöntämiseen”. Osa-aikatyö sekä osa-aikaeläke ovat hoivavapaata vastaavia järjestelyjä siinä mielessä, että lain muotoilu on sama. Työnantajan on ”pyrittävä järjestämään” ne.

– Toisin sanoen voi olla, että työnantaja selvittää ja toteaa, ettei voida järjestää, ja se siitä.

Hoivavapaa-kirjaus antaa kuitenkin työntekijälle hyvät lähtökohdat, vaikkei se subjektiivinen oikeus olekaan. Kirjaus vahvistaa työntekijän asemaa entiseen verrattuna.

Jos työntekijä on tehnyt sopimuksen hoivavapaasta, hänellä on oikeus palata samoihin töihin kun vapaa loppuu. Jos omaa työtä ei jostain syystä enää ole, niin on oikeus palata vastaaviin töihin. Samaten on oikeus entiseen palkkaan.

On hyvä huomata, että hoivavapaalaisella ei ole tehostettua irtisanomissuojaa, eli työntekijä voidaan irtisanoa, vaikka hän olisi hoivavapaalla.

Yhä useampi hoitaa omaisiaan

Omaishoitaja-nimikettä käytetään virallisissa yhteyksissä yleensä vain niistä hoitajista, jotka ovat tehneet omaishoitosopimuksen ja saavat omaishoidon tukea. Heitä on maassamme noin 40 000.

Kaikkiaan omaishoidon ja työn yhdistää Suomessa noin 700 000 ihmistä eli noin kolmannes työssäkäyvistä. Määrä on kasvussa, koska vanhuksia on yhä enemmän. Epävirallinen läheishoiva kohdistuu yleisimmin omiin tai puolison vanhempiin, mutta hoivan kohteena voi olla myös esimerkiksi puoliso tai erityistä hoitoa tarvitseva lapsi.

Samaan aikaan vanhustenhoidossa on tehty isoja säästöjä, mikä lisää painetta kodeissa tapahtuvalle hoidolle. Vaikka vain osa ikääntyneistä tarvitsee intensiivistä hoitoa, moni tarvitsee apua ja tukea arjen asioissa.

 

Hyvää mainetta työnantajalle

Työnantajan kannalta hoivavapaassa on puolensa: ajalta ei tule palkkakustannuksia ja siltä osin koituu säästöä. Toisaalta työnantajan on järjestettävä työn tekeminen muulla tavoin hoivavapaan aikana.

Kari Eskola muistuttaa myös työnantajan moraalisesta velvollisuudesta.

– Jos työntekijällä on merkittävät sosiaaliset syyt taustalla, niin luulisi sen vaikuttavan hoivavapaan myöntämiseen. Omaishoito on yhteiskunnan kannalta huomattavan edullinen järjestely, minkä luulisi painavan ainakin julkisen työnantajan ratkaisuissa.

– On järkevää ja mielekästä yhteiskunnallisesti kannustaa omaishoitoon. Jos joustoihin ja vapaisiin on mahdollisuus ryhtyä, miksei työnantaja lähtisi mukaan tukemaan työntekijää? Ja tätähän nyt kovasti halutaan, joustoja työelämään.

– Voin hyvin kuvitella, että myös työntekijän jaksaminen ja työteho yhdistyvät vahvasti työpaikalla tehtäviin ratkaisuihin joustoista.

Kari Eskola tiivistää näin:
– Tässä on hieno mahdollisuus työnantajalle profiloitua inhimillisenä työnantajana. Ja kun työnantaja joustaa työntekijän suuntaan, niin myös työntekijä joustaa mielellään tarvittaessa.

Ratkaisuna etätyö?

Puhumme myös etäomaishoidosta, jossa voidaan nähdä yhtymäkohtia etätyön kanssa.

– Digitaalisuus ja mobiilit välineet mahdollistavat monen työntekijän työskentelyn kotoa käsin, varsinkin asiantuntijatöissä.

– Tämä voi helpottaa työntekijää omaishoitotilanteessa, Eskola sanoo.

Suurin osa töistä on sellaisia, että työntekijöiden ei tarvitse olla fyysisesti työpaikalla, jotta työ tulee hoidetuksi. Mikseivät kaikki mahdolliset tahot sitten jo käytä etätyömahdollisuutta?

– Voi olla, että työnantajat suhtautuvat työajan käyttöön kontrolloivasti. Vielä on sellaistakin vanhanaikaista työkulttuuria. Toisaalta on monia työpaikkoja, joissa etätyö on otettu onnistuneesti käyttöön laajassa mitassa. Esimerkiksi uudet työtilaratkaisut mitoitetaan usein niin, että kaikki työntekijät eivät ole yhtä aikaa työpaikalla.

Työteho nousee varmasti, kun voi käyttää yhden tai kaksi päivää keskittymistä vaativiin töihin etänä ja hoitaa sitten palaverit ja muut sosiaaliset kontaktit työpaikalla.

Kysy neuvoa liitosta

Nämä keinot käyttöön!

  • Hoivavapaa
  • Osa-aikatyö
  • Osa-aikaeläke
  • Työaikapankki
  • Liukuva työaika
  • Etätyö
 

Sopimusmallit ovat olemassa, käytännöt kokeiltuna ja lait kunnossa. On siis kysymys oikeastaan vain tahdosta, halutaanko jo olemassa olevat hyvät joustokeinot ottaa työelämässä käyttöön.

Mikä on liiton rooli omaishoitoasiassa?

– Kerromme työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä autamme jäsentämään tilannetta, jossa työntekijä on. Annamme myös apua, jotta pärjää neuvotteluissa työnantajan kanssa.

Viime käden apuna liiton jäsenillä on oikeusturvavakuutus.

– Sen käyttäminen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos hoivavapaalta työhön palaava ei pääsisi entisiin tai vastaaviin tehtäviin tai jos hänen palkkaansa laskettaisiin. Kari Eskolalla on vielä yksi muistutus työntekijöille.

– Muista tarkistaa vapaan merkitys eläkkeesi karttumiseen. Tätä voit kysyä työeläkeyhtiösi eläkeneuvonnasta.

LUE MYÖS:

Työ on omaishoitajalle henkireikä

Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea

Työyhteisön tuki arvokasta

Teksti ja kuva: Eeva Vänskä

 
Kerro kaverille
 
1/2016
1/2016
 
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
1/2016
1/2016
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
1/2016
1/2016
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
1/2016
1/2016
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
1/2016
1/2016
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Vuosisadan hallintouudistus
Vuosisadan hallintouudistus
1/2016
1/2016
Vuosisadan hallintouudistus
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
1/2016
1/2016
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Miksi ammattiliitto?
Miksi ammattiliitto?
1/2016
1/2016
Miksi ammattiliitto?
Asiantuntijat someen!
Asiantuntijat someen!
1/2016
1/2016
Asiantuntijat someen!
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Työ on omaishoitajalle henkireikä
1/2016
1/2016
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
1/2016
1/2016
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
1/2016
1/2016
Työyhteisön tuki arvokasta omaishoitajalle
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
1/2016
1/2016
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
1/2016
1/2016
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Hyvien harjoitteluiden vuosi
Hyvien harjoitteluiden vuosi
1/2016
1/2016
Hyvien harjoitteluiden vuosi

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi