25.02.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2016

Työyhteisö voi tehdä paljon

Työn ja omaishoidon yhdistäminen onnistuu usein hyvin, jos työnantaja on joustava.

Mia Silfver-Kuhalampi

 

Omaisiaan hoitava työntekijä arvostaa empaattista ja joustavaa työnantajaa, tutkijatohtori Mia Silfver-Kuhalampi sanoo.

 

Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisusarjassa ilmestyi vastikään tutkimus työssäkäynnin ja omaishoivan yhdistämisestä. Kyselytutkimukseen osallistui 657 työikäistä omaishoitajaa, heistä työssäkäyviä oli reilut 400.

Pohdinnan alla oli muun muassa se, miten jaksaa työssä omaishoidon ohessa. Työn ja läheishoivan yhdistämiseen liittyi sekä myönteisiä että kielteisiä tuntemuksia. Työssäkäynti antaa vastapainoa hoivalle ja tuo taloudellista turvaa. Hoiva luo läheisyyden kokemuksia, mutta voi olla henkisesti todella raskasta.

Tutkijatohtori, yksi omaishoitotutkimuksen tekijöistä, Mia Silfver-Kuhalampi sanoo, että rakkaus läheistä kohtaan on yleensä omaishoidon taustamotiivina. Voi silti olla, että ihminen ottaa hoivaroolin myös siksi, että virallisen hoidon tarjonta on vähäistä tai että se ei vastaa laadultaan odotuksia.

– Useimmiten toivotaan, että saataisiin hoivatukea kotiin. Hyvää sijaishoitajaa voi kuitenkin olla vaikeaa saada. Hoivaaja voi yksinkertaisesti kokea, että on parempi hoitaa itse, vaikka ei oikein jaksaisikaan.

Työyhteisön tuki arvokasta

Hoivakuormitusta vähentävät tutkimuksen mukaan oma hyvä terveydentila, lähipiirin tuki sekä työyhteisön empatia. – Joustavat työn ja hoivan yhteensovittamisen keinot tukevat hoivaajien työssäoloa ja edistävät hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi etätyö ja työaikapankin käyttö, Silfver-Kuhalampi sanoo.

Työpaikoilla olisi hyvä käydä esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä läpi hoivatilanteen vaatimat poissaolot ja myönnytykset.

– Keskusteluissa voisi sopia, että hoivatilanteen helpottuessa työntekijä voisi palata kokopäivätyöhön ja päästä tarvittaessa lisäkoulutukseen, Silfver-Kuhalampi ehdottaa.

Tutkimuksessa kävi ilmi lähiesimiehen suuri merkitys työn ja omaishoidon yhdistämisessä.

– Koettiin tärkeäksi, että lähiesimiehen kanssa voi sopia vapaista. Samalla pelättiin sitä, että jos olisi käytössä jokin muodollinen malli, se olisi joustamattomampi, eli omaishoito vaikeutuisi.

Tutkija muistuttaa, että kohtelun pitää työpaikalla olla omaishoidonkin suhteen tasapuolista ja oikeudenmukaista.

– Hyvin harva omaishoitaja ottaa käytännössä pidempää palkatonta vapaata omaisen hoitamiseksi. Käytössä ovat joko erilaiset joustot tai sitten vuorotteluvapaa.

Myös työyhteisön empatialla on suuri merkitys.

 

– Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kertonut työpaikallaan omaishoitotilanteesta. Työyhteisön empatiaa ja tukea arvostettiin. En kuitenkaan usko, että kaikki työpaikat ovat yhtä ruusuisia, Silver-Kuhalampi sanoo.

Myös uusi teknologia ja digitaaliset käytännöt sujuvoittaisivat etäomaishoitoa, asioista sopimista eri tahojen kanssa ja tuen hakemista.

– Jos lapsen kuntoutusta koskeva kokous halutaan järjestää keskellä päivää, se aiheuttaa suurta vaivaa työssäkäyvälle vanhemmalle. Miksei kokouksia voisi järjestää skypeyhteydellä, jolloin omaishoitajan ei tarvitsisi poistua työpaikalta?

Ei tietenkään ole itsestään selvää, missä määrin yhteydenpitoa voi hoitaa työajalla tai työpaikalta. Tässä työantaja voi jälleen tulla vastaan.

Osa syrjäytyy työstä

Mia Silfver-Kuhalampi kertoo, että tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli myös niitä, jotka olivat joutuneet jättämään työnsä omaishoidon takia.

– Kun työpaikalla on yt-kierros, vähennetään helposti niistä henkilöistä, jotka eivät ole 110‑prosenttisesti työpaikalla.

Kun perheille sälytetään entistä enemmän hoivavastuuta, läheisen sairastuminen ja hoivan tarve voivat lisätä hoivaroolissa olevan henkilön todennäköisyyttä jäädä ennenaikaisesti pois työstä.

– Koska naiset ovat hoivarooleissa miehiä todennäköisemmin, naisten työelämästä syrjäytymisen riski kasvaa. Myös paluu työhön hoivavelvoitteiden päättyessä voi olla vaikeaa.

Vain harva saa tukea

Harva omaa vanhempaansa hoitavista saa omaishoidon tukea. Tuen saantiin liittyy vaatimus riittävän intensiivisestä hoidosta, eikä työssäkäynnin ohella hoidettava vanhus välttämättä täytä kriteeriä.

– Yleisluontoinen omaishoidon tuen kirjaus on johtanut kirjavaan käytäntöön eri kunnissa. Se, mikä joillakin paikkakunnilla on riittävän intensiivinen ja tukeen oikeuttava hoitosuhde, ei sitä joka paikassa ole.

Mutta eikö tämä aiheuta selvää epätasa-arvoa?

– Kyllä. Voi olla myös niin, että vaikka kunnan tukikriteerit täyttyisivät niin määrärahoja ei välttämättä enää olekaan ja lopputulos lopulta tästä syystä nolla.

Jotkut omaishoitajat kokivat, että he eivät saaneet viranomaisilta ystävällistä kohtelua, ja että saadakseen apua heidän on ”pitänyt taistella” läheisensä eteen.

– Kaikki eivät jaksa tai kykene vaatimaan mitään, vaan hoitavat omaistaan ja yrittävät vain selvitä päivästä toiseen.

– Lopulta hyvin monilla toimilla voidaan edistää työssäkäyvien läheisiään hoivaavien jaksamista. Hyvä esimerkki on muistisairaiden päivätoiminta. Se helpottaa omaishoitajien työssäkäyntiä.

Lisätietoja: ”Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen” (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12) toim. Kaisa Kauppinen ja Mia Silfver-Kuhalampi

www.omaishoitajat.fi

LUE MYÖS:

Työn ja hoivan voi yhdistää

Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea

Työ on omaishoitajalle henkireikä

Teksti ja kuva: Eeva Vänskä

 
Kerro kaverille
 
1/2016
1/2016
 
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
1/2016
1/2016
Määräaikaisten asema heikkenemässä?
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
1/2016
1/2016
Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän pelisääntöihin
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
1/2016
1/2016
Korkeakouluista tuhansia työntekijöitä ulos
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
1/2016
1/2016
Hämmennys valtasi Helsingin yliopiston
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
1/2016
1/2016
Tulevaisuuden kunta avaa uusia mahdollisuuksia
Vuosisadan hallintouudistus
Vuosisadan hallintouudistus
1/2016
1/2016
Vuosisadan hallintouudistus
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
1/2016
1/2016
Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään
Miksi ammattiliitto?
Miksi ammattiliitto?
1/2016
1/2016
Miksi ammattiliitto?
Asiantuntijat someen!
Asiantuntijat someen!
1/2016
1/2016
Asiantuntijat someen!
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työn ja hoivan voi yhdistää
1/2016
1/2016
Työn ja hoivan voi yhdistää
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Työ on omaishoitajalle henkireikä
1/2016
1/2016
Työ on omaishoitajalle henkireikä
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
1/2016
1/2016
Liukuva työaika helpottaa omaishoitajan arkea
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
1/2016
1/2016
Tukiverkkoja kehitettävä muillekin kuin palkkatyötä tekeville
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
1/2016
1/2016
Norpan suojelutyö tuottaa tulosta
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Sivutoiminen yrittäjyys - lisäansiota vai mielekästä tekemistä?
Hyvien harjoitteluiden vuosi
Hyvien harjoitteluiden vuosi
1/2016
1/2016
Hyvien harjoitteluiden vuosi

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi