26.05.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2016

Kilpailukykysopimuksen kohtalo yhä avoinna

Toukokuun puolivälissä alakohtaiset neuvottelut etenivät nihkeästi. Sekä paikallinen sopiminen että hallituksen työttömyysturvaa koskevat esitykset hämmensivät tilannetta.

Kilpailukykysopimuksen pääkohdat

  • Voimassa olevien työehtosopimusten sopimuskausia jatketaan 12 kuukaudella palkkoja korottamatta.
  • Työaikaa pidennetään palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa.
  • Julkisella sektorilla lomarahoja leikataan 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017–2019.
  • Työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousee portaittain 1,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 mennessä.
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee portaittain 0,85 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 mennessä.
  • Työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat paikallisen sopimisen edistämisestä sopimusaloittain.
 

Helmikuun lopussa työmarkkinakeskusjärjestöt saivat aikaan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta (kiky). Sen soveltamisesta alkoivat alakohtaiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut, joille on annettu aikaa toukokuun loppuun.

Soveltamisneuvotteluissa tulisi sopia, miten kikysopimuksessa linjattu 24 tunnin työajan pidennys käytännössä toteutetaan eri aloilla ja miten paikallista sopimista edistetään sopimusaloittain.

Tätä kirjoitettaessa elettiin pattitilannetta, jossa mikään sopimusala ei ollut innokas ottamaan päänavaajan roolia. Mikäli sopimusta ei synny, työehtoneuvotteluihin käydään syksyllä puhtaalta ja arvioiden mukaan varsin ”lakkoherkältä” pöydältä.

Sopimus korvaisi pakkolait

Kikysopimuksen tarkoituksena on parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä ja sen kautta lisätä uusien työpaikkojen määrää. Sopimus heikentää selkeästi palkansaajan asemaa. Siksi maan hallitus on luvannut tulla vastaan eri tavoin, jos sopimukseen päästäisiin.

Ensinnäkin kilpailukykysopimus korvaisi hallituksen pahamaineisen pakkolakipaketin. Mukana paketissa oli muun muassa julkisen sektorin lomaleikkauksia, arkipyhien muuttamista työpäiviksi, sairausloman ensimmäisen päivän muuttaminen palkattomaksi sekä ilta- ja pyhälisien leikkauksia.

Sekä työmarkkinajärjestöt, ekonomistit että työlainsäädännön asiantuntijat arvostelivat laajasti pakottavaa lainsäädäntöä eivätkä uskoneet niiden tuottavan tulosta. Helsingissä järjestettiin historiallinen palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen mielenilmaus pakkolakeja vastaan syyskuun puolivälissä 18.9.2015. Mielenilmaukseen osallistui noin 30 000 ihmistä. Myös Akavan Erityisalat oli mukana.

Hallitus on myös luvannut tehdä palkansaajien ostovoimaa tukevia veroratkaisuja ja perua 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset, jos sopimukseen päästään. Hallitus ei myöskään toteuttaisi paikallista sopimista koskevia lainsäädäntömuutoksia muutoin kuin kilpailukykysopimuksessa sovitulla tavalla, ja muutokset valmisteltaisiin tällöin kolmikantaisesti.

Akavan Erityisalat on korostanut, että heikennyksistä huolimatta kilpailukykysopimus hallituksen vastaantulojen kera olisi jäsenten kannalta paras ratkaisu, mikäli kikyn tulkinnoista päästään kohtuulliseen sopuun. Aivan keskeistä on, että pakkolakipaketilta vältyttäisiin. Useita hiertäviä kysymyksiä Neuvottelutilannetta on tänä keväänä hämmentänyt erityisesti paikallista sopimista koskeva kiista siitä, kuka edustaa henkilöstöä.

Paikallinen sopiminen on määrä ulottaa niihin järjestäytymättömiin yrityksiin, joissa yleissitovuuden nojalla noudatetaan työehtosopimusta. Työehtosopimusten mukaan henkilöstöä edustaa luottamusmies, jonka tulee palkansaajapuolen mukaan olla henkilöstön edustajana myös paikallisessa sopimisessa. Suomen Yrittäjät vastustaa tulkintaa ja on sitä mieltä, ettei järjestäytymättömien yritysten tarvitsisi tässä asiassa noudattaa työehtosopimusta. Neuvotteluilmapiiriä eivät ole parantaneet myöskään hallituksen työttömyysturvaa koskevat ideat. Etenkin esitys ns. työnäytteestä ja työn vastaanottovelvollisuuden kohtuuton tiukentaminen ovat herättäneet ärtymystä. Myös Akavan Erityisalat kritisoi huhtikuussa työnäytekaavailuja.

Toteutuuko sopimus?

Hiertäviä kysymyksiä on niin paljon, että kikyn toukokuun takarajasta joudutaan todennäköisesti tinkimään, ja jännittäviä aikoja eletään kesäkuussa. Kilpailukykysopimus toteutuu, jos se on riittävän kattava eli mahdollisimman moni virka- ja työehtosopimus on sen mukainen. Edellytyksenä on luonnollisesti, että hallitus hoitaa pakkolakeja, veronkevennyksiä, lisäleikkausten perumista ja paikallista sopimista koskevan osuutensa.

”Kikyä” leivotaan eri tasoilla

YTN henkilöstöedustajat

 

Järjestöalan toimijat koolla. Edessä (vas.) Juhani Turunen (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta), Matti Tujula (Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta), Olga Haapa-aho (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta), Tuulikki Grönholm (Turun yliopiston ylioppilaskunta) ja Tapio Heiskari (Suomen Ylioppilaskuntien Liitto). Takarivissa Saara Aikio (Akavan Erityisalat), Petri Toiviainen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut), Antti Hallia (SAMOK), Monika Antikainen (Åbo Akademis Studentkår), Johanna Pietiläinen, Henna Palonen ja Tiina Metso (kaikki kolme Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta).

 

Kilpailukykysopimukseen liittyy paljon erilaista taustatyötä, jota tehdään liitoissa sekä toimijoiden että työpaikkojen henkilöstöedustajien kanssa.

– Esimerkiksi järjestöalalla on neljä YTN:n neuvottelemaa työehtosopimusta ja myös näiden osalta tulee neuvottelut käydä määräaikaan mennessä, kertoo YTN Järjestöalan vastuullinen asiamies Saara Aikio Akavan Erityisaloista.

YTN Järjestöalan työehtosopimusten henkilöstöedustajat olivat koolla 15.4. neuvottelupäivässä. Päivän aikana keskusteltiin laajasti työmarkkinatilanteesta ja hiottiin omat tavoitteet neuvottelupöytään. Keskustelu oli vilkasta ja asiantuntevaa.

– Tällaiset tapaamiset koettiin hyödyllisiksi monestakin näkökulmasta. Yhdessä tekeminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen on ammattiliiton tehtävä, jonka avulla saadaan aikaan parhaita tuloksia, Aikio sanoo.

YTN ja JUKO – omat neuvottelijamme

Akavan Erityisalojen jäsenkunnan työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelevat pääsääntöisesti akavalaiset neuvottelujärjestöt. Yksityisellä puolella neuvottelija on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla sekä yliopistoissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joiden eri toimielimissä Akavan Erityisalojenkin henkilöstö tekee työtään.

Akavan Erityisaloilla on myös omissa nimissään joitakin työehtosopimuksia, kuten yksityisen museoalan yleissitova sopimus.

Seuraa ”kikyn” etenemistä Akavan Erityisalojen, JUKOn ja YTN:n verkkosivuilla ja twitterissä.

 

Teksti: Anna Joutsenniemi ja www.juko.fi

Kuva: Markku Ojala

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
2/2016
2/2016
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
2/2016
2/2016
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
2/2016
2/2016
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
Nähdään SuomiAreenalla!
Nähdään SuomiAreenalla!
2/2016
2/2016
Nähdään SuomiAreenalla!
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
2/2016
2/2016
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
Silppua koko työura
Silppua koko työura
2/2016
2/2016
Silppua koko työura
Onnellinen nollasopimuslainen
Onnellinen nollasopimuslainen
2/2016
2/2016
Onnellinen nollasopimuslainen
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
2/2016
2/2016
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
Virkamies kuin unelma?
Virkamies kuin unelma?
2/2016
2/2016
Virkamies kuin unelma?
Neuro nousuun!
Neuro nousuun!
2/2016
2/2016
Neuro nousuun!
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
2/2016
2/2016
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
2/2016
2/2016
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
Tulevaisuuden työn 6 trendiä
Tulevaisuuden työn 6 trendiä
2/2016
2/2016
Tulevaisuuden työn 6 trendiä
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
2/2016
2/2016
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
2/2016
2/2016
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
2/2016
2/2016
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
 
2/2016
2/2016
Vakuutusturvaa matkalle
Vakuutusturvaa matkalle
2/2016
2/2016
Vakuutusturvaa matkalle
Jos jäät työttömäksi, toimi näin
Jos jäät työttömäksi, toimi näin
2/2016
2/2016
Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi