26.05.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2016

Tulevaisuuden työn 6 trendiä

Tulevaisuuden työn 6 trendiä

Tulevaisuuden työ on nykyistä itseohjautuvampaa. Paikka ei ole enää tärkeä ja työyhteisötkin
menevät uusiksi. Työn merkityksellisyys nousee yhä tärkeämmäksi motivaattoriksi.

Millaista on tulevaisuuden työ julkisissa palveluissa? Tekesin asiantuntija Tuomo Alasoini esitteli oman näkemyksensä uuden Kunteko-oppimisverkoston avauksessa toukokuussa. Työn muutosta ja työn uusia muotoja tutkinut Alasoini esitteli yleisesti tulevaisuuden työtä koskevia trendejä, joiden arvioi pätevän myös julkisiin palveluihin.

Taustaksi Alasoini muistutti, että hyvinvointivaltion säilyttäminen edellyttää talouskasvua, jota saadaan tuottavuuden kasvattamisella. Tuottavuuskasvu taas perustuu uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Uuden teknologian hyödyntäminen on ensinnäkin prosessien sujuvoittamista ja automaation käyttöä. Se on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Seuraavana askeleena on uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa – Tulevaisuuden työ julkisissa palveluissaliiketoiminnassa, organisaatioissa ja sosiaalisesti.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakaskokemuksen hyödyntämistä, vuorovaikutteista palvelujen kehittämistä tai työpaikan hajautumista sähköiseksi organisaatioksi, Alasoini havainnollisti.

Kaikkia työtehtäviä ei voi kuitenkaan automatisoida, vaan yleensä vain yksittäisiä toimintoja. Automatisaatiota on erityisen vaikea hyödyntää tehtävissä, joihin sisältyy luovaa tai sosiaalista älykkyyttä. Tällaisen tietotyön sisältönä on tiedon vastaanottaminen, käsittely ja uuden tiedon tuottaminen.

Etenkin asiantuntija-ammateissa tulevaisuuden työ on yhä enemmän tietotyötä ja sen kehittäminen edellyttää digitalisaation hyödyntämistä.

– Organisaatioiden on pohdittava kuinka toisaalta hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia ja toisaalta hyödynnetään ihmisten osaamista.

Alasoini hahmotteli tulevaisuuden työn sellaiseksi, jota tehdään ”mobiilia digitaalitekniikkaa hyödyntäen entistä moninaisemmin, hajautetummin ja yksilöllisemmin tavoin vaihtelevasti erilaisissa paikoissa, erilaisina aikoina sekä osana erilaisia yhteisöjä ja verkostoja”. Tällaista olisi tulevaisuuden työ yhä useammin myös julkisissa palveluissa.

KunTeko

Liity mukaan oppimisverkostoon!

KunTeko käynnisti toukokuussa uuden Tulevaisuuden työ julkisissa palveluissa (TUJU) -oppimisverkoston. Oppimisverkostossa jaetaan ratkaisuja siitä, millaista työ on tulevaisuudessa ja miten omaa työtä voi uudistaa julkisissa palveluissa. Oppimisverkosto on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kuntatalolla Helsingissä järjestettiin oppimisverkoston avausseminaari tiistaina 10.5. Seminaarin seuraaminen onnistui myös suorana verkkolähetyksenä Kuntatv:n kautta.

Seminaarin tallenne ja aineistot löytyvät KunTekon-sivuilta ja oppimisverkostosta.

Seminaarin lisäksi oppimisverkostossa järjestetään erilaisiin teemoihin liittyviä keskustelutilaisuuksia ja webinaareja. Oppimisverkoston osallistujat voivat verkostoitua ja keskustella omassa verkkoympäristössä.

Liity mukaan oppimisverkostoon KunTeko-sivujen kautta.

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

www.kunteko.fi/palvelut/oppimisverkostot

 

Tuomo Alasoini: Uuden työn keskeisiä trendejä

 1. Merkityksellisyys
  Työn merkityksellisyydestä tulee tärkeämpi onnistuneentyösuorituksen edellytys sekä hyvinvoinnin lähde tieto- ja palveluvaltaistuvassa työssä.
  Kehityshaaste: Miten tehdä työstä tekijälleen merkityksellistä ja mielekästä.

 2. Jatkuva oppiminen
  Oppiminen muuttuu ubiikiksi. Työn ja muun elämän väliset ajalliset ja fyysiset rajat hälvenevät. Sama koskee oppimista. Tietovaltaistunut ajattelutyö on jatkuvaa oppimista.
  Kehityshaaste: Miten tehdä työstä ja työympäristöstä sellaista, että se tukee mahdollisimman hyvin tekijänsä oppimista.

 3. Itseohjautuvuus
  Työroolit ajatellaan uusiksi. Perinteinen ohjaava esimiestyö korvautuu valmennuksella sekä työntekijöiden, tiimien ja verkostojen jaetulla johtajuudella ja itseohjautuvuudella.
  Kehityshaaste: Miten jakaa johtajuutta ja tukea itseohjautuvuutta.

 4. Teknososiaalisuus
  Ihmisen ja teknologian ominaisuuksien toisiaan täydentävyydestä tulee tärkeämpi prosessien suunnittelun periaate ja ”seurustelusta” älykkään koneen kanssa osa työtä.
  Kehityshaaste: Miten edistää työntekijöiden kykyä luovaan ja sosiaaliseen älykkyyteen sekä uudenlaiseen ”teknososialisuuteen”.

 5. Yksilöllistyminen
  Työn subjektivoituminen johtaa yksilöllisempiin ratkaisuihin työnteon tavoissa ja ehdoissa, jotta ihminen voisi hallita elämäänsä ja työn kuormitusta sekä pitää yllä työn imua.
  Kehityshaaste: Miten yksilöllisillä työnteon tapoja ja ehtoja koskevilla ratkaisuilla voisi samanaikaisesti edistää toiminnan tuloksellisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia.

 6. Uustyöyhteisöt
  Työnteon tapojen lisääntyvä hajautuneisuus koskien paikkoja, aikoja ja yhteisöllisiä muotoja murentaa perinteisiä työyhteisöjä, mutta synnyttää kirjavan joukon uusyhteisöjä.
  Kehityshaaste: Miten tunnistaa uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja, edistää niiden kehittymistä ja hyödyntää niitä systemaattisesti.

Teksti: Jaakko Korpisaari
Kuva: iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
2/2016
2/2016
Pääkirjoitus: Haluammeko halpamaaksi?
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
2/2016
2/2016
Puheenjohtajalta: Tyypillinen työsuhde – onko sitä?
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
2/2016
2/2016
Itsensätyöllistäjille edunvalvontajärjestö
Kilpailukykysopimuksen kohtalo yhä avoinna
Kilpailukykysopimuksen kohtalo yhä avoinna
2/2016
2/2016
Kilpailukykysopimuksen kohtalo yhä avoinna
Nähdään SuomiAreenalla!
Nähdään SuomiAreenalla!
2/2016
2/2016
Nähdään SuomiAreenalla!
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
2/2016
2/2016
Reilut pelisäännöt nollasopimuksille
Silppua koko työura
Silppua koko työura
2/2016
2/2016
Silppua koko työura
Onnellinen nollasopimuslainen
Onnellinen nollasopimuslainen
2/2016
2/2016
Onnellinen nollasopimuslainen
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
2/2016
2/2016
Valtion jäsenpäivä luotasi tulevaa
Virkamies kuin unelma?
Virkamies kuin unelma?
2/2016
2/2016
Virkamies kuin unelma?
Neuro nousuun!
Neuro nousuun!
2/2016
2/2016
Neuro nousuun!
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
2/2016
2/2016
Akava Asiaa: Uuden opettelussa auttaa uteliaisuus
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
2/2016
2/2016
Monialaisuus tekee koulutuspolitiikasta haastavaa
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
2/2016
2/2016
Aamukorvassa ihminen on läsnä ihmiselle
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
2/2016
2/2016
Kunnollinen perehdytys työhön on kaikkien etu
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
2/2016
2/2016
Opiskelijat sisällä ammattiyhdistysliikkeessä
 
2/2016
2/2016
Vakuutusturvaa matkalle
Vakuutusturvaa matkalle
2/2016
2/2016
Vakuutusturvaa matkalle
Jos jäät työttömäksi, toimi näin
Jos jäät työttömäksi, toimi näin
2/2016
2/2016
Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi