22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Akavan Erityisalat:

Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava

Valtiovarainministeriön esitys valtion vuoden 2017 budjetiksi tarjoaa niukkuutta Akavan Erityisalojen monille jäsenryhmille. Karkein korjattava asia on korkeakouluihin kohdistuva lisäleikkaus, jolla rikotaan kilpailukykysopimusta. Työllisyyttä edistävien toimien on oltava työtöntä kannustavia, korostavat Akavan Erityisalat ja jäsenyhdistykset budjettikannanotoissaan.

Työttömälle kannustustaTyöttömälle kannustusta, ei nöyryytystä

Akavan Erityisalat odottaa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantaryhmässä valmisteltavalta työllisyyspaketilta toimenpiteitä, jotka kannustavat aktiivisuuteen ja mm. kouluttautumaan työttömyysaikana. Myös yliopisto-opintojen on oltava mahdollisia työttömyyskorvausta menettämättä, mikäli työnhakija on samaan aikaan työmarkkinoiden käytettävissä.

Työttömiin kohdistuvien toimenpiteiden tulee olla arvostavia. Moitimme esimerkiksi hallituksen kaavailemaa tarkistusmenettelyä, jossa kolmen kuukauden välein työttömän tilanne tarkistettaisiin työvoimaviranomaisten haastattelussa. Jos työttömän aktiivisuutta ei katsottaisi riittäväksi, hänen työttömyyskorvaustaan alennettaisiin 3 prosenttia. Koemme menettelyn nöyryyttävän työtöntä. Työttömyyskorvausten jatkuvan alentamisen seurauksena olisi työttömän taloudellisen tilanteen vaikeutuminen ja toisaalta muiden sosiaaliturvamenojen kasvu. Menettely luo myös lisää byrokratiaa ja työpaineita jo nyt ylikuormittuneille työvoimaviranomaisille.

Kiky hävittää työpaikkoja

Työttömyys on lisääntynyt jäsenistössämme jo tehtyjen, mm. korkeakoulusäästöjen myötä. Myös juuri työllisyyden parantamiseksi solmitun kilpailukykysopimuksen vaikutukset ovat hävittämässä jäsenistömme työpaikkoja kunta- ja valtiosektorilta. Toimintamenomäärärahojen toistuva pienentäminen on johtanut erityisesti hallintotyön jatkuvaan ohentamiseen, mikä vaarantaa kansalaisten oikeutta hyviin ja laadukkaisiin hallintopalveluihin. Esimerkiksi valtionhallinnossa tämä vaarantaa jo perustehtävien hyvää hoitamista.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö ja työpajat tarvitsevat rahoituksensa

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nostaminen työllisyystoimeksi ja kolmikantaryhmään on hallitukselta hyvä päätös. Ristiriitaista on, että samaan aikaan valtiovarainministeriö esittää 4,6 miljoonan leikkausta etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitukseen. Nuorisotyötä ei voi tehdä ilman rahoitusta.

Esitämme että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnalle ohjataan vuoden 2017 budjettiin riittävä määrärahaa ja valtionvarainministeriön esityksen 4,6 miljoonan euron leikkaus perutaan. Hallitus perui budjettiesityksessään valtionvarainministeriön esittämät etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa koskevat leikkaukset.

Syrjäytyneitä nuoria ei ole helppo saada kiinni työelämään. Suuntaamalla rahoitusta oikea-aikaiseen tukeen työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kautta, saadaan varmasti tuloksia aikaan.

Etsivälle nuorisotyölle on osoitettava oma täysi rahoituksensa, joka ei saa olla pois ennaltaehkäisyyn painottuvan perusnuorisotyön rahoituksesta.

Koulutuksesta ei tule leikata eurokaan

Koulutuksesta ei tule leikata enää euroakaan

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa yliopistojen rahoituksesta uhataan leikata 13,9 ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa. Perusteena on kilpailukykysopimuksen mukainen työnantajamaksujen vähentyminen. Esitys on kilpailukykysopimuksen vastainen, sillä sopimuksen mukaan säästöt koskevat vain julkista sektoria. Säästöt ovat julkisen sektorin henkilöstölle todella kipeä leikkaus, mutta korkeakoulutus on sopimuksessa rajattu niiden ulkopuolelle. Leikkaukset vähentäisivät entisestään korkeakoulujen toimintaedellytyksiä.

Vapaalle sivistystyölle on varattu budjettiehdotuksessa 144,8 miljoonaa euroa, eli noin 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Talousarvioesitys leikkaa vapaan sivistystyön rahoitusta 8,3 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen osuus on lähes kolme ja puoli miljoonaa euroa. Myös vapaa sivistystyö luetaan budjettiesityksessä julkisiin toimijoihin, vaikka kilpailukykysopimuksen ei pitänyt koskea yksityisiä koulutuksen järjestäjiä. Lisäleikkausten toteutuessa joudutaan supistamaan opetusta, nostamaan kurssihintoja ja lomauttamaan työntekijöitä.

Vaadimme, että hallitus pitää lupauksensa, eikä enää esitä uusia lisäleikkauksia koulutukseen tällä hallituskaudella.

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistuksen valmistelu resursoitava kunnolla

Suunnitellun sote- ja aluehallintouudistuksen tehokas läpivieminen paikallistasolla edellyttää riittävää ja asiantuntevaa koordinaatiota. Muutoksen johtamisen ja valmistelutyön resursointi on avainasemassa hallintouudistuksessa. Tämä on huomioitava jo vuoden 2017 budjetissa.

Kunnille on kompensoitava verotulojen menetykset, jotka aiheutuvat kilpailukykysopimuksen tuomista leikkauksista.

Nuoria autettava

Nuoria autettava työuran alkuun reiluin ehdoin

Nuoriakaan ei tule palkata sellaisella ansiotasolla, mikä ei riitä elämiseen. Juuri heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat tuekseen kollektiivisesti sovittuja työ- ja palkkaehtoja – työehtosopimuksia, joiden rajoja ei tule alittaa. Nuorten työllistymistä tukeviin toimiin, kuten nuorisotakuuseen tulee panostaa. Nuorisotakuuta tulee kehittää palvelemaan myös korkeasti koulutettuja nuoria.

Kulttuurin merkitys

Kulttuurin merkitys ymmärrettävä laajasti

Akavan Erityisalat esittää, että museot otetaan osaksi kulttuurin saatavuuden kärkihanketta. Museoihin tulee investoida laajasti jatkuvien leikkausten sijaan. Guggenheimkeskustelu konkretisoi hyvin museoiden merkityksen elinkeinoelämälle, mutta näkökulmaa tulee laajentaa yksittäisestä hankkeesta: kulttuuripalvelut kaikkiaan ja museot tässä mukana luovat eri puolilla Suomea alueellista vetovoimaa ja ainutlaatuista sisältöä matkailulle. Resursoinnissa on otettava huomioon myös museoiden perustehtävä kulttuuriperinnön asiantuntevana tallentajana.

Digitalisaation edistäminenDigitalisaation edistäminen hyvä asia

Julkisen palvelutuotannon digitalisaatiossa esitetään kirjastojen entistä parempaa hyödyntämistä kansalaisten kouluttautumisessa. Tämä on kannatettava suuntaus. Kirjastojen mahdollisuuksia koulutusten järjestäjänä tulee tukea huolehtimalla kirjastojen riittävästä resursoinnista.

Budjettiesityksessä esitetään korkeakoulujen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen yhteensä 30 miljoonaa euroa hankerahoitusta. Tämä on merkittävä satsaus korkeakoulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen.

KehitysyhteistyöjärjestötKehitysyhteistyöjärjestöjen alasajo ei saa jatkua

Kansalaisjärjestöjen tukea leikattiin rajusti kuluvalta vuodelta, mikä johti miltei hallitsemattomaan irtisanomiskierteeseen ja työllisyyden sekä asiantuntijuuden heikkenemiseen järjestösektorilla. Järjestöjen tukea ei vuoden 2017 budjettiesityksessä ole korotettu, vaikka sinänsä kehitysyhteistyöhön osoitettiin jonkin verran lisärahoitusta. Valtion rahoitusta järjestöille on lisättävä, jotta ne pystyisivät työskentelemään pitkäjänteisesti. Nyt korostuu yritysten toiminta, mikä ei useinkaan auta kaikkein köyhimpiä maita.

Eduskunta hyväksyy budjetin joulukuussa

Akavan Erityisalat otti elo-syyskuun vaihteessa pidetyn budjettiriihen alla kantaa valtiovarainministeriön valtion 2017 budjettia koskevaan esitykseen. Hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi julkistetaan ennakkotiedon mukaan 15. syyskuuta, jonka jälkeen budjettiesitys siirtyy eduskuntakäsittelyyn. Eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa. Lisätalousarvio annetaan tarvittaessa.

Kiisteltyä työllistämispakettia valmistellaan kolmikantatyöryhmässä, joka sai työskentelyaikaa syykuun loppuun.

 

TEKSTI Anna Joutsenniemi

KUVAT iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
3/2016
3/2016
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
3/2016
3/2016
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
3/2016
3/2016
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
 
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Hierarkia minimissä Reaktorissa
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi