22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille
ja yrittäjille

Salla Luomanmäki

 

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki toimii keväällä perustetun Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n puheenjohtajana.

 

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestössä on nyt mukana 12 liittoa. Akavan Erityisalat on yksi näistä.

Uusi edunvalvontajärjestö perustettiin ennen kesää muuttuvan työelämän tarpeeseen ja tavoitteeseen tehdä yhdessä ja yhteisin resurssein enemmän. Järjestön toiminnan käynnistämisvaiheessa on konkretisoitu tavoitteita niin edunvalvonnan kuin tarvittavien palveluiden osalta.

Edunvalvontajärjestö kokoaa jäsenliittojensa ja niiden jäsenten tavoitteet ja intressit oman toimintansa alle. Se on jäsenliittojen toimintaa yhdistävä organisaatio. Yksittäisten jäsenten jäsenyydet eri liitoissa jatkuvat ennallaan.

Sosiaaliturvaa työnteon tueksi

Edunvalvontatavoitteissa agendalla on mm yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan parantaminen, kuten esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen toteuttaminen.

Jäseninä liitot

Henkilöjäsenet kuuluvat Akavan yrittäjien ja
itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestöön
oman akavalaisen jäsenliiton kautta eli
järjestössä ei ole ns. suorajäsenyyttä. Omat
yrittäjinä ja itsensätyöllistäjinä toimivat
jäsenemme ovat edunvalvontajärjestössä
mukana Akavan Erityisalojen kautta.

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n jäsenliitot (syyskuu 2016)

 • Agronomiliitto
 • Akavan Erityisalat
 • Akavan sairaanhoitajat ja TAJA
 • KTK Tekniikan asiantuntijat
 • Kuntoutusalan Asiantuntijat
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 • Suomen Psykologiliitto
 • Suomen Puheterapeuttiliitto
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto
 • Tieteentekijöiden liitto
 

Myös palkansaajan käsitteen päivittäminen on esillä. Työsuhteen määritelmää pitää laajentaa myös heihin, jotka työskentelevät työsuhteen omaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa. Itsenäisten toimeksiantosuhteissa työskentelevien määrää lisää myös erilaisilla palvelualustoilla työskentely ns. ”pilvityönantajille”. Näille pilvityöntekijöille on turvattava mahdollisuus esimerkiksi työterveyshuoltoon ja työttömyysturvaan.

Ammattiliittojen neuvottelutoiminta ja kilpailulainsäädäntö ovat itsensätyöllistäjien osalta ristiriidassa. Toimeksiantajastaan riippuvaisilla itsensätyöllistäjillä on vain rajalliset rajalliset mahdollisuudet neuvotella reilulla tavalla palkkioistaan, mutta kilpailulainsäädäntö rajaa liittojen mahdollisuutta auttaa. Lainsäädäntöä on uudistettava siten, että ammattiliitot voivat tukea itsensätyöllistäjäjäseniään suosituksin ja neuvottelutoiminnalla. On myös selvitettävä, missä kulkee raja ammattiliiton neuvottelutoiminnan ja kilpailulainsäädännön välillä.

Uusi järjestö pyrkii parantamaan ammatinharjoittajien ja yrittäjien etuja myös julkisten palvelujen rakenneuudistuksissa, joilla edistetään kansalaisen valinnanvapautta. Uudistusten tulee tuoda ehdoiltaan reiluja työtilaisuuksia myös monialaisille yrityksille ja etenkin terveydenhuoltoalalla yleisille yksin yrittäjille.

Uuden järjestön käynnistysvaiheessa on konkretisoitu myös itsensätyöllistäjien ja ammatinharjoittajien palvelutavoitteita. Liittojen yhteisresurssein voidaan järjestää koulutustilaisuuksia, tehdä infoaineistoja ja edunvalvonnan tueksi tutkimuksia.

Akavan Erityisalojen omat palvelut jatkuvat

Akavan Erityisalojen yrittäjänä ja itsensätyöllistäjinä toimivien jäsenten palvelut jatkuvat ennallaan. Samoin Akavan Erityisaloissa toimiva ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta jatkaa työtään. Uuden edunvalvontajärjestön kautta haetaan tätä työtä tukemaan laajempaa akavalaista verkostoa edistämään edunvalvontaa ja vaikuttamista sekä kehittämään yhteisiä palveluita.

TEKSTI Salla Luomanmäki
KUVA Ida Pimenoff

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
3/2016
3/2016
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
3/2016
3/2016
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
3/2016
3/2016
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
 
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Hierarkia minimissä Reaktorissa
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi