22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Case Reaktor

(Kuvan henkilöt eivät liity Reaktoriin.)

Hierarkia minimissä Reaktorissa

Ei kiinteitä tiimejä, esimiehiä ja tiiminvetäjiä. Mahdollisimman matala organisaatio tuo vapautta, mutta myös vastuuta.

Digitaalisia palveluja ja ohjelmistoja kehittävässä Reaktorissa asiantuntijatyö on organisoitu toisin kuin perinteisesti on tapana. Yrityksellä ei ole organisaatiokaaviota ja hierarkioita. Suurin osa työstä tehdään oman toimiston sijaan asiakkaan luona.

Tiimit ovat myös itse kokonaisvastuussa projektin onnistumisesta. Kun työ tehdään asiakkaan arjessa, saadaan myös koko ajan palautetta siitä, eteneekö työ oikeaan suuntaan.

Liisa Huusari

 

- Meillä ei ole tulospalkkioita, koska ne ohjaavat helposti oman edun tavoitteluun, kertoo Reaktorin henkilöstöjohtaja Liisa Huusari.

 

– Tiimit organisoivat itse työnsä ja päättävät, miten käsillä oleva työ kannattaa hoitaa. Tiimeissä ei myöskään ole projektipäälliköitä, eikä kukaan ole esimiesasemassa suhteessa muihin. Toki joku voi olla luontaisesti se, jota asiakas ensisijaisesti nykäisee tarvittaessa hihasta, mutta virallista hierarkiaa ei ole, Reaktorin henkilöstöjohtaja Liisa Huusari sanoo.

Reaktorin organisaatio on muutenkin äärimmäisen matala. Titteleitä, kiinteitä positioita on vain vähän.

– Täällä toimistolla on toki tarkoituksenmukaista, että tietyt tehtävät on jaettu. Minä työskentelen neljän hengen hr-tiimissä, lakimiehet hoitavat omia tehtäviään ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta asiakkaista vastaavat omia töitään. Hekään eivät kuitenkaan puutu asiakastyötä tekevien tiimien päivittäiseen työntekoon.

Reaktorissa johtajien tehtävänä on auttaa työntekijöitä tekemään parhaansa. Johtaminen on mahdollistamista.

Työhyvinvointi framilla

Kun selkeät roolit puuttuvat, toiminta pysyy ketteränä. Eri ihmiset ovat eri aikoina vahvimmillaan.

– Fiksattuja toimenkuvia ei ole, vaan toiminta organisoidaan aina senhetkisen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Varhaisen välittämisen malli on viety Reaktorissa pitkälle. Koska lähiesimiehiä ei ole, jokaisen työntekijän tehtäviin kuuluu huomata, jos kollega ei voi hyvin. Jos vähänkin epäilyttää, naapurilta on kysyttävä, onko hänellä kaikki kunnossa.

Tämä ei aina välttämättä suju automaattisesti. Valtaosalle suomalaisista on noloa huomauttaa kaverille edes siitä, jos etuhampaiden väliin on jäänyt ruokaa. Miten sitten ottaa puheeksi toisen henkilökohtaiset ongelmat?

– Työstämme tätä koko ajan ja järjestämme esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, jotta ihmiset tiedostavat uupumisen merkkejä. Olemme tarkkoja työhyvinvoinnista ja siitä, ettei kenellekään ala kertyä plussasaldoja. Joskus projekteissa on tilanteita, että joutuu tekemään normaalia pitempää päivää. Jos plussaa kertyy kroonisesti, meiltä hr:stä otetaan aika nopsasti yhteyttä. Pyrimme siihen, ettei kukaan ylikuormitu työstä.

Valtaa ja vastuuta

Liisa Huusari Yksityissektorin Inspiraatiopäivässä

Video: ”Flätti” hierarkia käytännössä - Case Reaktor

Katso klippi Akavan Erityisalojen yksityissektorin Inspiraatiopäivästä 23.4.2016

 

Mutta miten saada ihmiset pelaamaan aidosti yhteen ja kokemaan, että yhdessä toimimalla ja toisia auttaen ollaan vahvempia?

Kaikki lähtee rekrytoinnista. Se on Reaktorissa monipolvinen ja rima on asetettu korkealle. Yritykseen palkataan jo valmiiksi kovia nimiä tai sellaisia, joilla on potentiaalia kasvaa koviksi tekijöiksi. Tärkeintä on, että ihminen istuu talon kulttuuriin. Reaktor ei ole kaikkien huippuasiantuntijoidenkaan paikka.

– Eikä tarvitsekaan. Ihmiset ovat erilaisia. Osa kaipaa esimiestä, joka antaa ohjeita. Meillä on oltava tietynlainen tyyppi, että viihtyy. Talossa kaikilla on valtaa ja vastuuta. On oltava valmis auttamaan muita ja jakamaan tietoa. Meillä ei pärjää, jos ei ole sellainen, Liisa Huusari sanoo.

Yrityksessä myös tuetaan yhteisöllisyyttä kaikin mahdollisin keinoin.

– Pyrimme tapaamaan toisiamme kasvotusten mahdollisimman paljon, vaikka työskentelemmekin eri osoitteissa. Kannustamme myös esimerkiksi perustamaan harrastuskerhoja. Meillä ei myöskään ole tulospalkkioita, koska ne ohjaavat helposti oman edun tavoitteluun. Rahalliset kannusteemme tukevat yhteisen menestyksen tavoittelua.'

Luottamus työkaveriin

Matala organisaatio ja avoin, yhteisöllinen tapa tehdä töitä, on yhteistä monille Great Place to Work -tutkimuksessa menestyneille. Reaktorkin on niittänyt tutkimuksessa mainetta Euroopan tasolla asti. Soveltuisiko reaktorilainen tapa johtaa asiantuntijatyötä myös muille aloille?

– Ei ehkä sellaisenaan kopioituna. Uskon silti, että monenlaisissa yrityksessä voisi ottaa oppia meidän tavastamme organisoitua ja tehdä työtä, Liisa Huusari sanoo. Vuonna 2000 perustetussa Reaktorissa on nyt lähes 400 työntekijää. Yritys on laajentunut Suomesta Tokioon ja New Yorkiin ja kasvaa edelleen.

Kasvussa ja laajenemisessa on myös haasteensa. Omaleimainen, luova tapa tehdä töitä halutaan säilyttää, mutta etenkin kansainvälisessä kasvussa on otettava huomioon myös kohdemaan kulttuuri.

– Välillä olimme huolissamme siitä, mikä vaikutus sillä on, etteivät ihmiset välttämättä enää tunnekaan toisiaan yrityksen kasvaessa. Kuinka tiivis tiimityö sujuu tuntemattomien kanssa? Tuntuu, että huoli on osoittautunut turhaksi. Työntekijät luottavat siihen, että kun kollega on läpäissyt rekrytointiprosessimme, hän on lähtökohtaisesti hyvä tyyppi.

Huusari korostaa reaktorilaisten sitoutumista yritykseen. Työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. Kenties lähtijöitä on vähän siitäkin syystä, että tämäntyyppisessä työyhteisössä työskennelleen voi olla vaikea enää sopeutua perinteisemmällä tavalla toimivaan organisaatioon.

Jotkut ovat lähteneet Reaktorista perustaakseen esimerkiksi oman start-up-yrityksen.

– Monet lähtijöistä ovat tulleet takaisin ja olemme heistä äärimmäisen ylpeitä ja iloisia. Luottamuksesta työnantajaan kuvaa Reaktorissa viime vuonna toteutettu henkilöstöanti.

– Yleensä noin 30 prosenttia henkilöstöstä haluaa osallistua antiin, meillä luku oli yli 90, Liisa Huusari sanoo.

TEKSTI Leena Filpus
KUVA iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
3/2016
3/2016
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
3/2016
3/2016
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
3/2016
3/2016
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
3/2016
3/2016
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
 
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi