22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Salla LuomanmäkiJäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä

Selvitimme jäsenpalveluiden ja -etujen käyttöä sekä niiden arvostusta. Kärkeennousi tuttu lista: erityisen tärkeinä koettiin lakimiespalvelut, työttömyysasioihin liittyvä neuvonta, palkoista ja työehdoista sopiminen ja vakuutusedut. Arvostettuja olivat myös luottamusmiestoiminta työpaikoilla, liiton tarjoamat koulutukset ja Akavan Erityisalojen lakimiehen antama perintö- ja perheoikeudellinen neuvonta.

Jäsenpalvelut ja -edut ovat laaja kokonaisuus, josta osa tuotetaan myös Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksissä. Turvaa työelämän vaihtelevissa ja ennakoimattomissa tilanteissa on tarjolla. Jäsenetuja voi peilata myös suoran rahallisen hyödyn näkökulmasta ja jäsenmaksuille saa hyvän vastineen.

Palvelutyytyväisyyskyselyssä arvioitiin myös jäsenyyteen vaikuttavia tekijöitä. Positiivista on, että vahvalla sijalla arvostuksessa ovat työmarkkinaedunvalvonta eli työehtosopimuksiin vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta eli miten vaikutamme työelämään ja työlainsäädäntöön, koulutuspolitiikkaan ja mm. verotukseen jäsenistömme näkökulmasta. Ansiosidonnainen työttömyysturva oli arvostuksen kärjessä. Vastaajat kokivat myös, että suuren jäsenistön ansiosta ammattiliitto voi ajaa tehokkaammin jäsentensä etuja.

Jäsenyyteen vaikuttavat tekijät sekä turvaa ja hyötyä antavat jäsenpalvelut ja -edut ovat ammattiliiton tapa huolehtia inhimillisestä ja reilusta työelämästä. Tämä on yhä ajankohtaisempaa uudistuvassa työelämässä, jossa niin työnteon kuin toimeentulon muodot ovat muutoksessa.

Katso hyödyt euroina

www.akavanerityisalat.fi/jasenedut

 

Kielteinen suhtautuminen ammattiyhdistysliikettä kohtaan tuntuu olevan ajan ilmiö. Sen taustalta löytyy varmasti pitkään jatkunut huono taloudellinen tilanne, vaikeus tehdä rakennemuutoksia ja sitä myöten työnantajien koventuneet asenteet. Tämä ei edistä luottamuksen ilmapiiriä, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ovathan työnantajatkin järjestäytyneet, ei työntekijöiden järjestäytyminen siitä eroa.

Ammattiliiton toiminnan ydin on tuoda esiin jäsentensä ääni ja tarpeet ja huolehtia näin edelleenkin inhimillisestä ja reilusta työelämästä.

Salla Luomanmäki

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
3/2016
3/2016
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
3/2016
3/2016
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
3/2016
3/2016
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
 
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Hierarkia minimissä Reaktorissa
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi