22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Katja Veirto

Sosiaalivakuutuksen asiantuntija Katja Veirto Akavasta iloitsee, että yhdistelmävakuutus on otettu myönteisesti vastaan.

Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille

Akavan ehdotus yhdistelmävakuutuksesta laittaa palkkatulot, keikkakorvaukset ja yrittäjätulon samalle viivalle. Tavoitteena on, ettei kukaan jättäisi työllistämättä itseään työttömyysturvan menettämisen pelossa.

Työttömyysturvan puolella suurin ongelma on se, että työntekijä voi olla joko palkansaaja tai yrittäjä.

 

Osa-aikatyö, määräaikainen pesti, nollasopimus, satunnainen toimeksianto, oman yrityksen kautta laskutettavat työt. Yhä useampi saa toimeentulonsa muulla tavoin kuin pelkästään vakituisesta, kokoaikaisesta palkkatyöstä.

Osalle yrittäjämäinen työnteko ja itsensätyöllistäminen on toivottu vaihtoehto. Moni joutuu tilanteeseen tahtomattaan, kun palkkatöitä ei yksinkertaisesti ole tai niillä ei tule toimeen.

Työtä tehdään yhä enemmän yrittäjästatuksella. Yksinyrittäjiä on työikäisistä noin 160 000. Heidän määränsä on noussut 15 viime vuoden aikana 50 000 henkilöllä. Korkeakoulutettuja yksinyrittäjistä on lähes 60 000. Heistä noin 25 000 yhdistelee eri työllistymisen tapoja.

Työelämän murros on muuttanut työsuhteita pysyvästi. Työttömyysturvalainsäädäntö ei ole kehittynyt samassa tahdissa.

– Tämä on tiedostettu jo 1990-luvun lamasta lähtien. Vuokratyösuhteiden, osa-aikaisuuden ja määräaikaisuuden paikka on vakiintunut kokoaikaisten, toistaiseksi voimassaolevien työsuhteiden rinnalla. Uusin vaihe työelämän murroksessa on yrittäjyyden ja palkkatyöläisyyden rinnakkaisuus, sosiaalivakuutuksen asiantuntija Katja Veirto Akavasta sanoo.

Pienten tulojen ongelma

On huomattavasti parempi, että ihminen tekee töitä edes keikkaluonteisesti kuin on kokoaikainen työtön.

 

Muu sosiaaliturva taipuu Veirton mukaan jossain määrin uusiin työsuhteiden muotoihin. Työttömyysturvan puolella suurin ongelma on se, että työntekijä voi olla joko palkansaaja tai yrittäjä.

– Tulot voi vakuuttaa vain toisesta lähteestä, ei molemmista yhtä aikaa. Se on ongelma, johon aloimme Akavassa miettiä ratkaisua viime syksynä ja kehitimme tänä keväänä esittämämme yhdistelmävakuutuksen. Se on vapaaehtoinen lisävakuutus yrittäjä- ja toimeksiantotyön osuudelle palkansaajatyön lisäksi, Veirto sanoo.

Yhdistelmävakuutus on ratkaisu myös tilanteessa, jossa tulot jäävät pieniksi yhtä lailla palkkatöissä ja yrittäjänä. Jos ansiot koostuvat vähän palkkatöistä ja vähän yrittäjätulosta, nykymallin mukaan työttömyysturvaa ei välttämättä kerry kummastakaan. Tällä hetkellä palkkatyössä on ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttavan työssäoloehdon alarajana 18 viikkotuntia. Yrittäjätulon puolella on vastaavasti euromääräinen 12 420 euron vuosituloraja.

Akavan esityksessä näistä luovuttaisiin.

Mikä yhdistelmävakuutus?

Yhdistelmävakuutus on esitys vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta niille, joiden ansiot koostuvat palkkatyöstä sekä toimeksiannoista ja yritystoiminnasta. Vakuutus parantaisi eri tyyppisistä lähteistä elantonsa ansaitsevan työttömyysturvaa.

  • Tuloistaan voi maksaa työttömyysvakuutusmaksua joko palkansaaja- tai yrittäjätulojen perusteella, ei molempien. Monen elanto kertyy tänä päivänä kuitenkin samanaikaisesti palkkatöistä, toimeksiannoista ja yritystoiminnasta.
  • Tarvetta yhdistelmävakuutuksen kaltaiselle vakuutukselle on etenkin silloin, kun palkkatöitä on vähän tai niistä saatavat ansiot pienet. Moni täydentää elantoaan tekemällä samanaikaisesti toimeksiantoja ja yrittäjätyötä, mutta lisäansiot eivät kuitenkaan kerrytä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
  • Palkkatyö ja yrittäjätyö voivat olla myös niin pienimuotoisia, ettei työttömyysturvan työssäoloehdot täyty. Työssäoloehdon alarajat ovat palkansaajilla 18 tuntia viikossa ja yrittäjätulossa 12 420 euroa vuodessa.
  • Näihin ongelmiin yhdistelmävakuutus tarjoaa ratkaisun. Vapaaehtoisella, palkansaajakassaan maksettavalla yhdistelmävakuutusmaksulla voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta samanaikaisesti palkansaaja- ja toimeksiantotyöstä. Lisäksi yrittäjätulon euromääräinen työssäoloehto poistuisi.
  • Yhdistelmävakuutus ei ole vielä käytössä. Se on Akavan laatima ehdotus, jonka pohjalta laaditaan esitys itsensätyöllistäjien työttömyysturvan parantamiseksi. Selvitystyötä tekevät työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindströmin nimittäminä Akavan Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien Harri Hellstén. He luovuttavat esityksensä joulukuun puoliväliin mennessä.
 

– Yhdistelmävakuutuksessa vähäisemmätkin palkkatyön viikkotunnit voidaan yhdistää pienempiin yrittäjätuloihin ja työttömyysturva muodostuisi niiden yhdistelmästä.

Rahaa Akavan yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseen ei Veirton mukaan tarvita enempää kuin nykymallissakaan. Rahoitusperiaatteet eivät muuttuisi.

Palkansaajaosuuden rahoitus koostuisi työntekijän maksamasta työttömyyskassan jäsenmaksusta, valtion peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta sekä työttömyysvakuutusmaksusta.

Yritysosuuteen jäsenmaksutuloilla katettava ansio-osuus koottaisiin vastaavasti valtion peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta ja työntekijän maksamasta vakuutusmaksusta.

Mieluummin töitä kuin työttömyyttä

Akava ei ole pohdinnoissaan yksin. Työelämän murros on raju ja koskettaa koko yhteiskuntaa. Itsensätyöllistäjien ja yrittäjien sosiaali- ja työttömyysturvaan halutaan parannuksia ja selkeyttä puoluekannasta riippumatta. Huolensa ovat esittäneet myös eri alojen ammattiliitot ja työttömyyskassatkin. Myös ensi vuoden alusta pilotoitavasta perustulokokeilusta toivotaan osaratkaisua ongelmaan.

Pelisääntöihin kaivataan myös selkeyttä. Esimerkiksi työttömyysturvalakia ei aina tulkita samalla tavoin eri puolilla maata.

– Tilanne on yhteiskunnan ja yksilön kannalta kestämätön, jos itsensätyöllistäjä ei esimerkiksi uskalla ottaa keikkatyötä vastaan pelätessään joutuvansa työttömyysturvalain ulkopuolelle. Itsensä pitää voida työllistää mahdollisimman joustavasti. On huomattavasti parempi, että ihminen tekee töitä edes keikkaluonteisesti kuin on kokoaikainen työtön. Yhdistelmävakuutus kannustaa myös tähän, Veirto sanoo.

Itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa on pohdittu aiemminkin erilaisissa työryhmissä, mutta asiaa on pidetty hankalana.

– Ongelma ei niinkään ole sosiaaliturvalainsäädännössä vaan työlainsäädännössä. Sosiaaliturva on alisteinen työlainsäädännölle. Se, mitä siellä sanotaan yrittäjän ja työntekijän asemasta, heijastuu sosiaaliturvaan. Työlainsäädännön muuttaminen on Suomessa perinteisesti hankalaa. Sen vuoksi yhdistelmävakuutuksessa muutokset toteutettaisiin nimenomaan sosiaaliturvalainsäädännössä.

Kättä pitempää kehitystyön tueksi

Akavan ehdotus on saanut pääsääntöisesti myönteistä palautetta. Erityistä kiitosta on saanut esityksen konkreettisuus.

– Tälle on selvä tilaus. Työttömyyskassatkin ovat suhtautuneet yhdistelmävakuutukseen tai sitä vastaaviin uudistuksiin myönteisesti. Kassakentän avoin suhtautuminen on merkittävää. Se auttaa huomattavasti muutosten toimeenpanossa, Veirto sanoo.

Veirto korostaa, ettei yhdistelmävakuutus ole lopullinen malli. Se on työkalu, jonka pohjalta asiaa voi alkaa kehittää eteenpäin.

– Akavalle ei ole kynnyskysymys, että juuri meidän mallimme valittaisiin. Tärkeintä on löytää toimiva ratkaisu kaikkien tunnustamaan ongelmaan.

Työhön onkin jo tartuttu. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) on nimittänyt Akavan työelämäasioiden johtajan Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin etsimään keinoja, miten parantaa itsensä työllistäjien työttömyysturvaa ja työttömyysvakuutusjärjestelmää. Löfgrenin ja Hellsténin esityksen on määrä olla valmis joulukuun puolivälissä.

– Jos poliittisilla päättäjillä on oikeasti tahtoa ja kykyä ratkaista itsensätyöllistäjien ongelmia, lakimuutokset saataisiin unelmatapauksessa voimaan jo vuonna 2018. Uskon, että ennen vuotta 2020 muutokset ovat viimeistään totta, Katja Veirto sanoo.

TEKSTI Leena Filpus
KUVA Susa Junnola

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
3/2016
3/2016
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
3/2016
3/2016
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
3/2016
3/2016
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
 
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Hierarkia minimissä Reaktorissa
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi