08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2016

Erotu osaamisella

Työpaikkakohtaisesti räätälöity CV tuo osaamisen esiin perinteistä ansioluetteloa paremmin. Tänä päivänä hakupapereissa panostetaan myös visuaalisuuteen.

Kun työpaikkaan on satojakin hakijoita, huolella ja haettavaa työpaikkaa varten räätälöity ansioluettelo ja työhakemus korostuvat.

Amalia Ojanen

 

– Osaamista korostavalla
CV:llä oma osaaminen ja ammattitaito saadaan tuotua paremmin esille, kertoo Akavan Erityisalojen opiskelija- ja nuorisoasiamies Amalia Ojanen.

 

Usein ansioluettelo saattaa olla ainoa asiakirja, joka silmäillään jokaisesta työnhakijasta. Vasta jos CV kiinnittää huomiota, otetaan esiin myös työhakemus. Se puolestaan vahvistaa mielikuvaa, joka on jo syntynyt CV:n perusteella.

Jos työnantaja käyttää verkon hakulomakepohjaa, saatetaan kuitenkin tehdä juuri päinvastoin: Vasta jos hakulomake kiinnittää työnantajan huomion, katsotaan myös CV ja itse työhakemus. Työnhakupaperit kannattaakin täyttää huolella.

Oma osaaminen ja ammattitaito on osattava tuoda esiin. Osaamista korostavalla CV:llä se onnistuu usein paremmin kuin perinteisellä ansioluettelolla.

– Yhtenä erona perinteiseen kronologiseen ansioluetteloon osaamista korostavassa CV:ssä kirjoitetaan aivan alkuun kappaleen mittainen hissipuhe. Se kertoo hakijan ydinosaamisen juuri tätä tehtävää silmällä pitäen, Akavan Erityisalojen opiskelija- ja nuorisoasiamies Amalia Ojanen sanoo.

Aiemmista työpaikoistakaan ei riitä pelkkä yrityksen nimi ja titteli. Työtehtävät on kirjattava auki.

– Saman tittelin alla on hyvin erilaisia työtehtäviä. Siksi on tärkeä kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä työ on oikeasti pitänyt sisällään. Ei kannata myöskään olettaa, että työnantaja tai haastattelija olisi juuri sinun alasi asiantuntija, Krista Ahlroth henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys StaffPointista jatkaa.

Osaamislistauksella alkuun

Krista Ahlroth

 

– Saman tittelin alla on hyvin erilaisia työtehtäviä. Siksi on tärkeä kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä työ on oikeasti pitänyt sisällään, muistuttaa Krista Ahlroth henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys StaffPointista.

 

CV:n laatimiseen pitää varata aikaa. Ahlroth ja Ojanen suosittelevat tekemään itsestään osaamislistauksen, jossa käydään läpi aiemmat työpaikat tehtävä tehtävältä. Työnhaku on helpompaa, kun on jo etukäteen miettinyt, mitä vastuualueita työhön on liittynyt, mitkä ovat olleet omat vahvuudet ja onnistumiset, ja mitä on kussakin työssä oppinut.

Omia kehityskohteitaan ja heikkouksiaankin kannattaa miettiä. Niiden esilletuominen kertoo itsetuntemuksesta ja parhaimmillaan myös innostuksesta: Näitä asioita haluan oppia lisää!

Kun mieluisa työpaikka tulee tarjolle, osaamislistauksesta on helppo poimia CV:hen juuri sitä osaamista ja ammattitaitoa, jota tehtävässä haetaan. Varsinainen työhakemus on usein ikään kuin motivaatiokirje. Siitä käy tarkemmin ilmi, mitä annettavaa hakijalla on työnantajalle ja miksi juuri hänet kannattaa kutsua haastatteluun.

– Kannattaa panostaa myös CV:n ja työhakemuksen ulkoasuun. Netistä löytyy erilaisia ohjelmia, joiden avulla CV:stä saa persoonallisen. Mallia voi katsoa esimerkiksi canva.com-sivustolta, Ojanen sanoo.

Pyydä apua, sparraa kaveria

Ihmiset ovat usein huonoja kertomaan, missä ovat hyviä. Osaamislistaustaan, CV:tä ja työhakemusta kannattaakin luetuttaa luottoystävillä ja läheisillä. Osaamista kertyy monesta lähteestä, aina omaa monipuolisuuttaan ei itse kykene näkemään.

Työnhakua ei tarvitse tuskailla yksin. Apua löytyy muun muassa netistä, erilaisten työhakupalvelujen, kuten StaffPointinkin sivulta.

Myös oman ammattiliiton työnhaku- ja urakurssit kannattaa huomioida. Akavan Erityisalojen ura- ja työnhakupalveluista saa henkilökohtaista ja maksutonta valmennusta työelämän muutostilanteissa.

– Neuvontaa voi saada esimerkiksi työnhakuun, kuten työhakemuksen ja CV:n laatimiseen sekä sparrausta työhaastatteluun. Apua löytyy myös ylipäätään urasuunnitteluun sekä omien vahvuuksien ja tavoitteiden kartoittamiseen, Amalia Ojanen sanoo.

Työtehtävien tapaan myös opiskelu, kielitaito sekä harrastukset ja luottamustoimet kannattaa kertoa CV:ssä tiiviisti.

UP Partnersin urapalvelu jäsenetuna

Akavan Erityisalojen jäsenten urapalveluiden toteuttajana jatkaa myös vuonna 2017 suomalainen UP Partners Oy, joka on toimittanut valmennuspalveluita jo yli kymmenen vuoden ajan.

Ura- ja työnhakupalvelu on jäsenille maksutonta, ja se toteutetaan puhelimen välityksellä. Työkaluja käyttämällä voit jäsentää ja kiteyttää taitojasi ja mielenkiinnon kohteitasi sekä punnita eri vaihtoehtoja. Keskustelut valmentajan kanssa ovat luonnollisesti luottamuksellisia. Tarvitset jäsennumerosi varataksesi ajan valmentajalle.

Lue lisää: www.akavanerityisalat.fi/urapalvelut

 

Osaamista korostava cv

  • Henkilötiedot – nimi ja yhteystiedot
  • Kokonaiskuva sinusta muutamallalauseella – osaaminen, taidot, kokemus, työskentelytapa ja persoona.
  • Koulutus – uusimmasta vanhimpaan. Mukaan pääaineet, sivuaineet sekä mahdollisesti opinnäytetyön aihe. Työpaikasta riippuen myös yksittäiset kurssit voivat olla tärkeitä.
  • Työkokemus – viimeisin työ ensimmäiseksi. Työtehtävät ja vastuut, pääpaino onnistumisissa ja konkreettisissa esimerkeissä. Korosta tehtävän kannalta olennaista taitoa ja kokemusta.
  • Kielitaito – arvioi suullinen ja kirjallinen kielitaito.
  • ICT-taidot – eri ohjelmien lisäksi kannattaa tuoda esiin myös some-osaaminen.
  • Muut faktat ja taidot – harrastukset ja luottamustoimet.
  • Tallenna CV pdf-muotoon. Sopiva pituus on noin kaksi sivua. Panosta ulkoasuun ja selkeyteen.

TEKSTI Leena Filpus
KUVAT Markku Ojala

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Näin työpaikka selvisi kriisistä
4/2016
4/2016
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
4/2016
4/2016
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
4/2016
4/2016
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi