08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2016

Helinä Rautavaaran museo

Me Helinän työntekijät olemme kaikki kutsumusammatissamme, painottaa Kristiina Tohmo (toinen oik.) Naiset (vas.) museonjohtaja Ulla Kinnunen, museolehtori Ilona Niinikangas, talousassistentti Irina Pykälä, konservaattori Elina Torvinen, amanuenssi Kristina Tohmo ja projektikoordinaattori Riika Huitti-Malka. Kuvasta puuttuvat toinen amanuenssi Katri Hirvonen-Nurmi ja projektikoordinaattori Mai Joutselainen. Kehyksissä Helinä Rautavaara Intiassa vuonna 1956.

Ohi on!

Helinä Rautavaaran museossa työskentelee kulttuuriammattilaisten joukko, joka pitää pintansa, vaikka maa järisee alla ja tuuli tuivertaa korvissa. Museoalan taitajat selättivät työyhteisökriisin ja rohkaisevat nyt muita avoimuuteen.

Helinä Rautavaaran museo

 • Etnografinen museo ja yhteisöllinen kohtaamispaikka, joka tekee näkyväksi kulttuurista moninaisuutta.
 • Perustettiin vuonna 1998 WeeGee-taloon Espoon Tapiolaan.
 • Museon kokoelma koostuu filosofian maisteri Helinä Rautavaaran
  (1928-1998) keräämästä noin 3000 esineestä sekä valokuva-,
  video- ja ääninauhamateriaalista Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä,
  Etelä-Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta.
 • Museon säätiön hallitus koostuu Espoon kaupungin, Suomen
  Antropologisen seuran, Helsingin yliopiston ja Suomen museoliiton
  edustajista.
 • Viisi vakituista työntekijää sekä projekti- ja tuntityöntekijöitä.

  Lue lisää: www.helinamuseo.fi
 

Helinä Rautavaaran museon ovi Espoon Tapiolassa on lukossa. Museo on muuton vuoksi suljettuna, mutta napakka kenkien kopina ja innostunut puheensorina paljastavat, että museon väki ei ole vaipunut talviuneen.

Suljettujen ovien takana remontoidaan uusia tiloja ja valmistellaan Phuranengo drom –valokuvanäyttelyä. Helmikuussa 2017 rakennuspölyt on pyyhitty pinnoilta, ja museovieraat saavat tutustua viimeiseen suomalaiseen romanikiertäjäsukupolveen.

Museon henkilökunta on hyvässä työvireessä ja katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Muutos on suuri vuoteen 2015, joka raastoi työyhteisöä monin tavoin.

Monenkirjava kriisivuosi

Haluamme murtaa vaikenemisen kulttuuria ja kertoa vaikeuksistamme. Toivomme, että avoimuutemme rohkaisee myös muita ja valaa uskoa siihen, että asioihin voi vaikuttaa, toteaa Helinä Rautavaaran museon museoamanuenssi ja luottamusmies Kristina Tohmo.

Vuosi 2015 elää museon henkilökunnan puheissa kriisivuotena. Työilmapiiri oli heikentynyt ajan saatossa, ja vakavat talous- ja henkilöstöongelmat koettelivat työyhteisöä. Palkanmaksu oli toistuvasti myöhässä ja taloudellinen tilanne sekava. Henkilöstön ja johdon välillä vallitsi epäluottamus, ja toimintaa varjosti uhka museon rahoituksen loppumisesta.

Museonjohtajan työsuhde oli päättynyt alkuvuodesta, mutta säästösyistä uutta johtajaa ei voitu heti palkata. Työtahti kiristyi, kun yksi museon viidestä vakituisesta työntekijästä, museolehtori Ilona Niinikangas siirtyi määräaikaiseksi johtajaksi.

Henkilöstö tiivisti rivinsä ja alkoi luotsata museon toimintaa kestävälle pohjalle. Luottamusmies Tohmo ja työsuojeluvaltuutettu, museoamanuenssi Katri Hirvonen-Nurmi kirjasivat yhdessä muun henkilökunnan kanssa epäkohtia ja parannusehdotuksia museosäätiön hallitukselle. Hallitus laati selvityksiä, mutta monia käytännön toimenpiteitä vei museon henkilökunta eteenpäin. Halu pelastaa Suomen ainoa toimiva etnografinen museo ja omat työpaikat oli kaikilla vahva.

Työntekijät nousivat vieteriukon lailla ylös horjuttavista tilanteista ja selättivät vastoinkäymisiä toinen toistaan tukien. Kesän lopulla henkilökunta sai kuulla, että museon päärahoittaja, Espoon kaupunki, oli alkanut etsiä museolle uusia toimitiloja. Muutto vahvistui lokakuussa, ja museo sulki ovensa tämän vuoden maaliskuussa.

Kutsumusta koetellaan

Miten työpaikan kriisistä selvitään?

Kristiina TohmoKristina Tohmon vinkit

 1. Vaali työn ulkopuolista elämää, ystävyyssuhteita, perhettä, omaa hyvinvointia ja terveyttä, jotta työasiat eivät ime kaikkia voimia.
 2. Älä jää yksin, hae ulkopuolista apua. Älä jää tuleen makaamaan, tartu toimeen. Älä häpeä työyhteisösi ongelmia, ne ovat yleisempiä kuin mitä ulospäin näkyy.
 3. Jousta, mutta pidä samalla kiinni asiantuntijuudestasi ja ammattietiikastasi. Arvosta osaamistasi, äläkä luovuta työsi periaatteiden hallintaa niitä tuntemattomille.
 4. Anna myönteistä palautetta työkavereillesi. Vältä turhia riitoja. Ruoki hyvää huumoria.
 5. Säilytä suhteellisuudentaju työpaikan ongelmissa: maailmassa on isompiakin kriisejä. Älä anna vaikeuksille isompaa roolia kuin ne ansaitsevat.
 

Kun epätietoisuus tulevasta velloi pahiten, alkoivat Tohmo ja Hirvonen-Nurmi selvittää, mitä lakisääteisiä kanavia henkilökunnalla on vaikuttaa työpaikkansa isoihin päätöksiin.

– Ammattiliiton tuki oli meille äärimmäisen tärkeä. Saimme sieltä jo heti kriisin alkuvaiheissa lainopillista neuvontaa ja näkemyksen valittavissa olevista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksiemme rajoista, Tohmo kertoo.

Kiitosta saa myös Diacorin työterveyspalvelut. Puhuminen auttoi jäsentämään ajatuksia ja tunteita.

– Epävarmuus ja huoli oman työpaikan tilanteesta stressasivat. Haasteellisinta oli, että aina tuntui tulevan uusia takaiskuja, juuri kun edellisestä oli toivuttu.

Koulutettuja ammattilaisia jäyti huoli siitä, ettei työtä pystytä niukoilla resursseilla tekemään riittävän ammattimaisesti. Ahdistusta lisäsi pelko liian tiukoista aikatauluista ja suuresta työtaakasta, josta ei selviydytä, jos tarvittavia tietoja ei saada ajoissa. Mieltä painoi myös mahdollisuus, että ulkopuolinen taho ottaa asiat omiin käsiinsä, ja prosessissa menetetään kokoelmien eteen vuosien varrella tehty arvokas työ.

– Me Helinän työntekijät olemme kaikki kutsumusammatissamme. Teemme työtä, jossa laitamme itsemme peliin. Museo on meille enemmän kun vain toimeentulo, painottaa Tohmo.

Sitkeästi eteenpäin

Vaikka heikkona hetkenä irtisanoutuminen olisi tuntunut helpottavalta ratkaisulta, Helinä Rautavaaran museon henkilöstö ei tähän täkyyn tarttunut.

– Kun työ itsessään on mielekästä, ei halua heittää pois sitä hyvää, missä saa olla mukana.

Yhteistyökumppaneiden yhteydenotot, näyttelytarjoukset ja projekti-ideat sekä yleisön myönteinen palaute kantoivat vaikeuksien keskellä. Merkittävältä tuntui myös oppaiden ja määräaikaisten työntekijöiden panos.

Poikkeustilanteet ja yllättävät käänteet kuormittivat työlleen omistautuneita kulttuurialan asiantuntijoita, mutta yleisölle museon sisäiset ongelmat eivät näkyneet. Talousongelmista ja muutosta huolimatta työntekijät toteuttivat suunnitellun ohjelman päiväkoti- ja kouluvierailuineen ja järjestivät jopa ylimääräisen näyttelyn. Vuoden aikana syntyi myös museon ensimmäinen valtakunnallinen hanke, paljon kiitosta saanut ”Turvapaikkana museo”.

– Emme vain selviytyneet, vaan veimme tarmokkaasti museon toimintaa eteenpäin, Tohmo muistelee.

Voimaantunut työyhteisö

Asioihin voi vaikuttaa.

 

Työntekijöiden esiin nostamat epäkohdat on nyt korjattu, ja henkilökunta sai läsnäolooikeuden museon hallituksen kokouksissa. Museonjohtajan paikka ilmoitettiin avoimeksi, ja uusi museonjohtaja Ulla Kinnunen pääsi aloittamaan työnsä toukokuussa 2016.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä aiempaa vakaampi, pysyvään rauhaan ei voi tuudittua. Tämän hetkisen tiedon mukaan nykyiset tilat ovat väliaikaiset ja museolla on edessä uusi muutto vuonna 2018. Museon toiminta mitä todennäköisimmin kuitenkin jatkuu sen jälkeenkin ja näillä näkymin Tapiolassa.

Tärkeintä kuitenkin on, että työilmapiiri on vapautunut avoimeksi ja eteenpäin katsovaksi. Yhteen hitsautunut porukka osaa entistä paremmin pitää huolta itsestään ja toisistaan. Myös terveet, omia oikeuksia puolustavat rajat ovat löytyneet. Pohjalla on voimaannuttava kokemus kyvystä työskennellä tarvittaessa kovassakin paineessa.

– Suhtaudumme tulevaisuuteemme toiveikkaasti. Meillä on tunne, että kriisivuoden jälkeen selviämme työyhteisönä lähes mistä vaan, Tohmo vakuuttaa.

Miten ammattiliitto voi auttaa työpaikan ongelmissa?

Kari Eskolatyömarkkinalakimies Kari Eskola

 • Ammattiliitto voi jäsentää työelämän kriisitilannetta jäsenen kanssa ja tarjota ulkopuolista, työnantajasta riippumatonta näkemystä, joka perustuu lainsäädäntöön, työmarkkinakäytäntöihin ja työelämäkokemukseen.
 • Tuemme henkilöstöedustajia ja jäseniä etsimään oikeita toimintatapoja. Usein auttaa, kun selvitämme eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työoikeudellisesta näkökulmasta. Monesti myös arvioimme, mitä vaihtoehtoja työntekijällä on tilanteessa onnistumiseksi.
 • Joskus työntekijän vastuu ja rooli voivat kasvaa kohtuuttoman suuriksi. Ammattiliitto voi tällöin joutua esittämään näkemyksiä kysymyksissä, jotka eivät sille perinteisesti kuulu, esimerkiksi pitäisikö työpaikan johtoa vaihtaa, mitä liikkeenjohdollisia päätöksiä organisaatiossa tulisi tehdä tai ajetaanko yritys selvitystilaan.
 • Asiantuntijahenkilöstö vaikuttaa vahvasti organisaation menestykseen ja toimii ratkaisukeskeisesti. Siksi sekä työntekijöiden että työnantajan kannattaa aidosti haluta neuvotella. Työn käytännön toteutus voi asiantuntijajoukolla olla johtoa paremmin hallussa. Onnistunein lopputulos saadaan, kun osapuolet luottavat toisiinsa ja löytävät win-win -asenteen.

TEKSTI Soili-Sisko Eskola
KUVAT Sanna Liimatainen

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
4/2016
4/2016
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
4/2016
4/2016
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Erotu osaamisella
Erotu osaamisella
4/2016
4/2016
Erotu osaamisella
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi