08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2016

Palava kiinnostus vie eteenpäin

Palava kiinnostus vie eteenpäin

Salla Huttunen: Työelämä on murroksessa, mutta tulevaisuutta kannattaa tarkastella avoimella mielellä. Lopputulos voi olla myös hyvä!

Digitaalisuus ja uudet teknologiat ovat merkittävimpiä trendejä, jotka ovat muovanneet työelämää viime aikoina. Jokainen näkee arjessaan, miten esimerkiksi päivä on jakautunut uudella tavoin teknologioiden ansiosta.

Yhä harvempi lukee aamun uutiset paperisesta sanomalehdestä tai jos lukeekin, lukukokemusta täydennetään vaikkapa tabletilta löytyvillä videoilla.

Salla Huttunen– Meillä on käytössä teknologioita, joita ei ollut olemassakaan 10–15 vuotta sitten. Sosiaalisen median nousu on hyvä esimerkki. Se pilkkoo monen päivää toisin kuin aiemmin, sanoo Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian Digitalous-koulutusyksikköä vetävä Salla Huttunen.

Muutos on ollut nopea. Huttunen nostaa esiin IBM:n toimitusjohtaja-haastattelututkimuksen trendeistä, jotka muuttavat yritysten näkymiä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on haastateltu lähes kahta tuhatta yritysjohtajaa.

– Vuoteen 2010 asti yleiset markkinatekijät olivat heidän mielestään tärkeimpiä yritysten näkymiin vaikuttavista seikoista. Pari vuotta myöhemmin ne olivat pudonneet kolmanneksi ja teknologiat nousseet ykköseksi. Tästä kovin vähän aikaa!

Ihmisiin liittyvät taidot nousevat tärkeiksi.

 

Merkillepantavaa on kuitenkin se, että teknologioiden rinnalla yritysjohtajat näkevät ihmisiin liittyvät taidot, people skills, tärkeimpinä heti teknologioiden rinnalla.

– Sosiaalinen osaaminen, emotionaaliset kyvyt ja verkostoitumistaidot sekä yhdessä tekeminen ovat tämän päivän juttu. Pelkkä teknologia ei riitä, Huttunen sanoo.

Katoavat työt

Huttunen myöntää, että teknologiat vievät myös työpaikkoja, ammattinimikkeitä katoaa. Tilanne ei silti ole niin lohduton, kuin moni ajattelee.

– Usein unohtuu tässä yhteydessä sanoa, että katoavan työn tilalle syntyy koko ajan myös uusia työpaikkoja. Ja aivan uusia töitä, joita aiemmin ei ollut olemassakaan. Pessimismiin taipuvaiselle muutos näyttäytyy ehkä vain negatiivisena.

Huttunen ei väheksy ahdistusta uuden edessä, mutta muutos on pakko kohdata. Palkkatyön rinnalle on tullut entistä vahvempana yrittäjämäiset työsuhteet. Vakituinen ja täysiaikainen palkkatyösuhde ei ole enää itsestäänselvyys.

– Työpaikastaan huolta kantavaa ei välttämättä lohduta, mutta moni työnsä menettänyt on ollut lopulta helpottunutkin. Heidän on ollut pakko katsoa asioita uudesta näkökulmasta. Aluksi katastrofilta tuntuva tilanne onkin tuonut rohkeutta toteuttaa salaiset haaveet opiskelusta tai aivan erilaisesta työstä, Huttunen sanoo.

Jos uusien ja toisenlaisten mahdollisuuksien näkeminen omalla kohdalla tuntuu vaikealta, kannattaa hakea keskusteluapua ja sparrausta. Sitä saa myös esimerkiksi omasta ammattijärjestöstä.

Avoimuutta ja luovuutta

– Omasta kokemuksestani voin sanoa, että pitkään yhdessä yrityksessä työskennellessä voi olla urautumisen vaara. Työtehtävien vaihto ja tehtävissä kehittyminen tietysti auttavat ammattitaidon ylläpidossa. Keskeistä on se, että pyrkii pysymään ajan tasalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja mihin suuntaan oma ala kulkee. Työn vaihtaminen – saman tai toisen työnantajan palveluksessa – voi olla silmiä avaavaa.

Huttunen arvostaa omaa työtään ammattikorkeakoulussa.

– Opiskelijat näkevät paljon sellaista, johon kaltaiseni yli 50-vuotias ei enää edes ymmärrä kiinnittää huomiota. Heillä on kyky ajatella toisin kuin jo pitempään työelämässä olleilla. Heillä on avoimuutta ja luovuutta. Ne auttavat tulevaisuudessa ja niitä taitoja meidän jo työelämässä olevienkin kannattaa vahvistaa.

”Sarja-asiantuntijuus” yleistyy

Huttunen kehottaa panostamaan oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen kaikkina aikoina.

– Osaamistaan kannattaa päivittää aina kulloinkin vaadittavaan tasoon, mitä se kenenkin kohdalla tarkoittaakaan. Nyt ammattiin opiskelevat tai työelämään astuneet saavat olla varmoja, että heillä on useita peräkkäisiä uria ja ammatteja tai tehtäviä elämänsä aikana.

Brittiläinen työelämätutkija Lynda Gratton puhuu Serial Mastery -ajatuksesta eli sarjaosaamisesta tai -asiantuntijuudesta: Tässä tehtävässä tai hetkessä olen yhden asian asiantuntija. Kun kehityn tai hankin lisäosaamista, olenkin toisen asian asiantuntija.

– Tämä näyttäisi olevan tulevaisuuden työn ydin. Se on monella jo nyt arkea. Moni on jollain tavoin keksinyt itsensä uudelleen, hakenut uutta osaamista ja tämän avulla pysynyt myös työmarkkinoiden kehityksessä mukana, Huttunen sanoo ja painottaa, ettei itsensä kehittämisessä ole kyse vain virallisten tutkintojen suorittamisesta, vaan monenlaisesta osaamisen kehittämisestä.

– Jokaisella on varmasti jonkinlainen käsitys siitä, mihin oma ala on menossa ja mitkä asiat nousevat tärkeiksi. Siihen kannattaa peilata nykyistä osaamistaan. Toisaalta on hyvä kuunnella sydäntään ja mennä sinne, minne oma intohimo vie. Palava kiinnostus johonkin vie aina eteenpäin.

Salla Huttunen kiteyttää tulevaisuuden työn vaatimukset innovatiivisuuteen, luovuuteen ja kykyyn hypätä uudenlaisiin tilanteisiin.

– Maailma monimutkaistuu ja siihen liittyvää tietoa on kyettävä käsittelemään erilaisissa verkostoissa. On osattava improvisoida uudenlaisissa tilanteissa, Salla Huttunen sanoo.

TEKSTI Leena Filpus
KUVA iStock

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Näin työpaikka selvisi kriisistä
4/2016
4/2016
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
4/2016
4/2016
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Erotu osaamisella
Erotu osaamisella
4/2016
4/2016
Erotu osaamisella
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi