08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Merja Isotalo

– Asiantuntijayrittäjyys on kasvava trendi, toteaa Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan puheenjohtaja Merja Isotalo.

Tuhti paketti palveluita yrittäjälle

Myös yrittäjällä on monta hyvää syytä kuulua ammattiliittoon. Akavan Erityisalat tarjoaa kattavan valikoiman jäsenetuja yrittäjälle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Myös yrittäjien edunvalvonnan merkitys on vahvassa kasvussa.

Moni mieltää ammattiliitot pelkästään työntekijöitä palveleviksi etujärjestöiksi, mutta Akavan jäsenliitoissa on jo 27 000 yrittäjäjäsentä, suurin osa heistä on yksinyrittäjiä.

Akavan Erityisaloihin kuuluu 23 jäsenjärjestöä, joista 15:llä on ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäseniä. Eniten heitä on Käännösalan asiantuntijoissa KAJ:ssä.

Tavoitteena sosiaaliturvan kohentaminen

Seminaari

 

Toiminnanjohtajamme Salla Luomanmäki esitteli Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön toimintaa Naisyrittäjyyskeskuksen ”Yrittäjyyden uudet muodot” -tilaisuudessa lokakuussa. Luomanmäki on myös uuden järjestön puheenjohtaja.

 

Akavan Erityisalojen oma ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta huolehtii näiden ammattiryhmien edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista. Toimikunta järjestää koulutuksia, antaa lausuntoja, tekee omia aloitteita ja esityksiä sekä vaikuttaa Akavan kautta.

– Toimikunnan yhtenä tavoitteena on yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen siten, että sen taso saataisiin lähemmäksi palkansaajan sosiaaliturvaa, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Merja Isotalo.

Sosiaaliturvan erityisenä ongelmana on sen riippuvuus YEL-työtulon tasosta (YEL = Yrittäjän eläkevakuutus); yrittäjän sosiaaliturva perustuu edellisen vahvistetun verotuksen mukaiseen keskimääräiseen YEL-työtuloon. Mikäli yrittäjä on joutunut tinkimään työtulon tasosta, se heikentää hänen koko sosiaaliturvaansa ja vaikuttaa myös sairauspäivärahan suuruuteen.

– Ratkaisu tähän ongelmaan olisi lieventää sosiaaliturvan riippuvuutta YEL-työtulosta, toteaa Merja Isotalo.

Sairastuminen voi koetella yrittäjää muutoinkin epätasa-arvoisesti palkansaajaan verrattuna, sillä sairauden sattuessa yrittäjä ei saa lainkaan korvausta omavastuupäiviltä toisin kuin palkansaaja, jolle työnantaja maksaa palkan myös kyseiseltä ajalta.

Työterveyshuolto on jokaisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän huolehdittava itse. Akavan Erityisalojen yrittäjäjäsenet voivat tehdä Diacorin kanssa työterveyshuoltoa koskevan sopimuksen jäsenetuhintaan.

Henkilökohtaista neuvontaa lakimieheltä

Lakimiespalvelut ovat ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten merkittävä ja rahanarvoinen etu. Ammattiliiton lakimieheltä saa monipuolista neuvontaa ja tukea mm. sopimusten teossa, saatavien perinnässä ja erilaisissa ongelmatilanteissa.

– Kyse voi olla esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, toimeksiantosopimuksen laatimisesta tai tulkinnasta sekä työoikeudellisista asioista, kertoo Akavan Erityisalojen lakimies Tuire Torvela.

– Jäsen voi lähettää sopimukset etukäteen tänne kommentoitavaksi ja tarkistettavaksi. Mikäli jäsenelle tulee erimielisyyksiä asiakkaan kanssa, liiton lakimies voi tarvittaessa osallistua myös asiasta käytäviin neuvotteluihin.

Koulutuksista osaamista ja kontakteja

Yrittäjäjäsenille on Akavan Erityisaloissa tarjolla omia maksuttomia koulutuksia, jotka yleensä ovat koko päivän kestäviä, asiantuntijoiden vetämiä ja jäsenten omien toivomusten mukaan järjestettyjä. Moni yrittäjistä työskentelee yksin, joten koulutukset ja muut tapahtumat ovat myös tärkeitä verkostoitumistilaisuuksia ja kohtaamispaikkoja.

– Koulutusta on tarjolla mm. tekijänoikeuksista, verotuksesta, yrittäjän sopimuksista ja riskien hallinnasta sekä itsensä johtamisesta, selvittää Merja Isotalo.

– Omaan yritystoimintaan on mahdollista saada tukea myös mentoroinnin kautta. Liiton jäsenetuihin sisältyvä mentorointiohjelma aloitetaan tarpeen mukaan joka toinen vuosi.

Yrittäjien vaikuttaminen vahvistuu

Akavassa on jo pitkään toiminut yrittäjien ja ammatinharjoittajien etuja ajava työryhmä. Ryhmä kokoaa tietoa akavalaisesta yrittäjyydestä ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi yrittäjyyteen kytkeytyvien lakien valmisteluun.

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien puolesta tehtävä vaikuttamistyö vahvistui viime keväänä, kun Akavaan perustettiin uusi Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö. Järjestön puheenjohtajana toimii Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Järjestöön kuuluu 12 akavalaista ammattiliittoa, ja Akavan Erityisalojen lisäksi mukana ovat mm. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ. Uusi edunvalvontajärjestö keskittyy yrittäjyyden edistämiseen vaikuttamalla lainsäädäntöön, verotuksen ja sosiaaliturvaan.

 

Monipuoliset vakuutusedut antavat lisäturvaa

Yrittäjäjäsenet saavat Akavan Erityisaloista jäsenetuna vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, jos he omistavat yrityksensä yksin ja heidän palveluksessaan ei ole työntekijöitä. Vakuutus korvaa ammatissa tapahtuvia henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja sekä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Yrittäjäjäsenille kuuluu myös kaikille jäsenille tarkoitettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus. Sen kautta saa korvausta sairastuessaan lomamatkalla koti- tai ulkomailla. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös jäsenen mukana matkustavat, samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset.

Kaikkien jäsenten etuihin sisältyy lisäksi perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta, joka tarkoittaa maksutonta neuvontaa ja konsultointia esimerkiksi avioehtosopimuksissa, avioerotilanteessa, testamentin teossa ja perinnönjaossa.

Lisätietoja verkkosivuilta

Akavan Erityisalojen verkkosivuilla on laaja yrittäjille ja ammatinharjoittajille suunnattu sivusto, jolta saa ajankohtaista tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioista kuten arvonlisäverosta, lainsäädännöstä, yrityspalveluista ja rahoituksesta.

Verkkosivuilla on myös oma ammatinharjoittajien pörssi ”Etsi työllesi tekijä”, johon voi laittaa tietoja omasta yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista.

Uusi opas auttaa yrittäjyyden alkuun

Akavan Erityisalat on koonnut aloittelevien yrittäjien ja yrittäjyyttä miettivien tueksi ”Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän oppaan”. Laaja opas käsittelee mm. yrityksen rahoitusta, sopivan yritysmuodon valintaa sekä yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturvaa. Oppaaseen voi tutustua Akavan Erityisalojen verkkosivuilla ja vuoden 2017 alusta lähtien uutta opasta on saatavana myös painettuna versiona.

Oppaan voi tilata maksutta suoraan Akavan Erityisaloista osoitteesta www.akavanerityisalat.fi/julkaisutilaus tai soittamalla toimistollemme p. 0201 235 340.

TEKSTI Merja Isotalo, Tuire Torvela, Pirjo Leppänen
KUVAT Uzi Varon, Markku Ojala

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Näin työpaikka selvisi kriisistä
4/2016
4/2016
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
4/2016
4/2016
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
4/2016
4/2016
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Erotu osaamisella
Erotu osaamisella
4/2016
4/2016
Erotu osaamisella
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi