08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Ansiopäivärahan maksuaika lyhenee ja omavastuuaika pitenee. Eduskunta päätti lakimuutoksista marraskuussa.

Hallitus on antanut eduskunnalle syksyn mittaan esityksiä työttömyysturvan tiukennuksista. Tämän lehden painoon mennessä eduskunta on hyväksynyt vasta osan esitetyistä lakimuutoksista. Tässä niistä keskeisimpiä:

1. Enimmäismaksuaika lyhenee

HUOM!

1.1.2017 alkaen Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO perii automaattisesti jäsenmaksun kassan maksamista etuuksista (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja vuorottelukorvaus).

Jäsenen ei siis tarvitse enää toimittaa valtakirjaa Erkolle. Tämä koskee automaattisesti uusia jäseniä mutta myös nykyisiä jäseniä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jäsensihteereihin.

 

Ansiopäivärahaa maksetaan lakimuutoksen myötä lähtökohtaisesti enintään 400 päivältä. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria. Enimmäisaika on 500 päivää, jos henkilö on työssäoloehdon täyttäessään täyttänyt 58 vuotta ja työskennellyt vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana. Aiemmasta poiketen päivärahan 300/400/500 päivän enimmäisajan tultua täyteen työtön siirtyy Kelan työmarkkinatuelle.

Nykyisin ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajalta. Ansio-osan maksamista on vähennetty 100 päivällä silloin, kun henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria ja silloin, kun hän on kieltäytynyt työllistymistä edistävistä palveluista. Näissä tilanteissa 500 päivän laskurin viimeiset 100 tai 200 päivää on maksettu peruspäivärahan suuruisena.

Enimmäisajan lyhentämistä koskeva muutos ei koske henkilöitä, joiden enimmäisajan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017. Jos ansio-osan maksuaikaa on vähennetty työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymisen perusteella, palautuu oikeus ansio-osaan 1.1.2017 lukien.

2. Omavastuuaika pitenee

Lakimuutoksen myötä omavastuuaika pitenee viidestä seitsemään päivään. Seitsemän arkipäivän omavastuuaika koskee henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

3. Korotusosien maksamista koskevat muutokset

20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan nykyisin korkeampaa etuutta ensimmäisten 90 etuuspäivän ajalta. Lakimuutoksen myötä tätä korotusosaa ei myönnetä henkilöille, joiden työsuhde päättyy 1.1.2017 jälkeen. Henkilöille, joiden työsuhde on päättynyt ennen 1.1.2017, voidaan maksaa korotettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella enintään 30.6.2017 asti.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan edelleen korotusosaa.

Korotusosien taso pienenee 1.1.2017 lukien kaikilla korotusosaa saavilla. 1 000 – 3 000 euroa ansaitsevalla korotusosa pienenee 23 %.

TEKSTI: Eija Puusa

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Näin työpaikka selvisi kriisistä
4/2016
4/2016
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
4/2016
4/2016
Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo tulevaisuuden työelämässä
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
4/2016
4/2016
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Erotu osaamisella
Erotu osaamisella
4/2016
4/2016
Erotu osaamisella
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi