23.02.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2017

Ulla Vilkman

– Luottamus on esimiehen näkökulmasta etätiimin tärkein ominaisuus, sanoo työelämävalmentaja Ulla Vilkman.

Etäjohtajan pitää innostaa

– Etäjohtaminen on ihmisten johtamista. Innostaminen ja motivoiminen ovat tärkeitä, ja tavoitteet pitää rakentaa, sanoo työelämän valmentaja Ulla Vilkman.

Ulla Vilkman on kouluttanut esimiehiä etätiimien johtamisessa niin julkisissa kuin yksityisissäkin organisaatioissa. Hän on kirjoittanut etäjohtamisesta ensimmäisen suomenkielisen kirjan, joka julkaistiin viime syksynä.

Vilkman korostaa vuorovaikutuksen merkitystä johtamistyössä. Etäjohtajalta, joka ei tapaa työntekijöitään välttämättä edes viikoittain, tämä vaatii aktiivisuutta.

– Kun on enemmän etäisyyttä, niin se vähentää vuorovaikutusta. Ja kun vuorovaikutusta on vähemmän, niin se helposta murentaa yhteisöllisyyttä, ja tämä vähentää vuorovaikutusta entisestään. Yhteydenpitoa pitää olla, Vilkman painottaa.

Etäjohtajan on pidettävä huoli vuorovaikutuksesta myös siten, että hän on työntekijöiden tavoitettavissa. Vilkman toteaa, että jos esimiehestä ei kuulu mitään, niin työntekijöille tulee helposti tunne, että omalla työllä ei ole merkitystä eikä sitä arvosteta.

– Esimiehen antama tuki on tärkeää. Tukea ja ohjausta pyydetään paljon vähemmän, kun etäisyys kasvaa. Läsnäolon tunne voidaan kyllä saavuttaa, vaikka välimatkaa olisikin.

Kahvihuoneessa tärkeitä keskusteluja

Jäsenkoulutuksia etäjohtamisesta

  • Ulla Vilkman kouluttaa jäseniämme etäjohtamisesta.
  • Seuraava koulutus Helsingissä 30.3. ”Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä”
  • Tammikuisen webinaarin tallenne katsottavissa verkossa.
  • Lisää koulutuksia aiheesta luvassa syksyllä!

Ulla Vilkman

  • Esimiesten ja työyhteisöjen kehittäjä
  • Senior Consultant, Leadership & HRD
 

Vilkmanin mielestä kahvihuonekeskustelujen jääminen pois etätyössä on puute työyhteisölle. Epämuodolliset keskustelut rakentavat yhteisöllisyyttä, työpaikan me-henkeä, ja toisaalta käytäväkeskusteluissa puhutaan paljon myös työstä ja keksitään uusia ratkaisuja.

Vilkman tarjoaa etätiimeille ratkaisuksi yhteisiä virtuaalisia epävirallisia tapaamisia.

– Virtuaalipalaverin alussa ja lopussa voisi hyvin olla järjestetty pieni aika, jolloin vaihdetaan kuulumisia ja olisi vapaata keskustelua. Sosiaalisessa mediassa voi myös käydä hyödyllistä vapaamuotoista keskustelua.

Tietoliikenne ei korvaa aivan kaikkea. Vilkman painottaa, että etätyötä tekevälle tiimillekin kasvokkain tapaamiset ovat tärkeitä. Hän mainitsee Mercuri Urvalin vuonna 2014 tekemästä Virtual Leadership -tutkimuksesta, jonka mukaan 92 prosenttia kaikista etätyöyhteisöistä tapaa vähintään kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa olisi Vilkmanin mukaan myös oltava vapaata ohjelmaa.

Etätyö eroaa samapaikkaisesta työstä myös siten, että siinä ei voi enää hoitaa työn seurantaa tarkkailemalla sitä, miten työ tehdään ja kuinka paljon työntekijät ovat työpaikalla. Etäjohtajan on Vilkmanin mukaan osattava asettaa työlle tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista.

– Työn seurannassa painopisteen tulee siirtyä ajanmittaamisesta suorituksen mittaamiseen. Työntekijöillä pitää olla vapautta tehtävien hoitamiseen, kunhan tavoitteet saavutetaan.

Toinen tarvitsee enemmän kuin toinen

Etäjohtamisen sudenkuopat, TOP 3

  1. Esimiestyötä yritetään tehdä kuten aina ennenkin, eikä oteta huomioon, että muuttuva työ vaatii uudenlaista näkökulmaa johtamiseenkin.
  2. Asioita johtamalla epäonnistuu varmasti. Etäjohtamisessa ihmisten johtaminen on keskiössä ja sosiaaliset taidot avainasemassa.
  3. Esimiehen oma esimerkki nousee aiempaa tärkeämmäksi, sillä esimiehen omista toimintatavoista muodostuu helposti tiimin/työyhteisön kulttuuri. Mikäli esimies itse toimii tavalla, jota ei odota tiimiltään, on tämä tärkeä kommunikoida selkeästi kaikille.
 

Ihmisten valmiudet etätyön tekemiseen vaihtelevat. Vastuu ja vapaus omasta työstä on toisille helpompaa kuin toisille.

– Toinen kysyy, että mitä teen ja kaipaa ohjausta ja tukea. Toiselle riittää, että tavoitteet on asetettu, Vilkman kuvailee.

Etäjohtajan sosiaalisiin taitoihin kuuluu luoda kontakti hyvin erilaisiin ihmisiin. Vilkman myös korostaa itsetuntemuksen merkitystä. Jos johtaja tuntee itsensä hyvin, niin hän voi ymmärtää muidenkin yksilöllisyyttä.

Sosiaalisesti taitava johtaja pystyy luomaan työntekijöihin henkilökohtaisen suhteen välimatkasta huolimatta. Ilman luottamuksellisia välejä esimerkiksi etätyötä tekevän työntekijän uupuminen on vaikea huomata. Etätyössä on loppuun palamisen vaara. Kaikki eivät osaa pitää huolta työkunnostaan, vaan tekevät liikaa töitä.

– Minulla on se näkemys juteltuani yritysten henkilöstöjohtajien kanssa, että uupumustapaukset eivät ole kuitenkaan lisääntyneet etätöiden yleistymisen vuoksi, Vilkman sanoo.

Etätyö ja etäjohtamisen tarve on lisääntynyt huimasti viime vuosien teknologisen kehityksen myötä. Vilkman toteaa, että organisaatiot ovat Suomessa hyvin erilaisessa vaiheessa etätyön kanssa. On johtajia, jotka ovat jo kymmenen vuotta tehneet etätyötä ja yrityksiä, joissa etätyö on ollut mahdollista jo kauan. Sitten on yrityksiä, joissa vasta harkitaan etätyöhön siirtymistä. It-ala on etätyössä Vilkmanin mukaan edelläkävijä, it-yrityksissä etätyön mahdollisuus on jo normi. Joka tapauksessa etätyö tulee lisääntymään, painetta on kovasti siihen suuntaan.

– Etätyön jarruttaminen tuntuu usein kulminoituvan yksittäisiin esimiehiin. Monissa yrityksissä etätyö on hyväksyttyä, mutta silti löytyy esimiehiä, jotka vastustavat sitä.

Lue myös: 10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen

Ulla Vilkman: Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä, Talentum Pro, Helsinki 2016

TEKSTI Anssi Kaarlo Koskinen
KUVA Sami Siurola

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
1/2017
1/2017
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
1/2017
1/2017
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
1/2017
1/2017
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
1/2017
1/2017
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
1/2017
1/2017
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Känny kiinni!
Känny kiinni!
1/2017
1/2017
Känny kiinni!
Rajat somepäivystykselle
Rajat somepäivystykselle
1/2017
1/2017
Rajat somepäivystykselle
Työaikalaki tähän päivään
Työaikalaki tähän päivään
1/2017
1/2017
Työaikalaki tähän päivään
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
1/2017
1/2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
1/2017
1/2017
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
1/2017
1/2017
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
1/2017
1/2017
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
1/2017
1/2017
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
1/2017
1/2017
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
1/2017
1/2017
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
1/2017
1/2017
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
1/2017
1/2017
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi