23.02.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2017

Uravalmennus

Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa

Onko edessä uranvaihto? Mietityttääkö CV? Akavan Erityisalojen jäsenenä saat ilmaista uravalmennusta Up Partnersin toteuttamana.

Susan Calonius Up Partnersilta kertoo, mitä uravalmennus käytännössä tarkoittaa ja miten siihen pääsee mukaan.

Miten jäsen pääsee mukaan uravalmennukseen?

Mukaan pääsy on erittäin helppoa. Riittää, että kirjautuu osoitteeseen https://www.urapalvelut.fi/akavanerityisalat/ ja ilmoittaa sähköpostiosoitteen sekä jäsennumeron.

Millaisissa tilanteissa uravalmennusta yleensä kysytään?

Näin uravalmennus etenee

  1. Varaa aika https://www.urapalvelut.fi/akavanerityisalat/
  2. Kerro lisätietoja tilanteestasi ja liitä työnhakuasiakirjat järjestelmään.
  3. Katso omaan aiheeseesi liittyvä tietopaketti läpi sinulle aukeavista tiedostoista.
  4. Valmentaja soittaa sinulle varaamanasi aikana. Keskustelussa katsotaan työnhakuasiakirjat, korjataan LinkedIn-profiili sekä käydään läpi haastattelussa vakuuttamista ja muita asioita tarpeiden mukaan.
  5. Valmentaja antaa sinulle tehtäviä, jotka edistävät tavoitteen saavuttamista.
  6. Voit vielä tutustua tietopaketteihin uudestaan.
 

Neuvoja haetaan hyvin moniin eri tilanteisiin, esimerkiksi työnhakuun työttömyyden aikana tai työpaikan vaihtamiseen. Myös urapohdintoihin halutaan usein apua, kun ajatuksena on vaihtaa työpaikkaa tai peräti koko alaa.

Oman osaamisen tunnistaminen on monille todella vaikeaa. Siinä auttaa Navigaattori-työkalu yhdessä valmentajan kanssa. Sosiaalinen media saa jäsenet miettimään myös viestintää ja positiivisen imagon rakentamista esim. LinkedIn:ssä.

Uravalmennusta voi hyödyntää kaikissa elämänvaiheissa, oli sitten opiskelija, perhevapailla, työtön tai jo iäkkäämpi työelämän taitaja. Tarpeet ovat vain kussakin tilanteessa erilaiset.

Valmennuksessa tehdään työnhakustrategia ja hiotaan työnhakuun liittyvät asiakirjat kuntoon. Myös sosiaalinen media, työhaastattelussa vakuuttaminen ja eri työnhakukanavat tulevat tutuksi. Valmentajamme tuntevat hyvin myös palkkatukiasiat ja muut työllistämistä tukevat ”kannusteet”, joten niihinkin saa apua.

Mitä uravalmennuksessa käytännössä tapahtuu ja mitä asioita ja kysymyksiä selvitetään?

Uravalmennuksen verkkosivujen kautta pääsee varaamaan ajan henkilökohtaiseen valmennukseen, joka tapahtuu puhelimitse. Varauksen yhteydessä voi antaa lisätietoja asiasta, johon kaipaa apua ja samalla liittää työnhakuasiakirjat järjestelmään uravalmentajan nähtäväksi. Tiedot auttavat uravalmentajaa henkilökohtaisen ohjauksen suunnittelussa.

Uravalmentaja osaa kysyä kunkin ongelman kannalta olennaiset kysymykset, joiden avulla tilannetta ratkaistaan. Työnhakuasiakirjoja katsotaan yhdessä ja tehdään niihin korjaukset saman tien. Joskus valmentaja voi lähettää myös ennakkotehtävän tai Navigaattorityökalun oikeudet jäsenen käyttöön, jos huomaa niiden edistävän merkittävästi esim. oman osaamisen tunnistamista.

Mitkä ovat yleisimpiä ratkaisuvaihtoehtoja?

Selkein on luonnollisesti työnhaku, jossa tavoitellaan mahdollisimman nopeaa työpaikan löytämistä. Omaa uraa ja osaamistaan pohtivat saavat nopeasti konkreettisia tuloksia. Uravalmennuksessa kuva omasta osaamisesta selkiytyy ja valmentaja ohjaa, miten osaamista voisi hyödyntää joko nykyisessä tai uudessa tehtävässä. Työpaikkaa tai alaa vaihtavista lähes kaikki saavuttavat ratkaisuja jo valmennuksen aikana.

Ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuja on lähes yhtä monta kuin on valmennettaviakin ja monet oivaltavat prosessin aikana nopeasti, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä.

Mitä oheismateriaalia on tarjolla henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi ja miten sitä kannattaa hyödyntää?

Heidi ja Susan

 

– Uravalmennus rohkaisee ja auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, kertovat Heidi Viljamaa ja Susan Calonius UpPartnersilta.

 

Urapalvelut tarjoavat paljon itseopiskelumateriaalia verkossa. Mitä tarkemmin perehtyy oman ”ongelman” tietopakettiin, sitä enemmän saa irti henkilökohtaisesta valmennuksesta. Materiaalia löytyy mm. CV:n ja työhakemuksen laatimiseen, haastattelutilanteeseen, LinkedIn-profiilin laatimiseen, oman osaamisen arviointiin ja uranvaihtosuunnitelmiin.

Millainen koulutus uravalmentajillaon työhönsä?

Kaikilla uravalmentajillamme on korkeakoulutus ja joko pedagoginen pätevyys tai coaching-opintoja. Uravalmentajan tärkein ominaisuus on ajan seuraaminen ja jatkuva kouluttautuminen. Valmentajan tulee olla kartalla työelämän muutoksista ja tarpeista. Sosiaalinen media kehittyy jatkuvasti ja valmentajat kouluttautuvat aktiivisesti ollakseen jopa hieman edellä aikaansa.

Valmentajan persoonan tulee olla helposti lähestyttävä. Valmentajat ovat kannustavia sparraajia, vaikka työnhakuasiakirjat olisivatkin ihan ”vinksallaan”.

***

Lisäpotkua työuralle

MIKKO 26 V.
Työuran alussa valmistumisensa jälkeen

Mikko hakee valmistumisensa jälkeen oman alansa töitä, mutta työnhaku ei ole tuottanut tulosta. Uravalmentaja perehtyy ensimmäisenä Mikon työnhakuasiakirjoihin, ja niiden avulla alkaa selvitä, miksi Mikko ei ole onnistunut työllistymään. Työnhakuasiakirjat eivät ole kunnossa. Mikko on tehnyt ne netistä löytyvien ohjeiden perusteella, mutta CV:n visuaalinen ilme näyttää vanhalta ja sisällössä on korostettu tehtävänimikkeitä osaamisen sijaan. Työhakemuksessa on puutteita ja Mikko kertookin kirjoittamisen olevan hänelle vaikeaa. Valmentaja antaa neuvoja asiakirjojen parantamiseen. Mikko innostuu vinkeistä ja muokkaa tekstejä ohjeiden mukaan. Hän katsoo myös verkosta LinkedIn-tietopaketin parantaakseen omaa profiiliaan.

SEIJA 50 V.
Miettii ammatinvaihtoa ja lisäpotkua työhönsä

Seija on työskennellyt pitkään samalla alalla, samassa työpaikassa. Työ on muuttunut stressaavammaksi ja uuden esimiehen kanssakaan ei oikein synkkaa. Seija on alkanut pohtia uuden työn hakemista, mutta miettii, auttaako uusi työ, jos ala ja työtehtävät pysyisivät suunnilleen samana. Seija varaa ajan urapalveluista henkilökohtaiseen valmennukseen saadakseen apua pohdintoihinsa. Uravalmentaja lähettää Seijalle ensin käyttöoikeudet Careerstorm Navigator-työkaluun, jota voi käyttää pohdinnan tukena. Vastaukset käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa. Purkukeskustelussa ilmenee, että Seijalla on paljon hyödyntämätöntä osaamista. Jo olemassa olevan, mutta hyödyntämättömän osaamisen käyttöönoton lisäksi valmentaja suosittelee Seijalle lisäkoulutusta. Keskustelussa tehdään alanvaihdon strategia ja valmentaja lähettää avuksi motivaatiokirjeen, jota voi hyödyntää koulutukseen hakeutumisessa.

TEKSTI Up Partners, Satu-Sahla-Juvankoski, Pirjo Leppänen
KUVA iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
1/2017
1/2017
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
1/2017
1/2017
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
1/2017
1/2017
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
1/2017
1/2017
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
1/2017
1/2017
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Känny kiinni!
Känny kiinni!
1/2017
1/2017
Känny kiinni!
Rajat somepäivystykselle
Rajat somepäivystykselle
1/2017
1/2017
Rajat somepäivystykselle
Työaikalaki tähän päivään
Työaikalaki tähän päivään
1/2017
1/2017
Työaikalaki tähän päivään
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Etäjohtajan pitää innostaa
Etäjohtajan pitää innostaa
1/2017
1/2017
Etäjohtajan pitää innostaa
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
1/2017
1/2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
1/2017
1/2017
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
1/2017
1/2017
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
1/2017
1/2017
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
1/2017
1/2017
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
1/2017
1/2017
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
1/2017
1/2017
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
1/2017
1/2017
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi