18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

Haavissa palvelumuotoilu
haastaa akateemisen
generalistin


Haavi2017 käynnistyi 31 innokkaan jäsenen ja neljän toimeksiantajan voimin huhtikuussa. Kyseessä on palvelumuotoilukoulutus, jossa tiimit pääsevät ratkomaan todellisia haasteita.

Haavi

 

Taneli Heinonen koulutti haavilaisille palvelumuotoilun ja asiakastutkimuksen perusteita.

 

Täällä pohditaan palveluprosesseja. Erilaisten laivamatkustajien risteilykokemukset jäsentyvät fläppipaperille värikkäiden post-it -lappujen avulla. Tuloksena syntyy nopeasti useita näkökulmia palveluiden kulkuun ja niiden ongelmakohtiin, jotka esitellään toisille osallistujille.

Helsingissä 7-9.4. järjestetyssä Haavi 2017 -palvelumuotoilukoulutuksen ensimmäisen oppimisviikonlopun aikana päästiin käsiksi kuvitteellisten esimerkkien ohella yritysten oikeisiin toimeksiantoihin. Koulutuksen tavoitteena on päästää osallistujat kokeilemaan työskentelyä liike-elämän ongelmien ja palvelukonseptien parissa. Ensimmäisen koulutusviikonlopun aikana perehdyttiin ongelmien määrittelyyn ja tutkimukseen.

Haavi on Akavan Erityisalojen, Specian ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen uudenlainen koulutusohjelma jäsenistölle. Ohjelman tavoitteena on luoda uutta ja innostavaa kokemusta työskentelystä yksityisten palveluntarjoajien toimintaan liittyvien ongelmien parissa.

Yritysten toimintaa kehittävät tiimit koostuvat usein ekonomeista ja insinööreistä. Heidän näkökulmiinsa ei välttämättä sisälly ihmiskeskeisyyttä, joka taas on mukana olevien liittojen jäsenten ydinosaamista.

Mukaan Haavin pilottiin valittiin 31 jäsentä, joiden opiskelualat eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin. Työskentelytiimit ovat varsin monialaisia: joukossa on kasvatustieteilijöitä, kielitieteilijöitä, historioitsijoita, sosiologeja ja sosiaalipoliitikkoja. Mukaan mahtuu myös viestinnän osaajia ja muotoilijoita.

Konkreettista tekemistä

Haavissa mukana olevat ammattiliitot haluavat tukea jäsentensä osaamisen kehittymistä, verkostoitumista ja mahdollisesti uusien työpaikkojen löytämistä. Monet ammattiliitot pohtivat tällä hetkellä roolinsa laajentamista perinteisestä edunvalvonnasta jäsenten kumppaniksi, jolta saisi tukea kaikissa työtä koskevissa elämänvaiheissa. Haavin kaltaiset kokeilut ovat avainasemassa näiden uusien muotojen kartoittamisessa.

Myös osallistujille Haavi-koulutuskonsepti on tuore ja tervetullut. Englantilaisesta filologiasta valmistuneen Jenni Mäkelän (Käännösalan asiantuntijat KAJ ry) mielestä eniten oppii siitä, kun pääsee työstämään ryhmän kanssa oikeaa toimeksiantoa ja kokeilemaan, voisiko oma juttu löytyä vaikkapa juuri palvelumuotoilusta.

Avoine

 

Avoinen toimeksiannon saanut tiimi pohti, miten järjestö saa mahdollisimman nopeasti tietoa jäsenten tarpeista ja toiveista.

 

Yhteiskuntapolitiikasta valmistunutta Jenni Henrikssonia (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) kiehtoo palvelumuotoilun konkreettisuus:

– Palvelumuotoilu on hyvä työkalu, joka kannustaa kokeilemaan ja ajattelemaan asioita uudella tavalla siitä näkökulmasta, miten niitä voi kehittää ideoista eteenpäin, Henriksson arvioi.

Palveluprosesseja ja viestintästrategioita

Haavi 2017 toimeksiantajiksi lähti neljä kokeilunhaluista organisaatiota, joista kukin saa käyttöönsä noin kuuden hengen monialaisen tiimin. Tiimi tutkii annetun haasteen kohteena olevaa aluetta sekä kehittää tehtyyn tutkimukseen perustuvia ratkaisuja.

AVOINE OY osallistuu Haaviin kahden haasteen voimin. Avoine tarjoaa järjestöille erilaisia sähköisiä palveluja, jotka auttavat paitsi perustoiminnan pyörittämisessä myös uudistumaan digitaalisesti.

Avoinen toimeksianto koskee sitä, miten liitto saisi jäsenten tarpeita nopeasti tietoon, jotta asiakastarpeisiin pystytään vastaamaan entistäkin paremmin.

– Erityisen kiinnostavaa on, millainen toimintamalli auttaisi järjestöjä keräämään tyytyväisyyteen tai eroherkkyyteen liittyvää tietoa jäseniltä ja millainen toimintamalli tosi lisäarvoa jäsenelle, pohtii Avoinen konseptisuunnittelija Heikki Kallioinen.

Kallioinen toivoo, että Haaviin osallistuminen tuottaa yrityksen sisälle laajempaa ymmärrystä palvelumuotoilusta ja että tiimien tuottamat ratkaisut voivat avartaa Avoinen näkökulmia järjestöjen haasteisiin.

Entre

 

Salla Luomanmäki esitteli Akavan Entren haastetta sitä työstävälle tiimille.

 

ENTRE – AKAVAN YRITTÄJÄT JA ITSENSÄTYÖLLISTÄJÄT on 18 akavalaisen liiton yhteistyöjärjestö, joka tekee yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontaa. Tämä ryhmä on työn muutoksen myötä kasvava porukka, jonka edunvalvonnan tarpeet eivät ole aivan samat kuin perinteisissä työsuhteissa olevien.

Entre haluaa ymmärtää paremmin yrittäjien ja itsensätyöllistäjien elämäntilanteita, ja osallistuu siksi Haaviin toimeksiantajana. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitä kaikkea itsensätyöllistäjän pitää järjestää ja selvittää aloittaessaan yritystoimintaa. Aloittelevalla yrittäjällä ei ole valmiita organisaation rakenteita taustalla, joten on olennaista, että tukea ja palveluita saa helposti. Haasteen kannalta tärkeä kysymys on, miksi yrittäjä tai itsensätyöllistäjä haluaisi ottaa akavalaisen liiton omakseen.

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki toimii myös Entren puheenjohtajan roolissa. Luomanmäki oli molemmissa rooleissaan mukana Haavin aloitustilaisuudessa ja odottaa kiinnostuksella Entren haasteen parissa työskentelevän tiimin tuotoksia. Tiimillä on mahdollisuus tarjota visioita siitä, minkälaista edunvalvontaa ja palveluita akavalaiset liitot voisivat tarjota tulevaisuudessa.

DANSKE BANK pohtii haavilaisten kanssa pankin arvolupausta, asiakaskokemuksia ja elämäntilanteiden vaikutusta asiakkuuteen. Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa palveluita noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle.

Danske Bank ja Akava ovat sopineet tutkimus- ja palvelukehitysyhteistyöstä, joka keskittyy alkuvaiheessa ymmärtämään vastavalmistuneiden elämäntilanteita ja tukemaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimeksiannon myötä haavilaiset pääsevät tutustumaan Dansken palveluihin ja palvelurakenteisiin ja esittämään ehdotuksensa palvelukonseptin kehittämisestä.

– Odotamme innokkaasti Haavi-tiimiltä uusia ideoita ja ratkaisuja siihen, kuinka pystymme tavoittamaan tätä kiireistä elämänvaihetta läpikäyvät, palvelu- ja etukokonaisuuteen oikeutetut vastavalmistuneet. Samalla on hienoa olla mukana tukemassa generalistialoilta valmistuneiden asiantuntijoiden osaamista ja vaikuttavuutta työelämässä, kertoo Jacob Segercrantz Danske Bankista.

Kaleva

 

Niina Juurakko ja Minna Mikkanen Kalevasta kertoivat odotuksistaan Haavin aloitustilaisuudessa.

 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA on Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö. Yhteistyö ammattiliittojen kanssa on yksi toiminnan tärkeimpiä peruspilareita. Kalevalla on yhteistyösopimukset lähes kaikkien akavalaisten liittojen kanssa.

Kalevan Haavin osallistujille tarjoaman haasteen taustalla on se, että suomalaiset ovat vakuuttaneet henkensä huonosti verrataanpa sitä sitten muihin vakuutuksiin tai henkivakuuttamisasteeseen kansainvälisesti. Erityisen suurta henkivakuuttamisen tarve on nuorilla lapsiperheillä, joilla on lainaa eikä omaa varallisuutta pahimman varalle.

Markkinointijohtaja Minna Mikkanen Kalevasta sanoo odottavansa tuloksia kiinnostuneena. Mikä on haavilaisten näkemys siitä, miten ja missä tilanteissa, noin 25-35-vuotiaille tulee puhua kuolemasta ja siihen varautumisesta niin, että se herättää ajattelemaan omaa elämäntilannetta ja tekemään siihen sopivat, riskien jakamista koskevat valinnat. Kaleva tarjoaa haavilaisten työn tueksi aiempaa tutkimustietoa ja mahdollisuuden tuottaa uusia avauksia henkivakuutusten markkinointiin.

Generalisti ymmärtää ihmistä

Haavin ensimmäisen oppimisviikonlopun valmentaja Taneli Heinonen on itsekin koulutukseltaan sosiologi sekä antropologi ja työskentelee yrittäjänä sekä itsensätyöllistäjänä koulutuksen ja asiakastutkimuksen parissa.

Taneli koulutti Haavin osallistujille palvelumuotoilun perusteita sekä tapoja, joilla ihmistieteellisiä menetelmiä voi kytkeä osaksi palvelumuotoiluprosessia. Taneli toteaa, että generalistien vahvuus työelämässä liittyy arjen monimutkaisten kokonaisuuksien ja merkitysten ymmärtämiseen.

– Me emme havaitse vain yksittäisiä asioita ja toimi niiden mukaan, vaan osaamme kehystää ja suunnitella tutkimuksia. On tärkeää ymmärtää erilaisia suhteita ja näkökulmien moninaisuutta.

Huhtikuussa haavi-tiimit jalkautuvat kentälle tutkimaan ja havainnoimaan palvelukonseptien asiakkaita ja sidosryhmiä. Toukokuussa Haavi etenee konseptointia ja kokeiluita koskevalla opetuksella ja ennen kesää tiimit pääsevät esittelemään työnsä tulokset 1.6.2017 Think Companyssä järjestettävässä gaalassa.

Lue lisää:
WWW: http://haavi.info
Facebook: http://www.facebook.com/haavi.info
Instagram: @haavi.info
Twitter: @haavi_info

TEKSTI Nina Kahma ja Mikael Seppälä
KUVAT Aki Reinimäki ja Mikael Seppälä

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi